Detta seminarium har redan ägt rum.

feb 21

Dokumentation: Stockholmsmarknaden 2012

Högerklicka på länk och välj ”Spara länk som…” (”Save link as…”) för att ladda ned PDF-fil.

Stockholm växer och bygger (PDF) (57.2 MB)
En redovisning av de pågående och viktigaste planerade byggprojekt i Stockholm. Var i processen ligger de? När kan de bli förverkligade?
Stadsbyggnadsdirektör, Susanne Lindh

Pensionskapital till bostadsfastigheter (PDF) (1.1 MB)
Under ett par decennier har pensionskapitalet sökt sig främst till kommersiella fastigheter. Nu är det annat liv i skällan och allt fler intresserar sig för bostadsplaceringar. Nyproduktion och äldreboenden tycks vara särskilt intressanta. Vad ligger bakom det nya intresset? Hur ser investeringskriterierna ut? Hur stor andel av fastighetsplaceringarna kan hamna i bostäder?
Torbjörn Wiberg, Folksam
Jan-Erik Höjvall, Rikshem

Påtaglig fara (PDF) (675 KB)
Regeringens expertorgan Statens Bostadskreditnämnd har i flera expertrapporter varnat för utvecklingen på den svenska fastighetsmarknaden. En uppdaterad rapport om vilka risker de ser i marknaden idag, Stockholmsregionen jämfört med andra marknader.
Bengt Hansson, BKN

Stabil eller svag lokalhyresmarknad? (PDF) (6.4 MB)
Vad är sanningen om lokalhyresmarknaden i Stockholm? Har hyrorna redan börjat falla tillbaka och i så fall hur mycket? Är det rabatter eller hyresgästanpassningar som återkommer som parametrar, hyresavtalets längd? Vad kommer att hända med vakanserna?
Åsa Linder, Jones Lang LaSalle
Per-Arne Rudbert, Humlegården
Torbjörn Eriksson, Tenant & Partner

Marknad och trender inom äldreboende (PDF) (1.3MB)
Andelen äldre i samhället ökar. De är dessutom friskare och mer aktiva än tidigare generationer, och de ställer krav. Samtidigt har många av dem en ansenlig köpkraft. Olika former av äldreboende utvecklas därför snabbt nu, för det är inte en homogen grupp. Vilka nischer finns kvar att utveckla? Vilken efterfrågan finns?
Petter Ahlström, Ernst & Young

Så påverkar psykologin dina affärer (PDF) (643 KB)
Rationella beslut underbyggda av objektiva analyser, ser det verkligen ut så i verkligheten? Hur fungerar finansiell psykologi och i vilken omfattning styrs vi av den? Fungerar den på olika sätt i en uppåtgående konjunktur än i en nedåtgående? Vilka riskbeteenden är viktigast att ha koll på, och finns det även en farlig ”trygghetsnarkomani” som måste beaktas?
Patric Andersson, docent Handelshögskolan i Stockholm

Kollektiv trendspaning om Stockholms framtid (PDF) (2.8 MB)
Ekonomisk tillväxt och demografi påverkar samtliga delar av fastighetsmarknaden kraftigt. En del framtida problem och möjligheter går mycket enkelt att förutse medan andra är mer svår prognosticerade. Kunskapsinspel varvas med kollektiv trendspaning.
Fredrik Bergström, WSP

OBS! Kjell A. Nordströms presentation finns inte med i dokumentationen på grund av copyrightskydd.