EQT förvärvar 21 fastigheter från Kvalitena

Fastighetsvärlden berättar vilka fastigheter som ingår i den stora transaktionen.

Anställer chef för stadsutveckling

ÅF genomför en ny satsning på global urbanisering och stadsutveckling kallad Future cities. Som ett led i satsningen har bolaget …

ÅF vinner upphandlingen om norra delen av Hagastaden

Marken kring Karolinska Universitetssjukhusets gamla byggnader kommer att genomgå en förvandling när Stockholms läns landsting avyttrar marken. Kulvertar och parkeringshus …

Jonas Gustavsson utses till ny VD för ÅF

Styrelsen i ÅF har utsett Jonas Gustavsson till ny VD och koncernchef. Jonas tillträder senast den 1 augusti och ersätter Jonas …

ÅF förvärvar Sandellsandberg

ÅF förvärvar arkitektfirman Sandellsandberg. I och med förvärvet utses också grundaren Thomas Sandell till chefsarkitekt för ÅF-koncernen. I sin roll kommer han …

ÅF utökar med 660 kvm hos Skanska i Göteborg

Skanska har sedan tidigare ett 14-årigt hyreskontrakt med ÅF i Göteborg om 10900 kvm i kontorshuset med intilliggande p-hus på …