OPS-projekt lyfte Skanskas resultat rejält

Levererar extra mycket från projektutveckling samt ger extrautdelning.

Smådeppiga siffror från starkt Vasakronan

Vd Johanna Skogestig kommenterar den glödheta frågan om det framtida behovet av kontorslokaler.

Svacka för Fabege i starkaste grenen

Under 2021 kommer Fabege slutföra flera projekt vilket bör innebära att hyresintäkterna åter växer efter den minskning som avyttringar innebar under 2020.

Optimism lyfter JM:s utdelning

Efterfrågan på JM:s bostäder har efter en viss svacka under våren åter tagit fart och på de mest betydelsefulla marknaderna visar företaget en stark rörelsemarginal.

Platzer visar gott resultat – tappade hyresintäkter

Platzer summerar ett positivt 2020 trots motgångar i pandemins spår.

Castellum höjer utdelningen för 23:e året i rad

Enligt Castellums bokslutskommuniké för 2020 nådde bolaget tillväxt i förvaltningsresultatet med 7 procent och föreslår höjd utdelning för 23:e året i rad,

Trianon visar kraftigt ökat förvaltningsresultat

Trianon har redovisat siffrorna för 2019, överlag starka sådana: – Jag summerar ännu ett starkt år för Trianon med hög …

Selin om Balders 2019

Erik Selin nöjd med året och kommenterar även ”krisrubriker”.

SHF:s styrelseordförande avgår på egen begäran

Svenska Handelsfastigheters styrelseordförande Cecilia Marlow har meddelat att hon på egen begäran avgår som ledamot och styrelseordförande i bolaget. Bakgrunden till beslutet är skillnader i ägarnas synsätt avseende bolagets framtida utveckling.

Ljusning: SHH ökade från 155 till 429 sålda bostäder

Bostadsutvecklaren ser ljust på framtiden. Och satsar på ett nytt segment.

Oscar Properties: ”Vi har vänt resultatet” – men nollat

Oscar Engelbert kommenterar resultatet.

SBB höjer utdelningen med 140 procent

Många stora affärer och intensivt arbete med att sänka finansieringskostnaderna förändrade SBB:s intjäningsförmåga radikalt.

Hufvudstadens resultat ned med över 1 miljard

Resultatminskningen förklaras i kommunikén med lägre orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet.

Nyfosas resultat backade 2019

Nyfosa presenterade på torsdagen en kort bokslutskommuniké som visar att bolagets resultat backade med 300 miljoner kronor i fjol. Intäkterna …