Realia återköper konvertibla förlagslån

Realia avyttrar fastigheten Stavsnäs 1:794 i Värmdö kommun till ägarna av Stavsnäshallen som idag hyr större delen av fastigheten. Den …

Akelius köper i Göteborg av Wallenstam

Samtidigt med bostadsförsäljningen i Husby till Wallenstam så köper Akelius Fastigheter fyra kommersiella fastigheter i Göteborg för 120 Mkr. Köpeskillingen …

Wallenstam köper 950 lägenheter av Akelius

Wallenstam förvärvar tre bostadsfastigheter (Bergen 1, Holmenkollen 1, Telemark 1) om cirka 63 400 kvm i Husby i norra Stockholm, …

Akelius köpte bostadfastigheter för 1,3 miljard

”Kampen” mellan Stena och Akelius om vem som är Sveriges största privata fastighetsägare till bostadsfastigheter fortsatte i juli. Akelius Fastigheter …

CA Fastigheter köper av Akelius i Växjö

CA Fastigheter AB har idag, via bolag, av Akelius Kontor AB förvärvat Akelius samtliga fastigheter i Växjö. Fastighetsbeståndet består av …

Dingizian avstod fet bonus

Efter förra veckans försäljning av fastigheter för 785 mkr till Akelius Fastigheter hade HSB Malmös VD Greg Dingizian enligt sitt …

Akelius köper av HSB Malmö för 785 mkr

Det blev Akelius Fastigheter som förvärvade HSB Malmös dotterbolag Orion för ett pris om 785 mkr. För HSB innebär detta …

Wihlborgs startade året med nya affärer

Förra året sålde Wihlborgs fastigheter för 5,5 miljarder och redan efter en månad på det nya året har bolaget sålt …

Nu klämtar klockan för Mandamus

Sista dag för handel med Mandamusaktier på O-listan på Stockholmsbörsen är den 19 november 2003 och avnotering sker från och …

Tvångsinlösen och avnotering nästa för Mandamus

Akelius Fastigheter AB har påkallat tvångsinlösen av återstående aktier i Mandamus Fastigheter AB. Samtidigt har styrelsen för Mandamus beslutat att …

Akelius flaggar

Akelius flaggar för att bolaget köpt ytterligare 106 400 aktier i Mandamus och därmed ökat innehavet till motsvarande 85,2 procent.

Rättsligt efterspel till VD-skifte?

Nu har Ekobrottsmyndigheten inlett en förundersökning kring VD-skiftet i Mandamus förra året. Det är Aktiespararnas polisanmälan som föranlett chefsåklagare Bodil …

Akelius röstar JA för mindre inflytande

”Folkomröstningen om EMU närmar sig och argumenten slipas på bägge sidor. Roger Akelius skriver i en krönika i nr 7/8 …

Höjvall ny koncernchef för Akelius Fastigheter

Som Fastighetsvärlden Idag tidigare förutskickat tar nu Jan-Erik Höjvall en mer framträdande roll i Akelius fastighetsverksamhet. Han har utnämnts till …