Personnytt

Blir Nordenchef på Blackrock

Blackrock utser Thorsten Slytå till ny head of Nordic Real Estate. Han kommer närmast från Barings.

Han tar över Blackrock i Sverige

Har stor rutin av internationella aktörer.

Blackrock utökar med tredje köp i Helsingfors

BlackRock Real Assests investeringsfond The BlackRock Eurozone Core Property Fund har förvärvat en kombinerad butiks- och kontorsfastighet i Helsingfors. – …

Norska Obos nu störst i JM

Svensk i Obos styrelse, och som tidigare varit ledamot av JM:s koncernledning.

Blackrocks andra i Helsingfors

Jätten Blackrock gör sitt andra förvärv i Finland, även denna gång handlar det om en kontorsfastighet i Helsingfors. Fastigheten på …

Blackrocks första i Norden

Backemar och Johansson med som rådgivare via nya SSCP.

Stort utländskt ägande i de tio största börsbolagen

FV har kartlagt hur mycket utlandet, de största fonderna och AP-fonderna äger i de tio största börsbolagen.

Jätten Blackrock utser svensk till nordiskt toppjobb

En av världens största ger toppjobb till svensk