Detta seminarium har redan ägt rum.

maj 24

Stora Fastighetsdagen 2012

Vinterträdgården, Grand Hôtel, Stockholm

Torsdagen den 24 maj samlas fastighetsbranschen i Vinterträdgården på Grand Hôtel för Fastighetsvärldens årliga seminarium Fastighetsdagen. Kom dit du också och lyssna på föredrag, utfrågningar och debatt.

Datum: Torsdagen den 24 maj
Plats: Vinterträdgården, Grand Hôtel, Stockholm

Pris: 4 250:-/person för prenumeranter, 5 250:-/person för icke prenumeranter

09.00
Penningpolitik, finansiell stabilitet och utvecklingen på bostadsmarknaden
På fastighetsmarknaden är räntan en av de mest viktiga faktorerna. Även om Riksbankens reporänta inte direkt sätter priset för upplåning till fastigheter sänder den starka signaler till aktörerna om styrkan i ekonomin. Hur ser Riksbanken på ränteutvecklingen och fastighetsmarknadens betydelse för finansiell stabilitet?
Kerstin af Jochnick, vice riksbankschef Riksbanken

09.40
Vilken är formeln för att lyckas?
Han har personligen varit med och dragit miljarder av internationellt investeringskapital till Sverige, och samtidigt byggt upp ett nordiskt konsulthus och ett informationsföretag kring fastigheter. Vilken är nyckeln för att dels lyckas med företagande, och dels att få de internationella investerarna på kroken? Vilka är den svenska och nordiska investeringsmarknadens särdrag som lockar kapital? Är de stabilare, snabbare, mer transparenta? Vad är det som gör skillnad?
Urban Edenström, VD Stronghold

10.10
Kaffe

10.40
Vad är det som gäller egentligen?
Bostadsbyggandet går åter mot nya bottennivåer och nya åtgärder efterfrågas. Samtidigt fortsätter det att trätas kring det modifierade regelverket för hyressättning från 2011. Tolkningarna skiljer sig rejält åt. Vem har rätt? Diskussion om genomförandet och utfallet av hyresförhandlingarna.
Reinhold Lennebo, VD Fastighetsägarna
Barbro Engman, Förbundsordförande Hyresgästföreningen
Kurt Eliasson, VD SABO 

11.20
Att försvara varumärket över generationer
Starka privata fastighetsägare är en viktig motvikt till det ansiktslösa kapitalet. Det innebär samtidigt en stor utmaning när en tidigare framgångsrik modell ska kompletteras och moderniseras för att föras in i nästa generation. Hur gjordes det hos Einar Mattsson och vilka tydliga förändringar har det inneburit? Vågar tredje generationen ta risker? Vilka möjligheter ser man i att kunna fortsätta påverka stadsutvecklingen?
Stefan Ränk, VD Einar Mattsson AB

11.40
Strategisk omdisponering – storstad före regionstäder?
Med rötter i Norrland och 90-talets kris har Norrporten omformerats till ett helt annorlunda fastighetsbolag idag. Det var först bland storbolagen att åter titta utomlands och är bland annat stora i Köpenhamn. Nu satsar bolaget på att slå sig in även på Stockholmsmarknaden genom selektiva förvärv. Hur har strategin mejslats fram? Hur stora är investeringsplanerna? Vilka orter platsar i bolagets ”laguppställning?
Jörgen Lundgren, vVD Norrporten

12.00
Lunch

13.10
Prisutdelning: Bästa årsredovsning i fastighetsbranschen
Att årsredovisningarna håller hög klass är av vikt för branschens anseende. Tävlingens syfte är att stimulera till ständigt ökande kvalitet.
Fastighetsvärlden, PwC, handelsbanken Capital Markets

13.20
Analys: Takt eller otakt på fastighetsmarknaden?
Lägen, hyror, vakanser och yielder. Konjunkturen är fortsatt svag, men dess påverkan på lokalhyres- och bostadsmarknaden har så här långt varit begränsat negativ. Vissa ser till och med en positiv hyrestrend för en del delmarknader. Är det en eftersläpning som innebär att vi har värre tider att vänta? Eller har fastighetsmarknaden ”hoppat över” lågkonjunkturen?
Pernilla Arnrud Melin, Head of Research CBRE Sverige

13.50
Finansiering av fastighetsaffärer – vad säger banken?
(ny punkt!) Hur lång blir ökenvandringen vad gäller finansiering av fastigheter? Vad är det som får bankerna att agera som de gör idag? Vad kommer agerandet att innebära för deras framtida affär? Finns det någon typ av fastigheter och marknader som de ser mindre misstänksamt på. Vilka kan vända redan i dörren?
P O Dahlstedt SBAB
Göran Cöster  SEB

14.10
Kaffe

14.40
Belåning & refinansiering
Trots den ekonomiska oron sker fastigshetsinvesteringar och lån skall tas upp eller läggas om. Hur ser villkoren ut för fastighetsfinansieringar? Det blir allt vanligare med alternativ finansiering. Vilka är dessa och hur lätt-tillgänlig är den marknaden?
Linus Ericsson, VD AGL Treasury Support

15.10
”Jag har en plan”
Genom aktiv analys och kalkylerat risktagande har Rutger Arnhult manövrerat sig fram från jobbet som analytiker till stor direktägare av fastigheter och största ägare i Corem och Klövern, där han dessutom är VD. Vilken är hemligheten? Hur ser han på risktagande? Vilka marknader i Sverige är intressanta? Hur ser han på relationen mellan direktavkastning och värdeförändring? Finns det en övertro på storstadsmarknader. Vad är nästa steg?
Rutger Arnhult, VD Klövern

15.35
Tajming i fastighetsaffärer
Det har varit rejäla tag när Hemfosa etablerat sig. Efter en trög uppstartsfas lossade det rejält under 2010 och 2011. Finns det risk för samma fördröjning eller är det en ännu segare utveckling nu när bolaget vill omsätta delar av portföljen? Hur har Hemfosa ”sorterat” sitt bestånd, finns det någon förvaltningslogik eller är allt ett stort transaktionsbestånd. Finns det ett ”facit” i halvtid som visar att bolaget valde rätt tidpunkt för sina stora förvärv?
Jens Engwall, VD Hemfosa

16.00
Seminariet avslutas
Fastighetsvärlden bjuder in till förfriskningar och eftersnack.