Aros Bostad

Senaste nyheterna om Aros Bostad.


Aros Bostad vinner markanvisning på Årstafältet

Aros Bostad har tecknat avtal med Stockholms kommun avseende en markanvisning för 90 bostadslägenheter inom den femte stadsutvecklingsetappen på Årstafältet.

Aros Bostad backar ur flera projektförvärv

Aros Bostadsutveckling meddelar att bolaget väljer att inte fullfölja flera tidigare kommunicerade förvärv. Anledningen sägs vara förändrade förutsättningar i respektive …

Aros Bostad startar sitt hittills största projekt

Aros Bostad startar produktionen av första etappen inom bostadsprojektet Invernesshöjden i Danderyd med NCC som entreprenör.

Aros Bostad: Kraftig ökning i försäljningen

Aros Bostad redovisar i sin delårsrapport för perioden januari – september 2019 en kraftig ökning av antalet sålda bostäder gentemot samma period föregående år.

Aros slutför nyemission

Registrering av de aktier som omfattas av nyemissionen förväntas ske i början på vecka 43.

Första AP-fonden ökar kraftigt i Aros

Aros Bostadsutveckling AB har ingått avtal om att emittera 4.397.538 stamaktier om cirka 150 miljoner kronor till Första AP-fonden motsvarande …

Jörgen Lundgren till Aros Bostads styrelse

Jörgen Lundgren har valts till ledamot i Aros Bostads styrelse. Han är mest känd för att länge varit Norrportens vd. …

Köper nio fastigheter i Nacka

Aros Bostad har förvärvat nio mindre fastigheter i Björknäs i Nacka kommun av ett antal privatpersoner. Planen är att driva …

Aros Bostad sålde 74 lägenheter

Aros Bostad sålde 74 bostäder under 2018, att jämföra med 112 året före. Det visar bolagets bokslut. Totalt är 80 …

Aros värvar från Magnolia och HSB

Aros Bostad har rekryterat Christian Ultenius som projektledare. Han kommer närmast från en roll som affärsutvecklare på HSB Bostad. Aros …

Aros går igång med historiskt projekt i Danderyd

Aros Bostad har tecknat entreprenadavtal med NCC för uppförande av den första etappen, av totalt fyra, inom bostadsprojektet Invernesshöjden i Danderyd. Enligt projektets hemsida är cirka 20 av 86 lägenheter bokade.

Börsklockan ringde för Aros

Går mot strömmen. Grundaren: ”Det är verkligen en milstolpe.”

Stort intresse för Aros preferensaktier

Intresset för att köpa preferensaktier i Aros Bostad inför noteringen på Nasdaq First North har varit stort. Erbjudandet blev övertecknat …

"Ser en tydlig vattendelare i segmentet just nu"

Aros Bostad går ut med erbjudande och noterar preferensaktier.