Detta seminarium har redan ägt rum.

feb 15

Uppsalamarknaden 2018

Uppsala Konsert Kongress

Stark tillväxt och infraplaner möter bostadsoro

Heldag om bostadsmarknad, investeringar, digitalisering och stadsutveckling i Uppsala.
Uppsala växer snabbt och upplevs på många sätt alltmer som en storstad. Mycket händer i handel och krogliv, och hoppet är också stort om nya infrastruktursatsningar. Det är även full fart på fastighetsmarknaden med affärer och nya aktörer, men det som oroar är de trögare tiderna på bostadsmarknaden. Allt detta går vi på djupet kring under en fullmatad heldag den 15 februari.

Bland dagens spännande inslag kan nämnas stjärnkrögaren Melker Andersson, som berättar hur han ser på Uppsala som krogstad och om sina egna satsningar, och Mattias Nyström som leder Castellums satsning på att bli ledande inom digitalisering och vilka möjligheter han ser för branschen.

Välj mellan två fördjupningsspår under eftermiddagen – Bostäder eller Kontor och handel.

Missa inte denna spännande dag om Uppsala och fastigheter!

08.30 Registrering, kaffe och smörgås

09.00 Inledning
• Ellinor Persson, journalist och dagens moderator (känd från bl.a. SVT)

09.10 Uppsala och Knivsta i fokus för satsning på nya städer
I höstas presenterade regeringen sin utredning om en satsning på nya hållbara städer och stadsdelar för att få fram fler bostäder. Hela fem av de nio områden i landet som pekas ut ligger i Uppsala och Knivsta. Hör hur utredaren ser på varför vår region är så lämplig för utbyggnad och hur arbetet nu ska tas vidare.
• Johan Edstav, statlig samordnare för utveckling av nya städer

09.40 Spårväg och nya områden – så vill kommunen växa
Hör om Uppsalas nya tillväxtplaner och överenskommelsen med Sverigeförhandlingen. Hur långt har planeringen kommit, vilka nya områden och projekt kommer först och vad kommer den nya jättesatsningen på spårväg att innebära?
• Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör Uppsala kommun

10.00 I huvudet på Erik Pelling: Uppsala fram till 2022
Hur ser det nuvarande styrets visioner ut för staden över nästa mandatperiod, 2018-2022? Perioden rymmer infrasatsningar och många nya stadsutvecklingsprojekt.. Vad mer kan vi vänta oss för satsningar? Det saknas heller inte utmaningar – hur hantera växande befolkning och klara bostadsbyggandet trots nuvarande oro på marknaden? Hör vad som rör sig i huvudet på Erik Pelling och vad han vill uträtta kommande mandatperiod.
• Erik Pelling, kommunalråd (S) med ansvar för bl a boende och stadsbyggnadsfrågor

10.25 Kaffe

10.55 Räntan: Vad händer med grundbulten för fastighetssektorn?
Den avgörande faktorn för hela fastighetsmarknaden är ränteutvecklingen. Stigande räntor riskerar, efter en så lång tid av rekordlåga nivåer, krossa alla kalkyler. Hur är trenden just nu och vilka är förutsättningarna för snabbt ökande räntor respektive långvarigt låga?
Ingrid Wallin Johansson, makroekonom Swedbank

11.20 Tunga investerare som satsar i Uppsala
Hur ser två av de stora fastighetsaktörerna i landet på läget på den svenska fastighetsmarknaden just nu? Hur intressant är Uppsalamarknaden i relation till andra delar av landet och vad kan stan tillföra i deras respektive portföljer? Ser de möjligheter att investera mer här framöver?
Therese Nerlund, samhällsutvecklingsstrateg Region Stockholm/Uppsala Wallenstam
• 
Ilija Batljan, VD Samhällsbyggnadsbolaget

11.40 Ny mat gör Uppsala till en hetare stad
På kort tid har Uppsala fått en rad nya, heta krogar varav flera i toppklass. Vad ligger bakom den här utvecklingen? Och hur ser en krögare på sambanden mellan restauranger, stadsutveckling och en stads attraktivitet? Vilken roll har fastighetsägarna och hur kan de skapa förutsättningar för en hetare matstad?
• Melker Andersson, delägare och grundare Miss Voon m.fl. krogar

12.00 Lunch och mingel

13.15 – 15.00 Välj mellan två temaspår:

A: Bostäder

B: Kontor och handel

Se detaljerade program längre ned.

15.00 Kaffe

15.30 Branschjätten storsatsar på digitala innovationer
Castellum, landets näst största fastighetsbolag, satsar nu stort på att gå i spetsen för en digitalisering av branschen. Ett nytt digitalt innovationslabb har skapats för att leda arbetet med att utveckla morgondagens kontor med människan i centrum. Ett antal pilotprojekt är på gång och en Chief Digital Officer (CDO) har rekryterats. Hör om planerna, utmaningarna och möjligheterna.
• Mattias Nyström, CDO Castellum

15.55 Investerarpanelen: Utsikter och möjligheter i Uppsala
Svensk ekonomi tuffar på och hyror och fastighetsvärden stiger. Samtidigt råder oro och prisfall på bostadsmarknaden och många pekar på att tillväxten kommer mattas och räntorna snart börja stiga. Hur ser några av landets och regionens främsta investerare på läget och möjligheterna i Uppsala med omnejd framöver?
• Fredrik Edlund, regionchef Mälardalen Rikshem
• Johanna Skogestig, chef fastighetsinvesteringar Vasakronan
• Samir Taha, grundare Aros Bostad

16.15 Fastighetsvärlden bjuder in till stort branschmingel och eftersnack.

 

13.15 – 15.00 Temaspår A: Bostäder

13.15 Bostadsoron: Vad är det egentligen som händer på marknaden?
I mitten av augusti i fjol toppade bostadsrättspriserna i hela landet. Därefter följde ett snabbt prisfall ner mot 2015 års nivåer. Hur har utvecklingen sett ut i i Uppsala med omnejd? Var ligger prisnivåerna idag, vilka områden har klarat sig bäst och hur stor del av utbudet är egentligen nyproduktion?
• Jennie Leffler, operativt ansvarig Booli Pro nyproduktion

13.45 Marknadspanelen: Rapport från verkligheten
Tidningsrubriker, statistik och expertuttalanden är en sak men hur ser det ut i verkligheten enligt de som agerar ute på Uppsala-marknaden? Hur mår nyproduktionen, hur är intresset på visningarna, vad funkar bäst att sälja och vilka typer av objekt är tröga? Och finns det någon vändning i sikte?
• Anette Frumerie, VD Besqab
• Tomas Widerlöv, VD Widelöv & Co

14.10 Vad händer med bostadsplaner och byggrätter på en svagare marknad?
Uppsala har haft mycket ambitiösa planer för bostadsbyggandet och arbetat för en stor mångfald av byggherrar. Hur påverkas dessa och andra satsningar av den rådande oron på bostadsmarknaden? Och vad händer med värdet på byggrätter och fullföljandet av markanvisningar och liknande generellt på en marknad i detta läge? Hur agerar kommunen för att hantera de tuffare förutsättningarna?
• Anna Axelsson, mark- och exploateringschef Uppsala kommun
• Anna-Carin Telin, partner Nordier

14.35 Framtidsspaning: Konjunkturen, räntan och bostadsmarknaden
Svensk ekonomi går som tåget, arbetslösheten sjunker och räntan är rekordlåg. Till synes ser det mesta väldigt bra ut. Samtidigt råder oro på bostadsmarknaden och olyckskorparna varnar för bubblor och en kommande krasch. Vad säger en erfaren panel av de som iakttagit och hanterat tidigare svängningar? Finns det anledning till oro och vad ska marknadens aktörer tänka på?
• Arvid Lindqvist, analyschef Catella
• Ingemar Rindstig, leader EY Real Estate Nordic
• Claudia Wörmann, boendeekonom SBAB

15.00 Kaffe

 

13.15 – 15.00 Temaspår B: Kontor och handel

13.15 Högtflygande planer på ett större och vassare Arlanda
Arlanda är väldigt viktigt för en växande Uppsala-region. Nu satsas på flygplatsen för att expandera och stärkas med fler internationella linjer och mer direktflyg och terminalerna ska fräschas upp. Samtidigt laddar Swedavia för stora investeringar i fastigheter med bl.a. nya kontorshus och hotell. Hör om planerna och möjligheterna kring framtidens Arlanda.
• Karl Wistrand, vVD Swedavia och ansvarig för fastighetsutveckling

13.40 Kontorsboomen – hur het är den och vart är hyrorna på väg?
Lyssna till en genomgång av den senaste utvecklingen på kontorsmarknaden i Uppsala. Många pratar om en boom för kontor, med stor efterfrågan på lokaler och stigande hyror. Hur ser det ut och vart är marknaden på väg? Vilka affärer har gjorts och hur går priserna?
• Lars Almquist, senior partner WAK Infra Partners

14.10 Investeringsläget: Trender och affärer kring handelsfastigheter
Hur utvecklas transaktionsmarknaden för köpcentrum och handelsfastigheter och vad kan vi vänta av de kommande åren? Vad innebär e-handelns framväxt och andra trender, vilka köpare är mest aktiva och vart går hyror och priser? Vilka objekt och lägen är hetast här i Uppsala?
• Daniel Anderbring, Head of Research Cushman & Wakefield

14.40 Aktörer om marknad och möjligheter inom kontor och handel
Vad händer kring kontor och handel i Uppsala? Hur utvecklas marknaden, vilka typer av företag är det som expanderar och vilka möjligheter finns att utveckla nya kontors- och handelsprojekt? Hör hur några av de främsta aktörerna ser på läget.
 Jan-Erik Hellman, regionchef Uppsala Vasakronan
Per Nilsson, affärsenhetschef Klövern

15.00 Kaffe

 

Säkra Din plats nu – Gör Din anmälan längst ned på sidan!

OBS! Programmet är preliminärt och uppdateras efterhand.

Visa faktaruta

Priser:
Seminarieavgiften är 3.850:-/person för företag som prenumererar på Fastighetsvärldens magasin eller nyhetsbrev och 4.850:-/person för övriga.

Mängdrabatt:
Anmäl minst fyra från samma företag och få 20 procent rabatt på ordinarie seminarieavgift.

Bland dagens talare:

Johan Edstav, statlig samordnare för utveckling av nya städer
Melker Andersson, delägare och grundare Miss Voon m.fl. krogar
Anna Axelsson, mark- och exploateringschef Uppsala kommun
Erik Pelling, kommunalråd (S)
Anette Frumerie, VD Besqab
Jennie Leffler, operativt ansvarig Booli Pro nyproduktion
Daniel Anderbring, Head of Research Cushman & Wakefield
Johanna Skogestig, chef fastighetsinvesteringar Vasakronan