Agora i utmanande köp för miljard – efter Ikeas knock

Gör förvärv i centrum som tagit revansch efter Ikeas stora satsning.

Agora säljer i Sundsvall för 43 mkr

Renodlar med lite försäljning 10 procent över inköpspriset.

Agora säljer byggrätter i Vårberg till SPG

Agora säljer byggrätter för bostäder om ca 6.800 kvm till ett värde av 21 miljoner kronor. Agora har tecknat avtal avseende …

Ännu ett bakslag för Caroli

I magasinet Fastighetsvärlden Nr 10/2015 summerade vi att det fanns 180 tomställda butikslokaler i Malmö. Vakanser fanns i bland annat …

Agora tar upp mezzaninlån

Agora, noterat på First North, lånar 250 mkr genom att ta upp ett säkerställt mezzaninlån. Lånet löper med en räntemarginal …

Agora ser möjligheter

Nya Agora presenterar resultatet för perioden maj–september: Totalresultatet efter skatt uppgick till 96 Mkr, vilket motsvarar 5,22 kronor per aktie. …

Agora hyr ut 2.200 kvm i Centra

Fyller upp de sista stora vakanserna.­ På uppdrag av Agora har Newsec tecknat ett 5-årigt hyresavtal avseende drygt 2.200 kvm i …

Newsec förvaltar åt Agora

Newsec ska sköta den ekonomiska förvaltningen för Agoras hela fastighetsbestånd. I ett tidsbegränsat uppdrag ska de även sköta förvaltning, centrumledning …

Agora i riktad nyemission om 50 mkr

Det nya First North-listade handelsfastighetsbolaget Agora har genomfört en riktad emission till Länsförsäkringar Fastighetsfond och Alfred Berg Fastighetsfond Norden. Genom …

Tuff månad för nya bolag

Flera handlas idag under introduktionskursen.

Här rings Agora in på börsen

VD Wilner Anderson ringde i klockan. Bolaget genomför även nyemission av preferensaktier om 400 mkr

Klövern säljer Smedjan till Agora för 240 mkr

Säljer för 240 miljoner. Klövern säljer fastigheten Vampyren 9, som är tidigare gallerian Smedjan, i Eskilstuna för 240 miljoner till nybildade …

Wilner Anderson

tidigare VD på Steen & Ström i Sverige blir VD för nybildade Agora som är inriktade på handelsfastigheter. Bolagewt siktar …

Wilner Anderson VD i nya Agora som siktar på börsen

Fastighetsvärlden avslöjar: Startar med fastigheter för 3,5 miljarder inom ett segment som idag inte finns på börsen. JLL Tenzing är initiativtagare till det nya bolaget. Läs om namnet, medarbetarna, planerna och var fastigheterna finns.