Aros Bostad

Senaste nyheterna om Aros Bostad.


Aros säljer för 850 mkr

Affär med bostäder i Stockholmsområdet.

Aros strax över teckningsnivån vid inledande handel

Aktiekursen för Aros Bostad stamaktie låg under förmiddagen den första noteringsdagen på Nasdaq First North mellan 57–58 kronor, strax över teckningskursen om 56 kronor per aktie.

Aros Bostad första projekt i Upplands-Bro

Aros Bostad har tecknat avtal om förvärv av byggrätter, motsvarande 33 radhus, inom bostadsutvecklingsområdet Bro Mälarstad. Radhusen blir Aros Bostads första utvecklingsprojekt i Upplands-Bro. Säljare är ett joint venture mellan Magnolia Bostad och Heimstaden.

Rutger Arnhult ny stor ägare när Aros noteras

Läs om vilka som säljer och vilka som blir cornerstoneinvesterare.

Aros Bostad utser projektchef

Aros Bostad utser Ruzbeh Shamloo till rollen som projektchef, vilket innebär ansvar för ett eller flera bostadsprojekt under genomförandefasen. Han …

Aros Bostad stärker projektteamet med två

Aros Bostad spår en fortsatt stark bostadsmarknad och rekryterar Ruzbeh Shamloo och Jacob Sundbom till projektgenomförande respektive projektutveckling.

Aros köper utanför Uppsala

Aros Bostad har tecknat avtal om förvärv av ett nytt bostadsutvecklingsprojekt i Bälinge, i Uppsala kommun.

Aros dubblat försäljningen – siktar på börsen under Q2

”En rekordstark försäljning och ett väsentligt förbättrat resultat”.

Aros Bostad får markanvisning i Slakthusområdet

Aros Bostad har av Stockholms stad tilldelats en markanvisning inom Slakthusområdets tredje etapp. Markanvisningen ger utrymme för 95 bostadslägenheter, vilka ska utföras som bostadsrätter.

Aros Bostad satsar i Vallentuna och backar ur Tyresö

Aros Bostad har gjort förändringar i byggrättsportföljen genom att addera 650 byggrätter för bostäder i Vallentuna samt avbryta utvecklingen av 125 byggrätter i Bäverbäcken, Tyresö.

Aros förvärvar 500 bostadsbyggrätter i Pampas

Blir ny aktör i det vattennära området.

Aros värvar Fredrik Hjortzén från Skanska

Aros Bostad stärker organisationen med tre nya personer inom projektutveckling, eftermarknad och transaktion. Fredrik Hjortzén tar plats i ledningsgruppen som ansvarig för bolagets projektutveckling, med särskilt fokus på kostnadseffektiva och industriellt tillverkade bostäder.

Aros Bostad värvar rutinerad trio

Aros Bostad stärker organisationen genom rekrytering av Louise Saxholm som försäljnings- och marknadschef samt Lotta Svensson och Mats Holmberg som projektchefer.

Peab får bygguppdrag av Aros på Gärdet

Aros Bostad har tecknat entreprenadavtal med Peab för uppförande av bostadsprojektet Ordonnansen V i korsningen Furusundsgatan och Värtavägen.