Axfast säljer Åhlénshuset

Central och modern fastighet byter ägare.

FV-Expert: Affärsjuridik

M&A-försäkringar – ytterligare ett verktyg i transaktionslådan

I samarbete med AG Advokat

Transaktionsmarknaden för fastigheter är under stadig förändring när det gäller tekniker att identifiera och hantera risker och träffa avtal. Nya …