Detta seminarium har redan ägt rum.

feb 20

Dokumentation: Stockholmsmarknaden 2013

Högerklicka på länk och välj ”Spara länk som…” (”Save link as…”) för att ladda ned PDF-fil. Alternativt vänsterklicka på för att öppna direkt i webbläsaren.

Tillväxt, möjligheter och hot i den regionala ekonomin (16,5 MB)
Hur påverkar osäkerheten i den globala ekonomin och den avtagande svenska tillväxten vår region? Kommer varselvågen att nå Stockholm så småningom och vilka branscher och områden är då mest utsatta?
Thomas Andersson, vVD Stockholms Stads Näringslivskontor

Stockholm och bostadskrisen – vart är politiken på väg? (2,4 MB)
Regeringen har tillsatt en mängd utredningar och fler förändringar av bostadspolitiken är på väg. Hur långt har man kommit och vilka ytterligare nya tag kan vi vänta oss före valet? Hur ska Stockholmsregionen klara behovet av bostäder när befolkningen bara växer och växer?
Stefan Attefall, bostadsminister (KD)

Stockholm som finanscentrum i den nya globala ekonomin (1,3 MB)
Finansbranschen är i gungning sedan flera år tillbaka, såväl internationellt som i Sverige. Hur är Stockholms position idag som bas för finansföretag och vad kan regionen göra för att stärka sin konkurrenskraft? Hur kan politiker och fastighetsägare agera för att dra sitt strå till stacken?
Veronica Augustsson, VD Cinnober
Jens Henriksson, VD Nasdaq OMX

Heta stolen: Så ska SL klara tillväxten (9,2 MB)
Spårbunden trafik är den infrastruktur som de boende i regionen uppskattar allra mest. Hur rustar SL för att möta de kommande årens kraftiga befolkningstillväxt? Vilka utbyggnadsplaner är mest prioriterade och vilka möjligheter öppnar detta för fastighetsinvesterare?
Anders Lindström, VD SL

Nya lägen för fastigheter
Med Förbifart Stockholm och andra nya vägsatsningar och en utbyggnad av den spårbundna kollektivtrafiken de närmaste åren öppnas också nya lägen och möjligheter för fastighetsinvesterare. Vilka områden känns mest intressanta och vad ska man tänka på vid den här typen av satsningar?
– PDF Stefan Ränk, VD Einar Mattsson (2,8 MB)
– PDF Ted Lindquist, VD Evidens (291 KB)
– PDF Ann Wiberg, chef AO Stadsprojekt Jernhusen (602 KB)

Ny vision för framtidens City (19,3 MB)
Stockholms City ska rustas och utvecklas för att bli fortsatt attraktivt i framtiden. Hör hur stadens vision för de centrala delarna ser ut och vad det innebär för fastighetsägarna.
Martin Schröder, planarkitekt Stadsbyggnadskontoret Stockholm

Heta stolen: Arenastaden och framtiden (18,8 MB)
Arenastaden utvecklas i en rasande fart och nya Friends Arena börjar så smått trimmas in. Hur ser området ut idag och vilka är de kommande faserna? Vilka andra möjligheter finns i Fabeges stora Stockholmsbestånd?
Christian Hermelin, VD Fabege

Expertpanelen: Hur utvecklas hyror och vakanser – City vs närförort?
Hur utvecklas lokalhyresmarknaden vad gäller kontor respektive handel? Kommer vi få se fler stora flyttar från centrum eller kommer innerstan öka i attraktivitet?
– PDF Karin Witalis, analyschef DTZ (913 KB)
– PDF Torbjörn Eriksson, VD Tenant & Partner (1,5 MB)

Bostadsbristen mot nya höjder (6,7 MB)
Befolkningen i länet bara växer och växer samtidigt som bostadsbyggandet backar från en redan låg nivå. Hur illa är läget och hur ser framtiden ut om det inte vänder? Hur många bostäder skulle det behöva byggas?
Ola Månsson, VD Sveriges Byggindustrier

Kontor blir bostäder – hur funkar det?
Med hårdare konkurrens om de bästa kontorslägena och tilltagande brist på bostäder ökar intresset för omvandling av kommersiella fastigheter till lägenheter. Vilka fallgropar finns och hur ser kalkylen ut?
– PDF Simon de Chateau, VD Sveafastigheter (9 MB)
– PDF Joakim Alm, VD Alm Equity (2,9 MB)

Heta stolen: Bostadsutvecklare mot börsen (1,9 MB)
Med ny ledare vid rodret siktar uppstickaren Besqab mot börsen. Hur ser planerna ut och vilka möjligheter ser bolaget för tillväxt i huvudstadsregionen?
Anette Frumerie, VD Besqab

Extrainsatt: Stockholms nya offensiv i söder (11,6 MB)
På kort tid har Stockholms Stad presenterat två stora nyheter för Söderstaden, området runt Globen: ett nytt Ikea-varuhus och stort handelsområde söder om nya Tele2 Arena samt ett nytt, stort Tekniska Nämndhus på nuvarande Söderstadion. Tillsammans med planerna för Slakthus-området kommer storsatsningen få stor påverkan på huvudstadens fastighetsmarknad. Hör om Stadshusets planer för: -Ikea och handeln –Nya Tekniska Nämndhuset –Området runt Tele2 Arena –Slakthus-området.
Ulla Hamilton, trafik- och arbetsmarknadsborgarråd (M), Stockholms Stad