Senaste nyheterna om Alecta


Veidekke bygger Stay At i Göteborg

Veidekke Entreprenad, Region Väst, har av ägaren Alecta och förvaltaren Newsec fått i uppdrag att bygga det första Stay At …

16 Dyraste klenoderna

VÄRT ATT NOTERA är att samtliga de 16 mest värdefulla juvelerna i den svenska fastighetskronan återfi nns inom Stockholms läns …

Alecta bygger ut Träffpunkt i Örebro med 50 procent

När stora centrala Krämaren är återinvigd sedan snart ett år är det dags för nästa gallerialyft i centrala Örebro. Nu …

Valad ska sälja hus för halv miljard i Sverige

Australiska Valad (tidigare Teesland IOG) har lagt ut fastigheter i Norrköping, Linköping och Göteborg till försäljning. Det är bolagets första …

Alecta säljer hus till Catellas tyska fond

Catella Real Estate AG Kapitalanlagegesellschaft har förvärvat Asken 11 för sin fond Nordic City Focus. Alecta säljer fastigheten för 281 miljoner kronor.

Alecta säljer mer bostäder i Malmö

Alecta har sålt fastigheten Örehus 2 i Malmö. Köpare är bostadsrättsföreningen Nicoloviusgatan 5 och köpeskillingen uppgår till 196 miljoner kronor vilket är i nivå med värdering. Fastigheten ligger i stadsdelen Ribbergsborg och innehåller totalt 9 800 kvadratmeter bostäder.

Alecta säljer bostadsfastigheter i Malmö

Köpare är bostadsrättsföreningar och ett lokal fastighetsbolag. Köpeskillingen uppgår till drygt 450 miljoner kronor. Två fastigheter, Ljungbyhus 11 och 12, …

Alecta säljer ytterligare bostäder i Malmö

Alecta har sålt fastigheten Stjärnehus 3 på Tessins väg i Malmö till en av hyresgästerna bildad bostadsrättsförening. Köpeskillingen uppgår till …

20 Största ägarna

I detta nummer presenterar vi Sveriges största fastighetsägare, vilket vi även gjorde i november 2006

Alecta fortsätter att sälja av bostäder

Det senaste året har Alecta åter sålt stora volymer med bostäder till av hyresgästerna bildade bostadsrättsföreningar. I Göteborg har företaget …

Rekordköp av nya Valad i Sverige

Valad har förvärvat en fastighetsportfölj innefattande 34 fastigheter i södra samt mellersta Sverige för 2,4 miljarder kronor av Alecta. Detta är den största affären Valad genomfört på den svenska marknaden.

Alecta säljer

Alecta säljer sju bostadsfastigheter med totalt 217 lägenheter i Sundbyberg till Wåhlin Fastigheter. Köpeskillingen är 280 miljoner kronor. Det motsvarar …

Alecta säljer till brf för 22 400 kr/kvm i Malmö

Alecta har sålt fastigheten Vittsjöborg 2 i Malmö till en av hyresgästerna bildad bostadsrättsförening. Köpeskillingen uppgår till 182 miljoner kronor …

Alecta säljer för 215 miljoner i Malmö

Alecta har avyttrat tre fastigheter i Slottsstaden i Malmö till en bostadsrättsförening. Bolaget har sålt Hanaholm 7, 8 och 9 för 215 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 19 000 kronor per kvadratmeter.