Detta seminarium har redan ägt rum.

mar 21

Uppsalamarknaden 2023

Uppsala Konsert & Kongress

Spelvändning i snabbast växande regionen

Från fler köpare än säljare till fler säljare än köpare på rekordtid. Precis som övriga fastighetsmarknaden har Uppsala på kort tid fått uppleva en hisnande spelvändning. Byggkranarna står fortfarande tätt och här byggs fler bostäder per capita än någon annanstans i landet, tillsammans med stora kontorsplaner, samtidigt som byggandet riskerar en tvärnit.

Hur möter man utmaningarna – vilka är möjligheterna i det här spetsiga läget? Vi samlar de stora fastighetsinvesterarna, de bästa experterna och de tunga beslutsfattarna för att söka svaren. Vik den 21 mars för Uppsalamarknaden, årets kanske viktigaste mötesplats kring regional tillväxt och stadsutveckling med fokus på Uppsala med omnejd.

Program

08.30 Registrering, kaffe och smörgås

09.00 Inledning
• Ellinor Persson, journalist och dagens moderator

09.05 Vad händer med inflation och ränta framöver?
Lågkonjunkturen är på väg och 2023 blir ett tufft år. Belåning är rekordstor, samtidigt som kostnader och räntor rusar. Inte minst pressar det högt belånade fastighetsbolag och hushåll. Men hur allvarligt är det, riskerar problemen att söka sig in i banksystemet och när kan räntor och inflation normaliseras?
• Susanne Spector, chef makroekonomisk analys Nordea

09.25 Prisfall – ja, men hur mycket?
Vad händer med köpare, säljare och priser på Uppsalamarknaden nu och under resten av året? Vilka fastigheter är hetast och vilken typ av affärer blir av i det här läget? Vart är hyra, yield och värde på väg? Hur skiljer sig Uppsalamarknaden från andra?
• Stefan Timan, Affärschef Transaktioner Svefa
• Katrin Wallensjö, Affärschef Analys Svefa

09.45 Borätter och villor: Stabilisering eller fortsatt prisfall?
Priserna på bostadsrätter och villor har fallit snabbare än på decennier. Hur ser utvecklingen ut i Uppsala? Var ligger prisnivåerna, vilka kommundelar har klarat sig bäst och hur stor del av utbudet är nyproduktion? Finns några tecken på stabilisering av priserna?
• Henrik Åkerblom, VD Valueguard

10.05 Kaffe

10.35 Hyresrätter och marknaden
Hyresrätter har varit heta men problemen är liknande som för bostadsrätter – hyran för nyproducerat är högre än vad stora grupper kan bära, trots stora bostadsbehov. Hur ser efterfrågan på hyresrätter ut i landet och i Uppsalaregionen i synnerhet? Vilken storlek på lägenheter är mest efterfrågade, hur stor roll spelar hyran, vilka grupper efterfrågar lägenheter, vilka orter är heta och vilka är kalla?
• Hedi Kurda, VD HomeQ

11.00 Stadsutvecklingen och krisen
Bland det mest riskabla i ekonomisk nedgång är fastighetsprojekt. Situationen inom byggbranschen är bekymmersam och upp till vartannat projekt skjuts på framtiden. Hur påverkar det här den ambitiösa stadsutvecklingen i en av landets mest expansiva städer? Är det kris även för stadsutvecklingen och hur ser planerna ut just nu
• Christian Blomberg, Direktör stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala kommun

11.20 Heta Stolen: Så möter största bostadsutvecklaren utmaningarna
Många utmaningar väntar för utvecklare. Projekt är bland det mest konjunkturkänsliga på fastighetsmarknaden och idag har kanske hälften framflyttad byggstart. Hur tacklar en av Nordens och Uppsalas största projektutvecklare av bostäder nedgången; var finns de tuffaste utmaningarna och var finns tillväxtmöjligheterna?
• Johan Skoglund, VD JM

11.40 Krasch för markpriserna?
Attraktiva byggrätter har gett rekordhöga markpriser, vilket blivit en viktig finansieringskälla för kommunerna. Nu börjar markanvisningar lämnas tillbaka och priserna faller. Hur ser situationen ut när bostadsbyggandet faller snabbt under trycket av kostnadsökningar och dessutom slopat investeringsbidrag? Måste priset sänkas ytterligare för att göra nyproduktion möjlig?
• Svante Jonsson, VD Tango

12.00 Lunch

13.00 Fastigheter i orostider: En trygg hamn?
Fastigheter är reella tillgångar och har sedan urminnes tider varit en grundbult i stora förmögenheter. Vilka är erfarenheterna historien lär oss om fastigheters styrka som skydd för tillgångar i turbulenta tider, och vilka är svagheterna? Vad säger erfarenheten om Uppsala?
• Dick Harrison, professor i historia Lunds universitet

13.25 Största affären med många utmaningar
Nystartade Hemmaplan genomförde den största fastighetsaffären i Uppsala 2022 – köpet av Gottsunda Centrum. Kommunen hade försökt sälja i flera år men områdets identitet som ett av landets särskilt utsatta områden påverkade förstås investerarna. Nu har slutligen en köpare tillträtt fastigheten – en köpare med en plan. I en tid när säkerhet och kriminalitet är mer aktuellt än någonsin: Hur ska utvecklingen vändas, finns den goda framtiden för Gottsunda inom räckhåll och kan det också bli en god affär?
• Cecilia Safaee, VD Hemmaplan

13.50 Comeback för kollektiv?
Ett nygammalt upplägg har sedan några år gjort entré – kollektivboende. Det var vanligt under 1970-talet men dagens versioner är inte fullt så ideologiskt drivna och utlevande. Sveafastigheters kollektivhus Rudbeckia i Uppsala har varit i drift drygt ett år. Hur är erfarenheterna, vilka blir kostnaderna för fastighetsägare och hyresgäster och har kollektivet fått en ny framtid? Är detta lösningen som minskar bostadsyta och kostnader för hyresgästerna i bostadbristen med rusande kostnader?
• Rebecca Rubin, Social hållbarhetschef Sveafastigheter, rådgivare Londons borgmästare
• Philip Mechler, Förvaltare, Sveafastigheter 

14.10 Bostäder under press
Förutsättningarna på bostadsmarknaden har förändrats på rekordtid. Uppsala har utmärkt sig genom sin höga aktivitet. Vad innebär den snabba scenförändringen för regionen och vad händer med satsningarna? Kommer den stora efterfrågan på bostäder ändå ge investeringstillfällen?
• PG Sabel, VD Stena Fastigheter Stockholm
• Mattias Tegefjord, VD Uppsalahem

14.30 Kaffe

15.00 Heta stolen: Den ledande om marknaden och Uppsala 
Vasakronan är Sveriges ledande fastighetsbolag och Uppsalas största kommersiella fastighetsägare. Uppdraget från ägarna är att leverera en hög och riskavvägd avkastning, en avkastning som dessutom ska vara högre än för branschen i övrigt, men aldrig på bekostnad av människor och miljö. Hur fungerar det i dagens kärva marknad och hur ser man på Uppsalaregionen? Vad säger en av de mäktigaste beslutsfattarna i fastighetsbranschen?
• Johanna Skogestig, VD Vasakronan

15.20 Frågetecken kring handel och kontor
Handeln och butiksfastigheter brottas med problem under kostnadsökningarna och situationen för kontorsfastigheter är osäker, bl.a. på grund av ökat distansarbete. Men hur upplever Uppsalas stora investerare i segmenten verkligheten och framtidsmöjligheterna? Öppnas nya möjligheter?
• Robert Ahlstedt, Affärsområdeschef Castellum Uppsala
• Micael Averborg, Affärsutvecklingschef Vectura
• Tomas Hermansson, VD Bonnier Fastigheter

15.45 Uppsala: Rustat för framtiden?
Möt starka lokala beslutsfattare och experter och hör deras syn på investeringsläget och regionens viktigaste utmaningar. Används styrkorna i form av samverkan mellan politik, näringsliv och universitet optimalt? Vilka lokala lösningar finns på till exempel tillväxten, den otillräckliga kapaciteten i elnätet, bostadsbristen, och hur kombineras det med miljöhänsynen? Har Uppsala något att lära andra regioner?
• Charlotte Skott, Näringslivschef Uppsala
• Håkan Tribell, näringspolitisk expert Stockholms Handelskammare i Uppsala

16.10 Fastighetsvärlden bjuder in till stort branschmingel och eftersnack

Visa faktaruta

Bland dagens talare:

Johanna Skogestig, VD Vasakronan
Johan Skoglund, VD JM
Charlotte Skott, Näringslivsdirektör Uppsala kommun
Tomas Hermansson, VD Bonnier Fastigheter
Susanne Spector, chef makroekonomisk analys Nordea
Svante Jonsson, VD Tango

Samarbetspartners:

Medverka som samarbetspartner:
Medverka under seminariet med er expertis och få god exponering före, under och efter seminariet. För mer info kontakta Anki Lissåker på mejl eller ring på tel 070-7537682.