Bonnava förbättrar rörelseresultatet

I Bonavas delårsrapport för första kvartalet redovisar bolaget en starkt förbättrat rörelseresultat om 503 mkr (184) Starkt bidragande till resultatförbättringen var …

CA köper mer inom tull efter comebacken

Planerar för två bostadshus på Södermalm, varav det ena kan bli 17 våningar högt. Se illustrationer och karta.

Bonava säljer för 490 mkr utanför Berlin

Bonava säljer två hyresrättsprojekt i Schönefeld och Teltow i Tyskland till fastighetsbolaget Industria Wohnen. Sammanlagt omfattar affären 248 hyreslägenheter. Det totala försäljningspriset uppgår till …

Bonava säljer i Hamburg

I Hamburg säljer Bonava ett bestånd med 151 hyreslägenheter till Aachener SWG. Totalt utgörs beståndet av fem kvarter som ligger …

Bonava köper mark i Täby

För 236 miljoner förvärvar Bonava åtta fastigheter i Roslags Näsby i Täby från ett privatägt bolag. Bonava har för avsikt …

Willhem köper bostäder för 393 mkr i Malmö

Bonava säljer två bostadshus i Hyllie och Elinegård.

Ny försäljning av Bonava i Tyskland

Sjätte försäljningen till Aberdeen. Bonava säljer ett bostadsprojekt i Bonn, Tyskland till Aberdeen Asset Management för motsvarande 132 miljoner kronor. Försäljningen omfattar …

Bonava köper från Huge

Bonava ska utveckla bostadsområde med 220 lägenheter. Bonava kommer att utveckla ett bostadsområde om 220 lägenheter och en förskola i Huddinge centrum. …

Bonava säljer lägenheter i Tyskland

Bonava säljer ett bostadsprojekt för 174 mkr. Bonava säljer 96 lägenheter i Schönefeld, Tyskland till fastighetsbolaget Industria Wohnen. De fyra bostadshusen …

Bonava säljer i Danmark till Balder för 224 mkr

Bonava har sålt ett bostadsprojekt i Köpenhamn till Balder för ca 224 miljoner svenska kronor. Projektet omfattar 74 hyreslägenheter. – Försäljningen …

25 inom Bonava kan belönas

Styrelsen för Bonava har beslutat att föreslå att en extra bolagsstämma i bolaget beslutar om att införa ett långsiktigt prestationsbaserat …

Bonava köper från Vasakronan i Älta

Vasakronan säljer fastigheten Nacka Älta 37:19 till Bonava för en köpeskilling om ca 67 miljoner kronor. Fastigheten är obebyggd och …

NCC ”brände” 90 mkr på HR-system

Inför sin delårsrapport som presenteras om drygt två veckor informerar NCC några resultatstörande poster. Den stora negativa posten uppstår då man bestämt att …

Bonava säljer byggrätter till Serafim Fastigheter

Det från NCC avknoppade Bonava säljer mark med byggrätter till ett värde av 50,4 mkr till Serafim Fastigheter AB. Marken …