Stabil lönsamhet hos Besqab

Basqab redovisar sitt bokslut för 2013: Nettoomsättningen uppgick till 698,3 mkr (694,9) Rörelseresultatet uppgick till 76,7 mkr (69,6) Resultatet före …

Besqab organiserar om för ökad tillväxt

Projektutvecklingsföretaget Besqab som har börsen i sikte gör några nyrekryteringar samt en intern omorganisation för att förbereda företaget för expansion. …

Atlasmuren köper kontorshus från Besqab

Förvärvar kontorsfastighet i Stockholm för 110 miljoner.

Sista grundaren lämnar Besqab

Han har anställningsnummer 1 i Besqab. Men efter nära 25 år i företaget lämnar en av grundarna bolaget.

Besqab säljer sitt huvudkontor

Bolaget ska investerar i vårdboende i samma kvarter.

Anette Frumerie: ”Affärer står högt på agendan”

Besqabs berättar i en lång intervju om strategin för att göra bolaget redo för börsen.

Vill se mer mod från politikerna

Utmanare. Inom kort kan bygg­ och fastighetsbranschen, genom Besqabs Anette Frumerie, få ytterligare en kvinnlig börs­vd. Vägen till toppen har inte enbart gått via de fina kontoren utan hon har också gjort sina år i leran ute på byggena.

Börsnotering ska göra Besqab kända

VD Annette Frumerie: ”Ska vara börsfärdiga till sommaren”.

Anette Frumerie

blir ny VD för Besqab. Under våren sade hon upp sig som VD för Skanskas nordiska bostadsutvecklingsbolag där hon arbetade …

Klart: Nytt toppjobb för Anette Frumerie

Utmaningen: Ta bolaget till börsen 2014.

Bonnier värvar från Besqab

Lars Johansson har rekryterats som projektchef på Bonnier Fastigheter. Han kommer närmast från Besqab Projektutveckling där han bland annat har …

Nya huvudägare i Besqab

Skirner AB lägger tillsammans med en grupp investerare bud på samtliga aktier i Besqab. Budgivaren uppger att intentionen är att bland annat stärka Besqabs marknadsposition inom bostadsutveckling på Stockholms- och Uppsalamarknaden och på sikt är ambitionen att söka en marknadsnotering av bolaget.

Besqab fortsätter att visa god vinst

Projektutvecklingsföretaget Besqab hade en något lägre nettoomsättning under 2008 är året innan, 671 miljoner jämfört med 680 miljoner. Resultatet efter …

Bästa resultatet för Besqab

Fastighetsutvecklingsföretaget Besqab hade sitt bästa år någonsin under 2007 och resultatet efter finansiella poster uppgår till 92,6 miljoner (74,9), vilket …