Så blir nya Mörby Centrum

Nu påbörjas om- och tillbyggnaden av Mörby Centrum. Första etappen blir ett kontorstorn på 4.500 kvm. Redan innan byggstart är alla hyresgäster klara, största hyresgästen blir ett börsbolag.

Besqab dubblar utdelningen

Besqabs resultat efter skatt ökade till 261,2 mkr (88,5) motsvarande 16,83 kr per aktie (6,59). Styrelsen föreslår en utdelning på …

Ny medlem i Besqabs koncernledning

Blir ny stabschef i bolaget och tar samtidigt plats i ledningen.

Carlyle säljer för kvarts miljard i Nacka Strand

Den amerikanska jätten fortsätter att sälja i Nacka strand.

Besqab i bytesaffärer för en miljard

Säljer färdigutvecklade fastigheter och genomför en rad affärer med byggrätter.

Fridhem köper av Besqab

I sin delårsrapport berättar Besqab att man avyttrat vård- och omsorgsboendet Grönskogen i Sundbyberg. Det omfattar cirka 2800 kvm totalt. …

Besqab köper byggrätter av Akademiska Hus

Ger möjlighet att bygga 500 bostäder på Ultunaområdet.Efter att under nära fem år ha drivit en detaljplaneprocess tillsammans med markägaren …

Så blir nya bostäderna i Liljeholmen – bra utsikt

Duo byggstartar bostadsprojekt i område där totalt tusentals bostäder byggs.

Sofia Ljungdahl

rekryteras av Besqab till tjänsten som ny affärschef. Närmast kommer Ljungdahl från Rikshem som projekt- och brf-utvecklingschef och medlem i …

"Skamfläck" säljs och förses med nytt innehåll

Cementa planerar för att flytta sin verksamhet, vilket öppnar upp för nybyggnation i det tullnära läget. Ett köp för cirka en miljard kronor ligger bakom.

Säljer till Besqab och Ikano

Vasakronan fortsätter att sälja bostadsbyggrätter. Nu säljer bolaget 28.000 kvm för drygt 200 miljoner.

Besqabaktien övertecknades flera gånger

Priset fastställt till 73 kronor. Idag börjar handeln med Besqabaktien på börsen. Erbjudandet att teckna aktier övertecknades flera gånger om och …

Besqab till börsen 12 juni

Prisintervall i erbjudandet fastställt. Läs om erbjudandet.

Svaga kontorshus nu i nytt fokus

I mitten av mars kommunicerades att niam fond iV säljer fastigheten Charlottenburg 11 i Solna till Besqab. Fastigheten är belägen …