Alecta

Senaste nyheterna om Alecta.


Alecta säljer mer bostäder i Malmö

Alecta har sålt fastigheten Örehus 2 i Malmö. Köpare är bostadsrättsföreningen Nicoloviusgatan 5 och köpeskillingen uppgår till 196 miljoner kronor vilket är i nivå med värdering. Fastigheten ligger i stadsdelen Ribbergsborg och innehåller totalt 9 800 kvadratmeter bostäder.

Alecta säljer bostadsfastigheter i Malmö

Köpare är bostadsrättsföreningar och ett lokal fastighetsbolag. Köpeskillingen uppgår till drygt 450 miljoner kronor. Två fastigheter, Ljungbyhus 11 och 12, …

Alecta säljer ytterligare bostäder i Malmö

Alecta har sålt fastigheten Stjärnehus 3 på Tessins väg i Malmö till en av hyresgästerna bildad bostadsrättsförening. Köpeskillingen uppgår till …

20 Största ägarna

I detta nummer presenterar vi Sveriges största fastighetsägare, vilket vi även gjorde i november 2006

Alecta fortsätter att sälja av bostäder

Det senaste året har Alecta åter sålt stora volymer med bostäder till av hyresgästerna bildade bostadsrättsföreningar. I Göteborg har företaget …

Rekordköp av nya Valad i Sverige

Valad har förvärvat en fastighetsportfölj innefattande 34 fastigheter i södra samt mellersta Sverige för 2,4 miljarder kronor av Alecta. Detta är den största affären Valad genomfört på den svenska marknaden.

Alecta säljer

Alecta säljer sju bostadsfastigheter med totalt 217 lägenheter i Sundbyberg till Wåhlin Fastigheter. Köpeskillingen är 280 miljoner kronor. Det motsvarar …

Alecta säljer till brf för 22 400 kr/kvm i Malmö

Alecta har sålt fastigheten Vittsjöborg 2 i Malmö till en av hyresgästerna bildad bostadsrättsförening. Köpeskillingen uppgår till 182 miljoner kronor …

Alecta säljer för 215 miljoner i Malmö

Alecta har avyttrat tre fastigheter i Slottsstaden i Malmö till en bostadsrättsförening. Bolaget har sålt Hanaholm 7, 8 och 9 för 215 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 19 000 kronor per kvadratmeter.

Alecta hyr ut 6 000 kvadratmeter till kommunen

Newsec Asset Management har för Alectas räkning hyrt ut 6000 kvadratmeter på Slakthusplan 2-4 i fastigheten Kylhuset 15, Johanneshov. Hyresgäst …

Alecta avyttrar för över en miljard

Alecta planerar att sälja ett 20-tal fastigheter värda 1,0–1,5 miljarder kronor under hösten. Fastigheterna finns i fem–sex orter i södra Sverige, bland annat Malmö och Linköping, och den uthyrningsbara ytan består till två tredjedelar av kontor och resten är lager.

20 Största Köpcentrum

Här rangordnar Fastighetsvärlden landets största köpcentrum. Marknaden är explosiv och redan nästa år kan sju–åtta platser på listan vara ockuperade av anläggningar som öppnades 2006.

Nya Krämaren tar Zara till Örebro

Den 22 november återinvigs köpcentrumet Krämaren i Örebro efter 18 månaders lång totalrenovering. Fastighetsägaren Alecta och konsultbolaget Aberdeen har lyckats …

Alecta säljer på Kungsholmen

Alecta har sålt fastigheten Hedvigsberg 4 i Stockholm till en, av hyresgästerna bildad, bostadsrättsförening.Köpeskillingen uppgår till 65,3 miljoner kronor vilket …