Detta seminarium har redan ägt rum.

apr 25

Uppsalamarknaden 2019

Uppsala Konsert & Kongress, Vaksala Torg 1

Nya utmaningar för en växande stad

Mötesplats om marknad, investeringsläge och stadsutveckling i Uppsala med omnejd.
Stans snabba tillväxt ger många möjligheter men skapar också utmaningar. Goda tider och ett dynamiskt näringsliv leder till kontorsbrist och rekordhyror. Behoven av nya förskolor, skolor och äldreboenden kräver också stora investeringar i samhällsfastigheter framöver.

Befolkningen väntas fortsätta växa snabbt – med stora behov av fler bostäder. Samtidigt sätter skjutningar och kriminalitet press på samhälle och fastighetsägare att stärka tryggheten. Hör hur polischefen Jale Poljarevius, Anna Freiholtz på Uppsalahem och PG Sabel, Stena Fastigheter ser på läget och vägen framåt.

Hör också om viktiga trender för framtidens fastighetsmarknad: Digitalisering och Coworking, med bl.a. Britt Lindqvist, utvecklingschef Vasakronan, Göran Garberg, VD United Spaces och Sophia Renemar, Hera Hub.

Kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S) ger sin syn på hur Uppsala ska klara de kommande årens utmaningar. Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör i Uppsala, berättar om hur behovet av nya skolor, äldreboenden och samhällsfastigheter ser ut framöver – en stor utmaning för kommunen.

Bland talarna under dagen finns också några av de skarpaste aktörerna inom politik och fastighetsmarknad: Anna Breman, chefsekonom Swedbank, Mikael Odenberg, rådgivare och tidigare bl.a. försvarsminister (M), Johanna Skogestig, investeringschef Vasakronan och Magnus Edlund, VD Stenvalvet.

Missa inte! Komikern Fredrik Lindström bjuder oss på insikter och skratt med en uppdaterad specialversion av succén från 2012: Nu ännu ljusare & fräschare!

Varmt välkommen den 25 april!

08.30 Registrering, kaffe och smörgås

09.00 Inledning
• 
Ellinor Persson, journalist och dagens moderator (känd från bl.a. SVT)

09.05 Demografiska utmaningar: På väg mot 11 miljoner
I fjol passerade Sveriges befolkning 10 miljoner och närmar sig redan 10,3 miljoner människor. Fyra femtedelar av ökningen kommer från migration. De närmaste åren väntas hundratusentals personer ytterligare få uppehållstillstånd. Detta kan ge stor påverkan på bostadsmarknad och behoven av samhällsservice – hör om hur befolkningsutvecklingen ser ut mer i detalj.
• Andreas Raneke, demograf Statistiska Centralbyrån (SCB)

09.35 Marknadsläget: Har vi nått ”peaken” eller finns det mer att ge?
Fastighetsmarknaden har haft en lång och stark uppgång med stöd av sjunkande räntor. Nu har vi sett ett trendbrott på bostadsmarknaden, men för kontor råder fortsatt goda tider med rekordlåga vakanser och stark hyrestrend.
Hör hur de olika segmenten på marknaden utvecklas i landet och i Uppsala och hur transaktionsmarknaden mår. Är de goda tiderna snart över eller finns det mer att hämta?
• Mikael Lundström, VD Svefa

10.00 Heta stolen: Viktigaste satsningarna för framtiden
Hör om det nya politiska styrets visioner för staden under mandatperioden och vilka områden och satsningar som är mest prioriterade. Vi tar dessutom pulsen på hur stadens ledning vill hantera den växande befolkningen och klara bostadsbyggandet trots den tuffare marknaden.
• Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande (S) Uppsala

10.20 Kaffe

10.50 Ränta, inflation och tillväxt – vart är ekonomin på väg?
Hur stark är den svenska ekonomin egentligen och hur allvarliga är de signaler om svagare utveckling som nu börjar komma? Vilken effekter kan det komplicerade politiska läget ge och vilka är de främsta riskerna framöver? Hur oroliga bör vi vara över tillståndet på bostads- och fastighetsmarknaderna? Hör hur en av landets främsta ekonomer ser på läget och framtiden för svensk ekonomi.
Anna Breman, chefsekonom Swedbank

11.15 Efter valet: Så påverkas ekonomin och fastigheterna
Riksdagsvalet ritade om den politiska kartan rejält. Hur kommer det nya landskapet påverka den svenska ekonomin och vad innebär situationen för den i hög grad politiskt styrda fastighetssektorn? Vad händer med tillväxt, skatter, planregler, bostadspolitik, välfärdsföretag och annat?
• Stig-Björn Ljunggren, statsvetare och samhällsdebattör
• 
Mikael Odenberg, rådgivare och försvarsminister (M) 2006-2007
Håkan Tribell, näringspolitisk expert Handelskammaren Uppsala län

11.35 Fredrik Lindström: Nu ännu ljusare & fräschare!
Tillsammans med Henrik Schyffert beskrev han vår bostadsångest i ”Ljust & fräscht” som turnerade landet runt under 2012. Hur det står det till med förhållandet till boendet idag, några år senare? Hur har svenskarnas strävan efter det perfekta hemmet förändrats? Missa inte Fredrik Lindströms träffande och underhållande genomgång av läget!
• Fredrik Lindström, komiker, författare och programledare

12.00 Lunch och mingel

13.15 – 14.45 Välj mellan två temaspår:

A: Bostäder

B: Kontor och samhällsfastigheter

Se detaljerade program längre ned.

14.45 Kaffe

15.15 Nya utmaningen: Boom för förskolor, skolor och äldreboenden
Uppsalas snabba tillväxt skapar många möjligheter men också utmaningar. Med växande befolkning och invandring ökar behoven av förskolor och skolor och den demografiska utvecklingen innebär också att fler invånare lever längre och behöver olika former av vård och omsorg. Hör hur staden ser på behoven av utbyggd service, nya samhällsfastigheter och hur man vill samarbeta med fastighetsbranschen.
• Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör Uppsala kommun

15.45 Investeringar och utmaningar för Uppsalas framtid
Möt några av landets främsta fastighetsinvesterare och starka lokala aktörer och hör hur de ser på investeringsläget och stadens viktigaste utmaningar. Panelen diskuterar exempelvis hur den tuffa bostadsmarknaden påverkar stans utveckling, vilken potential de ser i Uppsalas tillväxt, vilka nya satsningar de vill se från kommun och stat och hur morgondagens näringsliv kommer se ut.
• Caroline Björlingson, Senior Associate Advokatfirman Lindahl
 Johanna Skogestig, investeringschef Vasakronan
 Charlotte Skott, näringslivsdirektör Uppsala

16.10 Fastighetsvärlden bjuder in till stort branschmingel och eftersnack.

 

13.15 – 14.45 Temaspår A: Bostäder

13.15 Statistik: Hur påverkar bostadsoron priser och nyproduktion?
Sedan ett drygt år tillbaka har takten gått ned på den svenska bostadsmarknaden. Priserna har stannat upp och på många håll backat, och intresset för att köpa nyproducerade bostadsrätter har avtagit rejält. Hur ser läget ut just nu i landet och här i Uppsala? Finns det några tecken på att läget håller på att ändras?
• Per-Arne Sandegren, analyschef Mäklarstatistik

13.45 Här kommer Uppsalas nya bostäder
Planeringen pågår för fullt för nya bostäder och bostadsområden i stan. Nya infrastruktursatsningar skapar möjlighet att bygga mer och på nya platser. Hör om planerna för framtiden och hur de tuffare tiderna på marknaden påverkar processen.
• Sara Eriksdotter Bjurström, avdelningschef Strategisk planering Stadsbyggnadsförvaltningen Uppsala

14.20 Utsatta områden: Vägen till ökad trygghet och bättre ekonomi
Över en miljon människor bor i landets 61 ”utsatta” eller ”särskilt utsatta” bostadsområden. I Uppsala finns ett område på listan, Gottsunda/Valsätra. Skottlossningar och annan grov kriminalitet är ett problem och trångboddhet och låg sysselsättning skapar sociala problem för de boende. Resultatet blir också höga kostnader för fastighetsägarna.
Hör om läget här i Uppsala, hur förvaltning och ekonomi påverkas och vägen framåt. Vad kan kommun, fastighetsägarna och andra gör för att vända utvecklingen?
• Anna Freiholtz, hållbarhetschef Uppsalahem
Jale Poljarevius, polisintendent polisregion Mitt
• 
PG Sabel, regionchef Stena Fastigheter

14.45 Kaffe

 

13.15 – 14.45 Temaspår B: Kontor och samhällsfastigheter

13.15 Digitalisering och delningsekonomi – hur förändras näringslivet?
Med ny teknik och nya sätt att skapa affärer stöper nu digitaliseringen om samhälle och näringsliv i snabb takt. Hör om vad som driver utvecklingen och hur spelreglerna för företag och näringsliv ändras. Vilka områden och branscher står på tur att omvälvas och vad krävs för att överleva i de nya tiderna?
• Christian Sandström, docent och forskare kring teknologiskiften Chalmers och Ratio

13.55 Coworking: Revolution eller fluga? Hot eller chans för fastighetsägarna?
På kort tid har begreppet hamnat på mångas läppar på kontorsmarknaden. Är detta början på en omfattande förändring av kontorsarbetet och en helt ny syn på struktur och kontraktsförhållande på marknaden? Eller ser vi en hype som snart kommer att svalna? Hur ska fastighetsägarna agera? Hör om vad coworking innebär, hur marknaden påverkas och vilka strategier som fastighetsaktörerna kan ha för att hantera utvecklingen. Och hur stort kommer coworking bli här i Uppsala?
• Rob Johnson, försäljningschef United Spaces
• Sophia W Renemar, grundare Hera Hub
• Britt Lindqvist, utvecklingschef Vasakronan

14.20 Trögt för bostäder – projektvåg för kontor och samhällsfastigheter?
Tuffare tider för bostäder innebär färre nya projekt. Samtidigt är kontorsmarknaden het och behovet av nya förskolor, skolor, äldreboenden och andra samhällsfastigheter växer snabbt. Kan vi vänta oss en projektvåg när resurser och mark nu frigörs från bostadssektorn? Hur ser läget ut här i Uppsala?
• Robert Ahlstedt, tf affärsområdeschef Castellum
• Magnus Edlund, VD Stenvalvet

14.45 Kaffe

 

Säkra Din plats nu – Gör Din anmälan längst ned på sidan!

OBS! Programmet är preliminärt och uppdateras efterhand.

Visa faktaruta

 

Fredrik Lindström, komiker, författare och programledare
Anna Freiholtz, hållbarhetschef Uppsalahem
Mikael Odenberg, rådgivare och försvarsminister (M) 2006-2007
Sophia W Renemar, grundare Hera Hub


Magnus Edlund, VD Stenvalvet

 

Några av dagens talare:
-Erik Pelling, kommunstyrelsens ordf (S) Uppsala
-Anna Breman, chefsekonom Swedbank
-Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör Uppsala
-Johanna Skogestig, investeringschef Vasakronan
-PG Sabel, regionchef Stena Fastigheter
-Fredrik Edlund, regionchef Mälardalen Rikshem
-Britt Lindqvist, utvecklingschef Vasakronan
-Rob Johnson, försäljningschef United Spaces
-Mikael Lundström, VD Svefa
-Jale Poljarevius, polisintendent polisregion Mitt
-Stig-Björn Ljunggren, statsvetare och samhällsdebattör
-Andreas Raneke, demograf SCB
-Robert Ahlstedt, tf affärsområdeschef Castellum
-Sara Eriksdotter Bjurström, avdelningschef Strategisk planering Stadsbyggnadsförvaltningen Uppsala
Charlotte Skott, näringslivsdirektör Uppsala
-Christian Sandström, docent och forskare kring teknologiskiften Chalmers
-Ellinor Persson, journalist och dagens moderator

 

Medverka som samarbetspartner:
Medverka som partner och utställare och träffa deltagarna under hela dagen och få mycket god exponering såväl före som under och efter seminariet.
För mer information kontakta Anki Lissåker på mejl eller ring på tel 070-753 76 82.