Vasakronan köper ett stycke storstad

Institutionerna har hög aptit och tilltro till fastighets- och hyresmarknaden i Stockholm CBd. aMF köpte i september 2010 City-Cronan, Grävlingen …