Stordalen tar tillbaka hotell

Äntligen – efter 13 år – kan Stordalen köpa tillbaka ett av sina favorithotell.

FV-Expert: Affärsjuridik

Får hyresgästen hyra ut del av lokalen utan tillstånd?

I samarbete med AG Advokat

Hyresgästens behov av en lokal kan självklart variera under hyrestiden och hyresgästen kan även av andra skäl som t.ex. ökad …

Gadd ny partner hos AG Advokat

Vid årsskiftet gick Johan Gadd in som ny delägare på AG Advokat (tidigare Andersson Gustafsson). Johan kommer närmast från Falkenborn …

FV-Expert: Affärsjuridik

Dom ökar flexibilitet vid villkorade affärer

I samarbete med AG Advokat

En särskild fråga vid fastighetsöverlåtelser i tidiga skeden är hanteringen av tidsaspekten mellan avtal och slutligt genomförande – med beaktande av tvingande bestämmelser i jordabalken (JB) och fastighetsbildningslagen (FBL).