AP Fastigheter

Senaste nyheterna om AP Fastigheter.


AP Fastigheter friköper i Sundbyberg

AP Fastigheter har publicerat information om att bolaget har friköpt tomträtterna Kronan 1 och Godset 4 i Sundbyberg och kommer …

Vasakronan köper hus i Gamla Stan av AP

Vasakronan köper fastigheten Bacchus 1 vid Skeppsbron i Stockholm av AP fastigheter. Köpeskillingen uppgår till 120 Mkr och AP Fastigheter …

AP Fastigheter säljer Nessim Fair Support

AP Fastigheter har sålt servicebolaget Nessim Fair Support till dess nuvarande VD, Kerstin Oleskog, och Per Uhlén, före detta VD …

AP Fastigheter och Vasakronan vinnare

Vid gårdagens session av Fastighetsdagen på Business Arena Real Estate (BARE) utropades vinnarna i tävlingen om bästa årsredovisning för år …

Ecuro köper AP-Fastigheters förvaltningsbolag

Ecuro har per den 26 april förvärvat Adeförvaltning, Adeprojekt och Dahlströms Fastighetsservice av AP Fastigheter. Bolagen kom in i AP …

AP Fastigheter säljer liten fastighet i Lilla Edet

AP Fastigheter renodlar sitt bestånd genom att sälja fastigheten Torgbacken 18 i Lilla Edet till Emgård Consulting för 3,55 Mkr. …

AP Fastigheter visar gott resultat

I sin bokslutskommuniké för år 2000 uppvisar AP Fastigheter ett resultat uppgående till 469 Mkr (57 Mkr) I resultatet ingår …

Skanska bygger om Arkaden i Göteborg åt AP

Förnyelsearbetet startar i februari och ska vara slutförda till våren 2002. Uppdraget är värt ca 130 Mkr och projektet omfattar …

28 december sista dagen för handel i Diös-aktien

AP fastigheter har nu påbörjat arbetet med att sammanföra Diös nuvarande verksamhet med den som bedrivs i AP fastigheter. Det …

AP Fastigheter förskönar city med sommar

I samband med att AP fastigheter nu på allvar sätter igång med ombyggnaden av sin fastighet i kv Hästen gör …

AP Fastigheter blir en av de största låntagarna

Det händer mycket kring AP Fastigheter just nu. Bolaget ska i framtiden låna pengar på kapitalmarknaden och inte som tidigare …

AP Fastigheter till kreditmarknaden med god rating

AP fastigheters ägarbild håller på att förändras, likaså dess finansieringssätt. För närvarande ägs bolaget till lika delar av Första och …

AP Fastigheter fullföljer budet på Diös

I fredags gick anmälningstiden ut för acceptans av AP Fastigheters erbjudande till Diös aktieägare. Aktieägare med sammanlagt 91 procent av …

AP Fastigheter och Drott gör bytesaffär

AP fastigheter säljer tre fastigheter på Kungsgatan i Stockholm till Drott och erhåller i byte fyra bostadsfastigheter samt en likvid …