Bonnier värvar från Besqab

Lars Johansson har rekryterats som projektchef på Bonnier Fastigheter. Han kommer närmast från Besqab Projektutveckling där han bland annat har …

Nya huvudägare i Besqab

Skirner AB lägger tillsammans med en grupp investerare bud på samtliga aktier i Besqab. Budgivaren uppger att intentionen är att bland annat stärka Besqabs marknadsposition inom bostadsutveckling på Stockholms- och Uppsalamarknaden och på sikt är ambitionen att söka en marknadsnotering av bolaget.

Besqab fortsätter att visa god vinst

Projektutvecklingsföretaget Besqab hade en något lägre nettoomsättning under 2008 är året innan, 671 miljoner jämfört med 680 miljoner. Resultatet efter …

Bästa resultatet för Besqab

Fastighetsutvecklingsföretaget Besqab hade sitt bästa år någonsin under 2007 och resultatet efter finansiella poster uppgår till 92,6 miljoner (74,9), vilket …

Besqab bygger lager åt SelStor

Besqab kommer före årsskiftet att börja bygga ett 6000 kvadratmeter stort lagerhotell i Åkersberga åt SelStor AB. Beställare är SelStore …

Besqabs versamhet och resultat växer

Det Stockholmsbaserade bygg och projektutvecklingsbolaget Besqab lyfte sitt resultat ordentligt förra året. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 27,5 miljoner …

Acer hyr av Besqab i Mariehäll

PC-företaget Acer Sweden AB hyr 600 kvadratmeter i den gamla industrifastigheten Linaberg i Mariehäll i Stockholm av Besqab. Företaget flyttar …

Nya markanvisningar och bygguppdrag till Besqab

Besqab har fått två markanvisningar för bostäder, en i Hägerstensåsen i södra Stockholm och en i Uppsala. Inom ramen för …

Besqab får fler markanvisningar

Besqab Projekt och Fastigheter AB höll bolagsstämma den 12 maj och styrelsen omvaldes i sin helhet. Styrelseledamöter är: Isidor Andersson, …

Nu är Ritorp fullbebyggt

En av de sista förtätningstomterna i Ritorp, Solna bebyggs nu av Besqab med ett flerbostadshus omfattande 28 lägenheter. En målsättning …

Familjebostäder bostadiserar i Hässelby strand

Familjebostäder har Stockholms stads uppdrag att bygga 2000 nya hyresrätter under de närmaste fyra åren. Tidigare i år har nybyggen …

Ny VD i Besqab Projekt och Fastigheter AB

Med tillträde under våren 2003 har Besqab anställt civilekonom Kjell Jansson, 44 år gammal, som ny VD. Han är sedan …

BESQAB fick Solnas stadsmiljöpris

BESQAB Projekt och Fastigheter AB har erhållit Solna Stadsmiljöpris 2002 för de bostadsfastigheter innehållande i kvarteret Laboratoriet i Huvudsta som …

Besqab påbörjar bostadsbygge i Tallinn

Besqab Projekt och Fastigheter AB påbörjar ett nytt byggprojekt i centrala Tallinn omfattande ett 8-våningshus med 45 lägenheter samt butiker …