Söderportbeståndet får långsiktiga ägare

Beståndet har haft flera ägarbyten de senaste åren. I början på året förvärvade Malmöbaserade Volito Fastigheter en del av beståndet …

Hög köpeskilling för kontor i attraktivt läge

I april 2011 förvärvade fastighetsföretaget AB Industricentralen fastigheten Bodarne 14 vid Strandvägen 1–3 i Stockholm för cirka 600 miljoner kronor. …

Wallenstam gör ännu en investering i Mölnlycke

I slutet av mars genomförde Wallenstam ytterligare en investering i Mölnlycke centrum. Säljare var Profi Fastigheter, vilka genom försäljningen nu har avyttrat samtliga bostäder i sitt bestånd. Profi hade fastigheten i sin ägo under fem år men valde att sälja för 145,5 miljoner.

Hungrig fond förvärvar handelshus i Blekinge

Cordea Savills förvärvade vid årsskiftet 2010/2011 Amiralen köpcentrum (Stormarknaden 1 och Kommersen 1) i handelsområdet Lyckeby i Karlskrona, en halv …

Vasakronan köper ett stycke storstad

Institutionerna har hög aptit och tilltro till fastighets- och hyresmarknaden i Stockholm CBd. aMF köpte i september 2010 City-Cronan, Grävlingen …