Skanska säljer äldreboende i Täby Park för 320 mkr

Köpare är SPP Fastigheter. Bernstrom & Partners var rådgivare till Skanska. Hyresavtal är tecknat med Vardaga som kommer att ansvara …

Esteas omsorgsfond tillträder äldreboende i Karlstad

Esteas helägda dotterbolag och alternativa investeringsfond, Estea Omsorgsfastigheter AB, har tillträtt fastigheten Fören 3 i Karlstad. Fören 3 är en …

Hemsö handlar för ytterligare 270 mkr i Tyskland

Hemsö har i fyra separata transaktioner förvärvat två befintliga äldreboenden i Langenaltheim och Piding i Bayern samt ett trygghetsboende under …

Utökar inom äldreboende i Tyskland

Hemsö förvärvar ett äldreboende med 142 platser i Zeuthen utanför Berlin. Investeringen uppgår till cirka 150 miljoner kronor. Boendet har …

Malmegårds köper från JM

211 miljoner för nyproducerat projekt. Malmegårds Fastighets AB köper ett äldreboende under uppförande i Sköndal, söder om Stockholm. Säljare är …