Balder tjänar 13 Mkr på synergier

Genom den nu helt genomförda samordningen av Balders och PriFasts resurser uppstår omedelbara synergieffekter fr.o.m. andra kvartalet 1999. Inbesparingen avseende …

Balder säljer fastigheter 7% över värdering

Balder har under 1999 sålt fastigheter för 375 Mkr. Priserna för fastigheterna ligger i snitt 7 procent över värderingarna vid …

Balder påkallar tvångsinlösen

Efter att ha fått in 99,3 procent av kapital och röster i PriFast har Fastighets AB Balder påkallat tvångsinlösen av …

Balder anger substansvärde till 129 kr per aktie

Balder kan för årets första kvartal visa upp ett fördubblat resultat före skatt 57 Mkr jämfört med första kvartalet 1998 …

Balder fick in 99 procent

När sammanräkningen blev klar visade det sig att Balder fått in inte mindre än 99,2 procent av röster och kapital …

Balder har över 90 procent i PriFast

För två dagar sedan gick anmälningstiden för Balders erbjudande till aktieägarna i PriFast ut. Fortfarande pågår sammanräkningen av inlämnade anmälningssedlar …

PriFaststyrelse rekommenderar Balderbudet

PriFasts styrelse har låtit Leimdörfer Bernhardtson Westerberg & Partners utvärdera det bud som Fastighets AB Balder lagt på PriFast. Deras …

Fastighetsdirektörer oförstående till stadens agerande

Vid Fastighetsvärldens seminarium om den svenska bostadsmarknaden, som hölls på Nalen i Stockholm på tisdagen, uttryckte såväl Ingvar Hertzman ,VD …

Balder köper PriFast-aktier

Balder har startat offensivt för att få igenom sitt bud på PriFast. Än så länge har 1658000 aktier förvärvats vilket …

Balder lägger bud på PriFast

PriFast har under lång tid pekats ut som en uppköpskandidat och på måndagen inställde sig en villig köpare. Balder bjuder …

Balder överträffar sin prognos

Balder kan visa upp ett resultat efter finansnetto på 240 Mkr. Efter skatt uppgår det till 189 Mkr. Bägge dessa …

Balder köper i Stockholm och säljer i Göteborg

Balder köper en fastighet på Luntmakargatan i Stockholm av Skandia Sak för 300 Mkr. Samtidigt säljs bostadsområdet Toredamm i Göteborg …

VA rekommenderar Balder och Castellum

I en översikt av fastighetsbranschen fastnar VA för två bolag som man anser kunna rekommenderas; Balder och Castellum. Det förstnämnda …

Balder köper fastighet på Gärdet

Balder har genomfört några fastighetsaffärer som ökar andelen Stockholmsfastigheter till 63 procent. Balder har sålt lite småfastigheter i Burträsk, Tierp, …