Balder höjer vinstprognosen

Inför dagens extra bolagsstämma (där beslut skall fattas om emittering av personalkonvertibler) höjer Fastighets AB Balder vinstprognosen för 1998. Resultatet …

Balder köper fastighet av Stenvalvet för 122 mkr

Fastighets AB Balder köper fastigheten Mimer 5 i centrala Stockholm för 122 mkr. Säljare är Stenvalvet. Fastigheten omfattar 12 000 …

Balder föreslår konvertibler till de anställda

Fastighets AB Balders styrelse föreslår en emission av konvertibla skuldebrev riktat till de anställda inom koncernen som arbetar med fastighetsförvaltning. …

Balder gjorde entré med att koncentrera sig

Dagen efter att Balder gjort entré på börsens O-lista tillkännagav bolaget en fastighetsförsäljning. För 77 mkr säljer bolaget fem fastigheter. …

Balder siktar på expansion i Stockholm

Fastighets AB Balder, som noteras på O-listan 30 juni, siktar främst på en expansion i Stockholm. Redan idag är man …

Balder introduceras på O-listan 30 juni

Balder kommer att börja noteras på börsens O-lista den 30 juni. Handel med aktieandelar startar den 28 maj och avstämningsdag …