Senaste nyheterna om Aida Hadžialić


”Det är för mycket ältande – det hämmar oss själva”

Så väl Stockholm stad som Region Stockholm har tappat i förtroende hos många fastighetsinvesterare under de senaste åren inte minst …