Detta seminarium har redan ägt rum.

dec 01

Samhällsfastigheter 2020

Webbsänt över hela landet

Lösningar för ett växande Sverige – under och efter pandemin

Välkommen till ett webbsänt seminarium om marknaden för samhällsfastigheter – under och efter pandemin!
Stat, kommuner och regioner står inför stora utmaningar de närmaste åren med växande befolkning och allt fler yngre och äldre i behov av välfärdstjänster. Trycket är stort på en utbyggnad av förskolor, skolor, sjukvård, äldreboenden, rättsväsende etc.

För att lyckas kommer det krävas kapital, kompetens och innovativa lösningar där fastighetsmarknad, privata vårdaktörer och offentlig sektor samverkar. Detta gör samhällsfastigheter till ett av de hetaste områdena för byggare, arkitekter, fastighetsaktörer och investerare framöver.

Givetvis får vi också höra om vilka effekter Corona kan få på den här sektorn. Hör också vilka risker och möjligheter för fastighetsinvesterare som följer i pandemins spår.

Dagen berör även värdeutveckling och investeringsläge för samhällsfastigheter, kommunernas och regionernas ekonomi och investeringsbehov och vilka risker och möjligheter sektorns främsta experter ser framöver.

Möt civilminister Lena Micko (S) i en exklusiv intervju om kommunernas och regionernas utmaningar kring välfärden. Hur ska den snabba befolkningsökningen och nödvändig utbyggnad av förskola, skola och äldrevård klaras av och finansieras? Och hur ser regeringen på ett ökat samarbete med privata aktörer och fastighetsägare?

På scen under dagen finns några av landets främsta experter kring befolkningsutveckling, välfärd och samhällsekonomi. Bland talarna finns Anders Borg, ordförande Sehlhall Fastigheter och tidigare finansminister, Björn Rosengren, ordförande Offentliga Hus och tidigare näringsminister, och Annika Wallenskog, chefsekonom SKR (Sveriges Kommuner och Regioner).

Givetvis finns också många av de viktigaste aktörerna inom välfärdsföretagande och samhällsfastigheter bland talarna: Maria Lidström, VD Stenvalvet, Rutger Källén, vVD och CFO Hemsö, Dan Sehlberg, VD Sehlhall fastigheter, Lars Thagesson, vice VD och COO Samhällsbyggnadsbolaget, Malin Appelgren, tillväxtchef Ambea, Anders Broberg, affärsområdeschef Humana och Urban Thorén, affärsutvecklingschef Attendo.

Sändningen leds av Jan Wifstrand, ansedd som en av landets främsta moderatorer och tidigare bl.a. chefredaktör för DN och Sydsvenskan. Vid sin sida har han en mycket kunnig expertkommentator.

Samhällsfastigheter är i år helt webbsänt pga smittoläget och gränsen på 50 personer för publika möten. Det blir istället 3 timmar fartfylld och effektiv direktsändning med en blandning av intervjuer, presentationer och paneldiskussioner. Läs mer om webbformatet under programmet nedan.

Programmet sänds 13:00 – ca 16:00, men kan också ses i efterhand. Det webbsända formatet är helt smittsäkert, tidseffektivt och prisvärt. Som deltagare har Du dessutom alltid tillgång till vår generösa avbokningsgaranti fram till midnatt före seminariet!

Missa inte årets viktigaste seminarium om politik, marknad och investeringsläge för samhällsfastigheter!

Preliminärt program 13:00 – ca 16:00

13.00 Inledning
Dagens moderator och expertkommentator berättar om seminariet och sändningens höjdpunkter. Hör hur du som deltagare kan delta med dina åsikter under programmets gång.
• Jan Wifstrand, VD Rapidus, tidigare chefredaktör för DN och dagens moderator

13.05 Det kommunala stålbadet
Nu börjar det ekonomiska stålbadet för kommuner och regioner när befolkningen växer snabbt samtidigt som skattekraften sjunker, inte minst i spåren av Corona-pandemin. Vad händer med underskotten de närmaste åren och hur ska kommunerna finansiera en stor utbyggnad av välfärd och samhällsfastigheter?
• Annika Wallenskog, chefsekonom SKR (Sveriges Kommuner och Regioner)

13.25 Lena Micko: Så ser regeringen på privata satsningar
Möt civilministern i en exklusiv intervju om kommunernas och regionernas utmaningar med att bygga ut välfärden. Hur ska utbyggnaden klaras av och hur ser regeringen på ett ökat samarbete med privata investerare och fastighetsägare?
Lena Micko, civilminister (S)

13.35 Heta stolen: Corona och välfärden, kommunerna och ekonomin
Pandemin har på många sätt ritat om kartan för flertalet aktörer. Stora delar av välfärden påverkas och den starka svenska statskassan används nu i snabb takt. Vad ska vi tro om utvecklingen framöver för kommuner, finansieringen av välfärden och den svenska ekonomin – och vad innebär detta för investeringsklimatet för samhällsfastigheter?
• Anders Borg, styrelseordförande Sehlhall fastigheter och tidigare finansminister (M)
Björn Rosengren, styrelseordförande Offentliga Hus och tidigare näringsminister (S)

13.50 Bygga i egen regi eller låta marknaden hantera investeringar?
Behoven av nya skolor, äldreboenden, kommunhus, badhus med mera är idag mycket stora och växande runt om i landet. Kommunerna står inför en byggboom, vilket innebär stora ekonomiska åtaganden. Varför hyra och inte äga själv? Hur utformas en smart stadsutveckling med samverkan mellan kommuner och investerare för en långsiktigt hållbar utveckling för samhällsfastigheter?
• Michael Larsson, VD för Archus Development

14.00 Snabbt ökande brist på rättsfastigheter
Lokalbristen inom rättsväsendet är akut. Polisen skall öka sin personalstyrka kraftigt och domstolar och fängelser är idag överlastade och har köer. Vilka krav ställer de rättsvårdande hyresgästerna på lokaler och hyresvärdar och hur stora är egentligen behoven av nya ytor?
Ingela Johansson, affärsområdeschef hyresgästrådgivning Niras
• 
Björn Myrberg, fastighetsdirektör Kriminalvården

14.15 Offentlig upphandling: Så säger lagen
Reglerna kring offentlig upphandling kan upplevas som snåriga vilket kan avhålla entreprenörer och investerare från att lämna anbud till offentliga beställare. På vilket sätt blir egentligen ett anbud konkurrenskraftigt i en offentlig upphandling?
• Viktoria Edelman, advokat och delägare AG Advokat

14.25 Privata investerare, medveten arkitektur och framtidens trygga äldreboenden
Många kommuner bygger sällan och har svårt att hålla den kompetens som krävs. Covid-19 har allt för tydligt visat på brister vid våra äldreboenden. Hur kan vi med en medveten arkitektonisk utformning, med stöd av digital teknik, skapa förutsättningar för äldreboenden som erbjuder både trygghet och livskvalitet och hur kan privata investerare bidra till högre kvalitet i våra samhällsfastigheter?
• Stella Lindstam, arkitekt Sweco Architects
• Elke Schröter, arkitekt inom vårdmiljöer Sweco Architects

14.40 Paus

14.50 Tillväxtmöjligheter inom välfärden
Allt fler offentligt finansierade verksamheter finns idag hos privata fastighetsägare. Vilka affärsmöjligheter skapar den snabba befolkningstillväxten för de stora välfärdsföretagen? Vilka segment ser mest intressanta ut framöver och var finns de största behoven av fastigheter?
• Malin Appelgren, tillväxtchef Ambea
• Anders Broberg, affärsområdeschef äldreomsorg Humana
• Urban Thorén, affärsutvecklingschef Skandinavien Attendo

15.05 Investeringsläget nu och framöver
Samhällsfastigheter har på senare år mer och mer hamnat i investerarnas sikte. Men hur har egentligen marknaden påverkats av Coronachocken? Hör vad som gäller just nu för olika lokaltyper och lägen och de framtida trenderna. Vilka är de mest intressanta transaktionerna och aktörerna?
• Mikael Lundström, VD Svefa

15.25 Humana värden för arkitektur i samhällsfastigheter
Ett samhälle som inte är mänskligt är inte hållbart. Det finns många olika perspektiv vi behöver ta hänsyn till när vi utformar våra livsmiljöer. Hur ser bostäderna ut för den äldre generationen när ett flertal funktioner såsom vård, samvaro och rekreation ska inrymmas på ytor som är så ekonomiskt effektiva som möjligt, samtidigt som vi tillvaratar humana värden för en säker och trygg tillvaro?
• Linda Kjällén, expert hållbarhet Gatun Arkitekter

15.40 VD-panelen: Efter pandemin – offensiv eller försiktighet?
En erfaren panel av investerare ger sin syn på framtiden för samhällsfastigheter som placering. Är dessa fortfarande en trygg hamn vid ekonomisk oro och nedgång och finns tillräckligt med kapital för de investeringar som den växande befolkningen kräver?
• Rutger Källén, vVD och CFO Hemsö
• Maria Lidström, VD Stenvalvet
• 
Dan Sehlberg, VD Sehlhall fastigheter
• Lars Thagesson, vice VD och COO Samhällsbyggnadsbolaget

16.00 (ca) Seminariet avslutas
Sändningen och presentationerna går därefter att ta del av i efterhand.

 

Webbsänt seminarium – så här funkar det:

Samhällsfastigheter 2020 är ett webbsänt specialseminarium.
Temat är pandemins effekter på offentliga sektorns lokalbehov och tillväxtmöjligheterna inom samhällsfastigheter – på kort och lång sikt.

Direktsänt och möjlighet att skicka frågor
Du följer seminariet via din dator, det finns således ingen smittorisk, och programmets längd blir ca 2,5 timmar.
Seminariet är direktsänt och formatet är ungefär som en längre version av SVT:s Agenda, med en blandning av intervjuer, presentationer och paneldiskussioner. Det blir rappare och mer varierat än under en normal seminariedag för att passa webbformatet.
Inför och under sändningen finns möjlighet till interaktivitet – det går att vara med och lämna åsikter i realtid om olika aspekter. Det kommer också gå att skicka in frågor i förväg till de olika programpunkterna, så att vi kan anpassa innehållet till deltagarnas önskemål.

Detaljerat program
Inför seminariet kommer du få ett detaljerat program och deltagarförteckning och samma dag som seminariet får du en personlig inloggning till sändningen. Vi kommer givetvis ha en kunnig support redo så att du inte behöver bekymra dig om det tekniska.
Det kommer finnas möjlighet att ta del av sändningen i efterhand och ta del av de presentationer som visats.

Avbokningsgaranti
Din anmälan är fullt avbokningsbar, utan kostnad, fram till midnatt dagen före aktuellt seminarium.

Frågor eller synpunkter
Har Du frågor så kontakta oss gärna: seminarier@fastighetsvarlden.se.

 

Säkra Din plats nu – Gör Din anmälan längst ned på sidan!

OBS! Programmet är preliminärt och uppdateras efterhand.

Visa faktaruta

Specialpris för grupper:
Anmäl fler än tre personer (minst fyra) från samma företag och Ni betalar endast 2.360:-/person för prenumeranter respektive 2.840:-/person för övriga.
Ordinarie seminarieavgift är 2.950:-/person för prenumeranter, 3.550:- för övriga.

Avbokningsgaranti:
Din anmälan är fullt avbokningsbar, utan kostnad, fram till midnatt dagen före aktuellt seminarium.

Några av dagens talare:

Anders Borg, styrelseordförande Sehlhall fastigheter och tidigare finansminister (M)
Lena Micko, civilminister (S)
Annika Wallenskog, chefsekonom SKR
Björn Rosengren, styrelseordförande Offentliga Hus och tidigare näringsminister (S)
Maria Lidström, VD Stenvalvet

Medverka som samarbetspartner:
Medverka under det webbsända seminariet med Er expertis och få god exponering före, under och efter seminariet. För mer info kontakta Anki Lissåker på mejl eller ring på tel 070-753 76 82.

För anmälan/kontakt:
seminarier@fastighetsvarlden.se