Ny kraft till Hufvudstadens ledningsgrupp

Snart påbörjas Hufvudstadens omdaning av NK och nu har man funnit den som ska leda det affärsområdet.

Wikare utses till vice VD

Varit anställd vid Hufvudstaden i 20 år.