Wallenstam gör rockad i Malmö

Wallenstam köper en fastighet och säljer en annan i Malmö. Fastigheten som sålts ligger på Björkgatan/Bokgatan och omfattar 8 000 …