”Bostadsbrist riksintresse – inte bara salamandrar”

Samir Taha, VD och en av huvudägarna i expansiva Aros Bostad, i lång intervju.

Utmanare som vill få upp tempot

Otålig. Med en annorlunda bakgrund gör Samir Taha via bolaget Aros Bostadsutveckling ett allt större avtryck. Nu ska projektportföljen breddas och en börsnotering finns i planerna.

Göran Cöster tar plats i Aros Bostads styrelse

Göran Cöster tar plats i Aros Bostads styrelse och tillför värdefull kompetens inom fastighetsfinansiering Göran Cöster har en lång och …

Aros Bostad planera 155 lägenheter i Nacka

Aros Bostad har fått markanvisning i Orminge Centrum i Nacka kommun.

Aros Bostad värvar Magnus Andersson

Aros Bostad har rekryterat Magnus Andersson som COO/vVD. Han kommer närmast från befattningen som COO på Oscar Properties och har …

Aros ska bredda och överväger notering

Samir Taha, VD och huvudägare i Aros Bostad – en av de nya utmanarna på bostadsmarknaden – berättar om framtidsplanerna.

Aros investerar i Uppsala

Aros Bostad har tecknat avtal med Erlandsson Bygga avseende nybyggnation av 161 lägenheter i Rosendal, Uppsala. Den totala entreprenadsumman uppgår …

LMK Industri går in i Aros Bostad

LMK Industri förvärvar 10 procent i Aros Bostad via en riktad nyemission. Syftet med den är att skapa förutsättningar för …

Aros Bostad värvar medarbetare från Oscar Properties

Förstärker inom försäljning samt koncept & projektutvecklare. Ulrika Jakobsson och Elisabeth Forsell har rekryterats av Aros Bostad och kommer att förstärka …

Östersjöstiftelsen investerar i Aros IV

Investeringsvolymen uppgår till cirka 3,5 miljarder kronor. Läs om fondens strategi.

Aros köper fastighet med projektmöjlighet i Täby  

Förvärvar kommersiell fastighet i ”Pentaområdet. Via en bolagsaffär har Aros Bostad förvärvat fastigheten Förmannen 1 i Täby (se karta) av privatägda …

Bostadsutvecklare tar in 1,1 miljard för nya projekt

Första AP-fonden och SEB Trygg Liv med i satsningen som kan ge investeringar för 3,5 miljarder.

Wendelin blir CFO vid Aros Bostad

Aros Bostad har rekryterat Ken Wendelin som CFO och han kommer därmed även att ingå i bolagets ledningsgrupp. Wendelin kommer närmast från …

Aros Bostad ger sig in i Uppsala – första projektet

Samir Taha: ”Det är en mycket intressant marknad i stark tillväxt”.