Acrinova förvärvar i Staffanstorp för 60 mkr

Acrinova har ingått avtal om att förvärva fastigheterna Borggård 1:372, 1:385 och 1:549 i Staffanstorp. Fastigheterna har en uthyrbar yta …

SIG Invest i affärer för 100 mkr

Via två separata affärer har Malmöbolaget SIG Investförvärvat tre fastigheter. Från Acrinova har samhällsfastigheterna Stammen 15 och Bokbindaren 6 i …

Acrinova förvärvar i Landskrona för 45 mkr

Acrinova förvärvar fastigheten Förrådet 12 i Landskrona. Fastigheten, som ligger på Förrådsgatan 1–3, har en uthyrbar yta på ca 15.800 …

Acrinova hyr ut i Landskrona

Acrinova har skrivit avtal med två hyresgäster om totalt  3.126 kvm lokaler i fastigheten Björnen 3 i Landskrona. Uthyrningen avser …

Acrinova förvärvar för 130 miljoner i Landskrona

Avslutar diskussionerna om förvärv av SIG Invest AB. Acrinova har skrivit ett avtal om förvärv av fem fastigheter i Landskrona med …

Acrinova förvärvar SIG Invest

Förvärvar för 210 miljoner kronor. Aktietorgetlistade Acrinova förvärvar SIG Invest och planerar namnbyte till Svenska Investeringsgruppen AB efter en extra bolagstämma. En apportemission till kursen …

Acrinova köper i Borås och Malmö

Det på Aktietorget noterade Acrinova har förvärvat två fastigheter i Borås och Malmö till ett sammanlagt fastighetsvärde på 47 miljoner …