Besqab i bytesaffärer för en miljard

Säljer färdigutvecklade fastigheter och genomför en rad affärer med byggrätter.

Fridhem köper av Besqab

I sin delårsrapport berättar Besqab att man avyttrat vård- och omsorgsboendet Grönskogen i Sundbyberg. Det omfattar cirka 2800 kvm totalt. …

Besqab köper byggrätter av Akademiska Hus

Ger möjlighet att bygga 500 bostäder på Ultunaområdet.Efter att under nära fem år ha drivit en detaljplaneprocess tillsammans med markägaren …

Så blir nya bostäderna i Liljeholmen – bra utsikt

Duo byggstartar bostadsprojekt i område där totalt tusentals bostäder byggs.

Sofia Ljungdahl

rekryteras av Besqab till tjänsten som ny affärschef. Närmast kommer Ljungdahl från Rikshem som projekt- och brf-utvecklingschef och medlem i …

"Skamfläck" säljs och förses med nytt innehåll

Cementa planerar för att flytta sin verksamhet, vilket öppnar upp för nybyggnation i det tullnära läget. Ett köp för cirka en miljard kronor ligger bakom.

Säljer till Besqab och Ikano

Vasakronan fortsätter att sälja bostadsbyggrätter. Nu säljer bolaget 28.000 kvm för drygt 200 miljoner.

Besqabaktien övertecknades flera gånger

Priset fastställt till 73 kronor. Idag börjar handeln med Besqabaktien på börsen. Erbjudandet att teckna aktier övertecknades flera gånger om och …

Besqab till börsen 12 juni

Prisintervall i erbjudandet fastställt. Läs om erbjudandet.

Svaga kontorshus nu i nytt fokus

I mitten av mars kommunicerades att niam fond iV säljer fastigheten Charlottenburg 11 i Solna till Besqab. Fastigheten är belägen …

Besqab anlitar rådgivare inför notering

Styrelsens bedömning är att Besqab passar mycket bra på börsen.

Besqabs vice VD till Järntorget

Freddie Norvell har anställts som vice VD i Järntorgetkoncernen. Norvell kommer närmast från Besqab där han tidigare har haft motsvarande …

Fabege säljer byggrätter till Besqab med kanonvinst

Försäljningen sker till ett fastighetsvärde om 148 miljoner och ger Fabege ett resultat före skatt om 85 miljoner efter skatt.

Besqab köper byggrätter av Niam

Ska bygga 110 bostadsrätter. Besqab  har tecknat avtal om förvärv av byggrätter inom kvarteret Charlottenburg  i  stadsdelen  Råsunda  på Solnavägen. …