Besqab anlitar rådgivare inför notering

Styrelsens bedömning är att Besqab passar mycket bra på börsen.

Besqabs vice VD till Järntorget

Freddie Norvell har anställts som vice VD i Järntorgetkoncernen. Norvell kommer närmast från Besqab där han tidigare har haft motsvarande …

Fabege säljer byggrätter till Besqab med kanonvinst

Försäljningen sker till ett fastighetsvärde om 148 miljoner och ger Fabege ett resultat före skatt om 85 miljoner efter skatt.

Besqab köper byggrätter av Niam

Ska bygga 110 bostadsrätter. Besqab  har tecknat avtal om förvärv av byggrätter inom kvarteret Charlottenburg  i  stadsdelen  Råsunda  på Solnavägen. …

Stabil lönsamhet hos Besqab

Basqab redovisar sitt bokslut för 2013: Nettoomsättningen uppgick till 698,3 mkr (694,9) Rörelseresultatet uppgick till 76,7 mkr (69,6) Resultatet före …

Besqab organiserar om för ökad tillväxt

Projektutvecklingsföretaget Besqab som har börsen i sikte gör några nyrekryteringar samt en intern omorganisation för att förbereda företaget för expansion. …

Atlasmuren köper kontorshus från Besqab

Förvärvar kontorsfastighet i Stockholm för 110 miljoner.

Sista grundaren lämnar Besqab

Han har anställningsnummer 1 i Besqab. Men efter nära 25 år i företaget lämnar en av grundarna bolaget.

Besqab säljer sitt huvudkontor

Bolaget ska investerar i vårdboende i samma kvarter.

Anette Frumerie: ”Affärer står högt på agendan”

Besqabs berättar i en lång intervju om strategin för att göra bolaget redo för börsen.

Vill se mer mod från politikerna

Utmanare. Inom kort kan bygg­ och fastighetsbranschen, genom Besqabs Anette Frumerie, få ytterligare en kvinnlig börs­vd. Vägen till toppen har inte enbart gått via de fina kontoren utan hon har också gjort sina år i leran ute på byggena.

Börsnotering ska göra Besqab kända

VD Annette Frumerie: ”Ska vara börsfärdiga till sommaren”.

Anette Frumerie

blir ny VD för Besqab. Under våren sade hon upp sig som VD för Skanskas nordiska bostadsutvecklingsbolag där hon arbetade …

Klart: Nytt toppjobb för Anette Frumerie

Utmaningen: Ta bolaget till börsen 2014.