Mindre aktör köper från giganten

I början av april blev det klart att Vasakronan tecknat ett avtal om försäljning av kontorsfastigheten Hingsten 1 i Täby …

Söderport säljer snabbt med bra vinst

I mitten av april blev det offentligt att Söderport säljer 32 fastigheter och två tomträtter till altira. Köpeskillingen uppgick till …

Nyckeln till bra affär i centrala Nyköping

Estea Sverigefastigheter 2 AB förvärvade under hösten 2012 fastigheten Klädeshandlaren 15 i centrala Nyköping. Fastigheten inrymmer till stora delar en …

BRF-köp i ”Sumpan” på hög prisnivå

Det av Sundbybergs kommunägda Fastighets AB Förvaltarens planer att avyttra delar av bolagets äldre fastighetsinnehav har nu gått vidare med …

Tvättbjörnen trivs bra i centrala Sundsvall

Transaktionsaktiviteten i centrala Sundsvall har varit hög under de senaste åren och har dominerats av fastighetsbolag med lokal förankring. I …

Köpare och säljare söker diversifiering

I januari offentliggjordes att det kommunala bostadsbolaget i Linkö­ping, Stångåstaden, säljer bostads­ fastigheten Tjärtunnan 2. Fastighe­ten, belägen i området Johannelund …

Bostäder i Lund första förvärvet för ny fond

I december 2012 offentliggjordes det första förvärvet av den nya fastighetsfonden SEB Domestica Bostäder AB. Den förvärvade fastigheten är Väduren …

Drömaffär för långsiktig ägare krönte 2012

Marknaden i Göteborg fortsätter att uppvisa god likviditet och samtidigt allt mer sudda ut den cementerade stämpeln om en marknad …

Låg yield utanför CBD i Göteborg

Det har i det närmaste blivit en maxim att transaktionsmarknaden i Göteborg domineras av aktörer med en redan stark närvaro, …

Fortsatt internationellt investerarintresse

Kontorsfastigheten Elefanten 17, belägen på Herkulesgatan 28 och inom Stockholm CBD, såldes under slutet av sista kvartalet 2012 till ett …

Näst bäst i Stockholms kontorsmarknad

I november förvärvade norska KLP Eiendom fastigheten Klamparen 10 av Fabege. Fastigheten är belägen på nedre Kungsholmen i korsningen Fleminggatan/Scheelegatan. …

Bostadsförvärv i expansiv region

Nyköpings kommun valde, liksom flera kommuner före dem, att i september avyttra delar av det kommunalägda bostadsbeståndet. Syftet var att …

Konsortium köper Burlöv Center

Efter en tids spekulation blev det i mitten av september klart att holländska Eurocommercial säljer fastigheten Tågarp 15:4, mera känt …

”Skotska änkan” köper mitt på handelsgatan

I mitten av oktober gick klövern ut och berättade att tre butiksfastigheter i Linköping sålts. nu är det också officiellt …