Detta seminarium har redan ägt rum.

nov 29

Stockholm Nordväst 2016

Quality Hotel Friends, Arenastaden, Solna

Högtryck i länets tillväxtmotor

Tisdag 29 november 2016, Quality Hotel Friends, Arenastaden, Solna

Nya vägar och nya spår, många kontorsetableringar och högt bostadsbyggande gör Solna, Sundbyberg, Järfälla, Kista och Sollentuna till regionens mest spännande område. Kraftig befolkningstillväxt och många projektmöjligheter bäddar för högtryck framöver. Välkommen till Stockholm Nordväst – en heldag om tillväxt, planer, projekt och investeringar. Intresset är stort – Säkra Din plats redan idag!

Några av höjdpunkterna under dagen:

  • Kommunerna om bostadsbrist och expansionsmöjligheter
  • Ekonomi, konjunktur och tillväxt i Nordväst – hur ser framtiden ut?
  • De mest spännande byggplanerna och projekten i regionen
  • Så mår och utvecklas Kista – och så kan framtiden bli
  • Ny spännande arkitektur ska locka till Nordväst
  • Investerarmarknaden: Aktörer, affärer och priser
  • Barkarbystaden – de senaste planerna och hetaste projekten
  • Fabege om de nya framtidssatsningarna

Bland talarna finns: Mikael Eriksson, kommunstyrelsens ordförande (M) Sundbybergs stad, Claes Thunblad, kommunstyrelsens ordförande (S) Järfälla kommun, Henrik Thues, kommunstyrelsens ordförande (M) Sollentuna kommun, Torsten Svenonius, kommunalråd (M) Solna stad, Regina Kevius, stadsbyggnads- och exploateringschef Sundbybergs stad, Christina Leifman, stadsbyggnadschef Sollentuna kommun, Rutger Arnhult, VD Klövern, Klaus Hansen Vikström, affärsutvecklingschef Fabege, Ylva Sarby Westman, vVD och CIO Kungsleden, Thomas Sandell, partner SandellSandberg, Håkan Frisén, prognoschef SEB, Caroline Arehult, VD Skanska Fastigheter Stockholm, Maria Lidström, chef investering & utveckling Humlegården, Peter Wiman, analyschef Savills, Erik Gärdén, partner Leimdörfer, Johanna Skogestig, chef fastighetsinvesteringar Vasakronan, Johan Ödmark, VD Kista Science City, Peter Granström, projektchef Barkarbystaden och Veddesta, m.fl.

Dagen leds av moderatorn Willy Wredenmark, chefredaktör för Fastighetsvärlden och med 30 års erfarenhet av fastighetsmarknaden.

Stockholm Nordväst är ett specialseminarium fokuserat på regionens heta, snabbväxande nordvästra delar – Solna, Sundbyberg, Järfälla, Kista och Sollentuna med intilliggande områden. Under dagen går vi på djupet kring politiska ambitioner, demografisk utveckling och inte minst framtidsplaner och kommande stadsutvecklingsprojekt. Vi ser också på hur fastighetsmarknaden utvecklas i dessa kommuner och hur förutsättningarna för investeringar ser ut.

Ett stort branschmingel tar vid när seminariet är slut och erbjuder goda möjligheter för eftersnack och att knyta kontakter. Avsätt gärna lite tid för detta och för att njuta av tilltugg och förfriskningar. Missa inte!

För aktuellt program klicka på “Program” ovan. Programmet är preliminärt och uppdateras efterhand.

Priser: Ordinarie seminarieavgift är 4.450:-/person för företag som prenumererar på Fastighetsvärldens magasin eller nyhetsbrev och 5.450:-/person för övriga.

Priset inkluderar morgonkaffe och smörgås, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika och stort mingel med tilltugg och förfriskningar samt konferensmaterial och dokumentation. Alla priser är exklusive moms. Seminarieavgiften faktureras i efterhand, efter genomfört seminarium. Anmälan är fullt av- och ombokningsbar fram till en vecka före aktuellt seminarium. Därefter faktureras hela avgiften vid avbokning.

Mängdrabatt: Vid anmälan av fler än tre personer (minst fyra) från samma företag erhålls 20 procent rabatt på ordinarie seminarieavgift. Det innebär att priset då blir 3.560:-/person för prenumeranter respektive 4.360:-/person för övriga.

Stort intresse! Seminariet kommer att bli välbesökt så se till att säkra Din plats i tid! Anmäl Dig direkt till seminariet genom att klicka på “Anmäl mig” här ovan eller mejla seminarier@fastighetsvarlden.se. Du kan också ringa på 08-631 90 26.

Kontakt kring program och arrangemang: Peter Gimbe, 070-543 88 38, peter.gimbe@fastighetsvarlden.se.

Utställare och partner – vill ditt företag eller organisation synas på vårens stora dag om fastighetsmarknaden så kontakta Anki Lissåker, 070-753 76 82, anki.lissaker@fastighetsvarlden.se.

Stockholm Nordväst 2016: Högtryck i länets tillväxtmotor. Tisdag 29 november 2016, Quality Hotel Friends, Arenastaden Solna

Nya vägar och nya spår, många kontorsetableringar och högt bostadsbyggande gör Solna, Sundbyberg, Järfälla, Kista och Sollentuna till regionens mest spännande område. Kraftig befolkningstillväxt och många projektmöjligheter bäddar för högtryck framöver. Välkommen till Stockholm Nordväst – en heldag om tillväxt, planer, projekt och investeringar. Intresset är stort – Säkra Din plats redan idag!

08.30

Registrering, kaffe och smörgås

09.00

Inledning

Willy Wredenmark, chefredaktör Fastighetsvärlden

09.05

Kommunerna om bostadsbrist och expansionsmöjligheter

Nordvästra Stockholmsregionen är extremt hett såväl för företagsetableringar som för nya bostäder. Kommunernas stora utmaning nu är att hinna med planarbete och stadsutveckling och driva på bostadsbyggandet. Hur ser kommunerna på expansionsmöjligheterna och hur vill de samarbeta med fastighetsägare och byggare?

Mikael Eriksson, kommunstyrelsens ordförande (M) Sundbyberg

Torsten Svenonius, kommunalråd (M) Solna Stad

Claes Thunblad, kommunstyrelsens ordförande (S) Järfälla kommun

Henrik Thunes, kommunstyrelsens ordförande (M) Sollentuna kommun

09.40

Ekonomi, konjunktur och tillväxt i Nordväst – hur ser framtiden ut?

Hur väntas ekonomi, konjunktur och tillväxt utvecklas framöver i landet i allmänhet och Stockholmsregionen i synnerhet? Hur ser möjligheter och hot ut för de nordvästra delarna av vår region jämfört med andra delar.

Håkan Frisén, prognoschef SEB

10.15

Kaffe

10.45

Kista: Utmaningar och möjligheter för Sveriges IT-Mekka

Europas ledande IT-kluster pressas just nu av ökande vakanser för kontor och relativt låg standard på många fastigheter. Tele2 och Ericsson ska flytta till nya lokaler och utvecklingen i den branschen oroar. På kort sikt ser det därför dystert ut på kontorsmarknaden – men det finns också möjligheter. Hör en analys av läge och utsikter för kontor och fastigheter i Kista.

Peter Wiman, analyschef Savills

11.15

Expertpanelen: Så mår och utvecklas Kista – och så kan framtiden bli

I media kan man läsa om tuffare tider på telekommarknaden – men hur ser verkligheten ut i Kista idag? Hur utvecklas utbud och efterfrågan och hur förändras blandningen av bostäder och verksamheter? Hur kan morgondagens Kista komma att se ut?

Rutger Arnhult, VD Klövern

Ylva Sarby Westman, vVD och CIO Kungsleden

Peter Wiman, analyschef Savills

Johan Ödmark, VD Kista Science City

11.35

Ny spännande arkitektur ska locka till Nordväst

Hallonbergen och Solna Strand har under decennier knappast lockat hyresgäster eller investerare med sitt utseende. Nu kan något vara på väg att hända här och i andra delar av regionen. I Solna Strand är bygget igång av ett nytt hotell i spännande design och Sundbyberg jobbar hårt för att locka till sig Operan och Dramaten. Hör arkitekternas syn på en ny, spännande designtrend i Nordväst.

Thomas Sandell, partner SandellSandberg

12.00

Lunch

13.00

De mest spännande byggplanerna och projekten i regionen

Hör om några av de mest spännande visionerna och planerna för nya områden och projekt i några av kommunerna i nordvästra Stockholmsregionen. Var finns de bästa möjligheterna att växa, hur ser bostadsplanerna ut och vilka satsningar på kommersiella lokaler ska ske?

Regina Kevius, stadsbyggnads- och exploateringschef Sundbybergs stad

Christina Leifman, stadsbyggnadschef Sollentuna kommun

13.45

Barkarbystaden – de senaste planerna och hetaste projekten

Ett av Sveriges största och mest spännande utbyggnadsprojekt är Barkarbystaden i Järfälla. Det handlar i princip om att bygga en ny stad med anslutning till tunnelbana och pendeltåg och med möjlighet att ”göra allt rätt” från början. Hur ser satsningen ut idag, vilka framtidsvisioner finns och vilka är de mest spännande delprojekten?

Peter Granström, projektchef Barkarbystaden och Veddesta

14.15

Kaffe

14.45

Transaktionsmarknaden: Aktörer, affärer och prisutveckling

Hur het är egentligen fastighetsmarknaden i Nordväst (Solna, Sundbyberg, Kista, Järfälla och Sollentuna)? Vilka transaktioner har gjorts, vilka är de mest aktiva investerarna och hur utvecklas priserna? Och hur stort är trycket, vilket tempo kan vi förvänta oss framöver?

Erik Gärdén, partner Leimdörfer

15.15

Fabege om de nya framtidssatsningarna

Arenastaden har blivit en framgångssaga och Fabege har de senaste åren stått för en mycket stor del av nyuthyrningen av större kontorsytor i Stockholmsområdet. I takt med att området runt Friends Arena nu börjar bli utvecklat ökar Fabege satsningarna på andra områden att investera i. Hör om vilka nya möjligheter de ser i Nordväst.

Klaus Hansen Vikström, affärsutvecklingschef Fabege

15.50

Investerarpanelen: Möjligheter och hot för nya satsningar i Nordväst

Vilka är de viktigaste drivkrafterna framöver för en fortsatt god utveckling i de nordvästra delarna av vår region? Finns det några mörka moln att ha koll på och hur bör man tänka som investerare? Hör hur några av regionens främsta investerare ser på läget och framtiden.

Caroline Arehult, VD Skanska Fastigheter Stockholm

Maria Lidström, chef investering & utveckling Humlegården

Johanna Skogestig, chef fastighetsinvesteringar Vasakronan

16.15

Fastighetsvärlden bjuder in till stort branschmingel och eftersnack

 

 

Anmäl Dig direkt genom att klicka på “Anmäl mig”-knappen ovanför programmet eller mejla seminarier@fastighetsvarlden.se. Du kan också ringa på 08-631 90 26.

Järfälla kommunKlövernSollentuna kommun logotyp