Seminarier

dec01

Samhällsfastigheter 2020

Hotel Birger Jarl, Stockholm

Lösningar för ett växande Sverige

(OBS! Nytt datum för seminariet är tisdag 1 december 2020)
Stat, kommuner och regioner står inför stora utmaningar de närmaste åren med växande befolkning och allt fler yngre och äldre i behov av välfärdstjänster. Trycket är stort på en utbyggnad av förskolor, skolor, sjukvård, äldreboenden, rättsväsende etc.

För att lyckas kommer det krävas kapital, kompetens och innovativa lösningar där fastighetsmarknad, privata vårdaktörer och offentlig sektor samverkar. Detta gör samhällsfastigheter till ett av de hetaste områdena för byggare, arkitekter, fastighetsaktörer och investerare framöver.

Givetvis får vi också höra om vilka effekter Corona kan få på den här sektorn. Staten, regionerna och kommunerna kommer naturligtvis påverkas såväl vad gäller ekonomi som verksamhet och nya krav på beredskap kan bli aktuella. Hör också vilka risker och möjligheter för fastighetsinvesterare som följer i pandemins spår.

Dagen berör även värdeutveckling och investeringsläge för samhällsfastigheter, kommunernas och regionernas ekonomi och investeringsbehov och vilka risker och möjligheter sektorns främsta experter ser framöver.

På scen under dagen finns några av landets främsta experter kring befolkningsutveckling, välfärd och samhällsekonomi. Bland talarna finns civilminister Lena Micko (S), Anders Borg, ordförande Sehlhall Fastigheter och tidigare finansminister, Annika Wallenskog, chefsekonom SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) och Gunnar Wetterberg, historiker, ekonom och författare.

Givetvis finns också många av de viktigaste aktörerna inom välfärdsföretagande och samhällsfastigheter bland talarna: Rasmus Nerman, VD Humana, Sara Östmark, vVD Stenvalvet, Rutger Källén, vVD och CFO Hemsö, Dan Sehlberg, VD Sehlhall fastigheter, Lars Thagesson, vice VD och COO Samhällsbyggnadsbolaget, Malin Appelgren, tillväxtchef Ambea och Urban Thorén, affärsutvecklingschef Attendo.

Med anledning av Corona-viruset har vi höjt nivån kring hygien och hälsa på våra seminarier. Alla deltagare får tillgång till handsprit/alkogel under dagen. Vi följer naturligtvis också hela tiden utvecklingen och är beredda att anpassa eller flytta fram seminariet för att säkerställa att det kan genomföras tryggt och säkert. Dessutom är Din anmälan fullt avbokningsbar, utan kostnad, fram till midnatt dagen före aktuellt seminarium.

Välkommen till årets stora mötesplats om politik, marknad och investeringsläge för samhällsfastigheter – möt politiker, ekonomer, byggare, investerare och arkitekter och ta del av analyser och insikter.

Missa inte årets viktigaste heldag om samhällsfastigheter!

Anmäl dig nu!

Specialpris för grupper:
Anmäl fler än tre personer (minst fyra) från samma företag och Ni betalar endast 3.960:-/person för prenumeranter respektive 4.760:-/person för övriga.
Ordinarie seminarieavgift är 4.950:-/ per person för prenumeranter på Fastighetsvärldens magasin eller nyhetsbrev och 5.950:-/person för övriga.

Några av dagens talare:

Lena Micko, civilminister (S)
Anders Borg, styrelseordförande Sehlhall fastigheter och tidigare finansminister (M)
Annika Wallenskog, chefsekonom SKR
Björn Rosengren, styrelseordförande Offentliga Hus och tidigare näringsminister (S)
Sara Östmark, vVD Stenvalvet

Hygien, hälsa och avbokningsgaranti:
Med anledning av Corona-viruset har vi höjt nivån kring hygien på våra seminarier. Alla deltagare får tillgång till handsprit/alkogel. Vi följer utvecklingen och är beredda att anpassa eller flytta fram seminariet för att säkerställa att det kan genomföras tryggt och säkert. Dessutom är din anmälan fullt avbokningsbar, utan kostnad, fram till midnatt dagen före aktuellt seminarium. Har du frågor så kontakta oss gärna: seminarier@fastighetsvarlden.se.

Medverka som samarbetspartner:
Träffa deltagarna under hela dagen och få mycket god exponering före, under och efter seminariet. För mer info kontakta Anki Lissåker på mejl eller ring på tel 070-753 76 82.

För anmälan/kontakt:
seminarier@fastighetsvarlden.se

Visa faktaruta

08.30 Registrering, kaffe och smörgås

09.00 Inledning
• Jan Wifstrand, VD Rapidus, tidigare chefredaktör för DN och dagens moderator

09.05 Det kommunala stålbadet
Nu börjar det ekonomiska stålbadet för kommuner och regioner när befolkningen växer snabbt samtidigt som skattekraften sjunker, inte minst i spåren av Corona-epidemin. Vad händer med underskotten i år och de närmaste åren, räcker de statliga bidragen och hur ska kommunerna finansiera en stor utbyggnad av välfärd och samhällsfastigheter? Kan samverkan med privata investerare var en lösning?
• Annika Wallenskog, chefsekonom SKR (Sveriges Kommuner och Regioner)

09.35 Kris i befolkningsfrågan
Den svenska befolkningen förändras dramatiskt på tre punkter – en snabb befolkningsökning beroende på migration, rekordstora barnkullar, ett allt större antal äldre och ovan på detta en pandemi. Allt skapar en omformande kraft som utmanar välfärden och skapar stort tryck på fastighetsmarknaden. Hur kommer Sveriges demografi förändras mer i detalj, var finns de största utmaningarna och hur har tidigare epidemier påverkat landet och ekonomin?
• Gunnar Wetterberg, historiker, ekonom och författare

10.00 Kaffe

10.30 Samhällsfastigheter och marknaden
Samhällsfastigheter har på senare år mer och mer hamnat i investerarnas sikte. Men hur har egentligen marknaden påverkats av Coronachocken? Hör vad som gäller just nu för olika lokaltyper och lägen och de framtida trenderna. Vilka är de mest intressanta transaktionerna och aktörerna?
• Mikael Lundström, VD Svefa

10.50 Bygga i egen regi eller låta marknaden hantera investeringar?
Behoven av nya skolor, äldreboenden, kommunhus, badhus med mera är idag mycket stora och växande runt om i landet. Kommunerna står inför en byggboom, vilket samtidigt innebär stora ekonomiska påfrestningar. Varför hyra och inte äga själv? Hur utformas en smart stadsutveckling med samverkan kommuner och investerare för en långsiktigt hållbar utveckling för samhällsfastigheter?
• Michael Larsson, VD för Archus Development

11.15 Offentlig upphandling: Så säger lagen
Reglerna kring offentlig upphandling kan upplevas som snåriga vilket kan avhålla entreprenörer och investerare från att lämna anbud till offentliga beställare. Utformningen av anbud i offentliga upphandlingar kan skilja sig markant från hur anbud utformas när beställaren är en privat aktör. På vilket sätt blir egentligen ett anbud konkurrenskraftigt i en offentlig upphandling?
• Viktoria Edelman, advokat och delägare AG Advokat

11.35 Privata investerare: Möjligheten att vara en medveten byggherre
Många kommuner bygger sällan och har svårt att hålla den kompetens som krävs för att bygga det som idag efterfrågas som pedagogiska utbildningsmiljöer och läkande omsorgslokaler. Idag finns flera privata samhällsfastighetsbolag som arbetar över hela landet som med sin kontinuerliga projektutveckling har möjligheten att ta rollen som medvetna byggherrar. Hur kan privata investerare höja kvaliteten i våra samhällsfastigheter?
• Stella Lindstam, arkitekt Sweco
• Alex Mabäcker, VD Odalen Fastigheter

12.00 Lunch

13.00 Heta stolen: Efter Corona – hur ska vi nu klara välfärd i världsklass?
Investeringsbehovet inom offentlig sektor – inte minst i samhällsfastigheter – gör att Sverige sedan flera år har ett omfattande välfärdsunderskott. Den ekonomiska chocken i Coronakrisens spår försvårar nya investeringar. Hör hur ett par personer med sällsynt bred erfarenhet av såväl näringsliv som politik analyserar dagens situation.
• Björn Rosengren, styrelseordförande Offentliga Hus och tidigare näringsminister (S)

13.25 Snabbt ökande brist på rättsfastigheter
Lokalbristen inom rättsfastigheter är akut. Polisen skall öka sin personalstyrka med runt 8 000 personer fram till 2024, vilket också kräver mängder av lokaler. Domstolar och fängelser är idag överlastade så man kan få köa såväl för att prövas som att fängslas. Vilka krav ställer de rättsvårdande hyresgästerna på sina lokaler samt hyresvärdar och hur stora är egentligen behoven av nya ytor?
Ingela Johansson, affärsområdeschef hyresgästrådgivning Niras
Emma Kolsrud, chef projektsektionen lokalförsörjningsenheten på Polismyndigheten 

13.50 Tillväxtmöjligheter inom vård, skola och omsorg
Allt fler offentligt finansierade verksamheter sker idag hos privata fastighetsägare. Ofta är det idag en privat operatör som står på hyreskontraktet – ofta ett riskkapitalbolag. Vilka affärsmöjligheter skapar den snabba befolkningstillväxten för de stora välfärdsföretagen? Vilka segment och vilka fastighetsmarknader är mest intressanta och vilka är de största riskerna?
• Malin Appelgren, tillväxtchef Ambea
• Rasmus Nerman, VD Humana
• Urban Thorén, affärsutvecklingschef Skandinavien Attendo

14.15 Kaffe

14.45 Heta stolen: Lämnas kommunerna åt sitt öde?
Kommunerna redovisar snabbt stigande underskott, samtidigt som en rekordtillväxt inom samhällsfastigheter krävs för att möta de demografiska förändringarna. De statliga bidragen som anslagit är enligt kommunerna otillräckliga. Vilka lösningar ser regeringen; finns det utrymme för ytterligare bidrag eller får kommunerna lösa situationen själva?
• Lena Micko, civilminister (S)

15.10 Humana värden för arkitektur i samhällsfastigheter
Ett samhälle som inte är mänskligt är inte hållbart. Det finns många olika perspektiv vi behöver ta hänsyn till när vi utformar våra livsmiljöer. Hur ser bostäderna ut för den äldre generationen när ett flertal funktioner såsom vård, samvaro och rekreation ska inrymmas på ytor som är så ekonomiskt effektiva som möjligt, samtidigt som vi tillvaratar humana värden för en säker och trygg tillvaro?
• Linda Kjällén, expert hållbarhet Gatun Arkitekter

15.35 Heta stolen: Samhällsfastigheter, världsekonomin och kommunerna
Det är större oro i världsekonomin än någon kunde föreställa sig för några månader sedan. På hemmaplan har kommunerna, företag och privatpersoner akuta ekonomiska problem. Investerarna söker trygghet. Är samhällsfastigheter den trygga hamnen och hur kan de påverkas av den ekonomiska nedgången?
• Anders Borg, styrelseordförande Sehlhall fastigheter och tidigare finansminister (M)

16.00 VD-panelen: Efter pandemin – offensiv eller försiktighet?
En mycket kunnig och erfaren panel av investerare summerar intrycken från dagen och ger sin syn på framtiden för samhällsfastigheter som placering. Är de fortfarande en trygg hamn vid ekonomisk oro och nedgång och finns tillräckligt med kapital?
• Rutger Källén, vVD och CFO Hemsö
• Dan Sehlberg, VD Sehlhall fastigheter

• Lars Thagesson, vice VD och COO Samhällsbyggnadsbolaget
• Sara Östmark, vVD Stenvalvet

16.20 Fastighetsvärlden bjuder in till stort branschmingel och eftersnack

 

Säkra Din plats nu – Gör Din anmälan längst ned på sidan!

OBS! Programmet är preliminärt och uppdateras efterhand.Jag anmäler även följande personer från samma företag:


Säkra Din plats nu! Seminarieavgiften är 4.950:-/person för prenumeranter på Fastighetsvärldens magasin eller nyhetsbrev och 5.950:-/person för övriga.

Grupprabatt: Vid anmälan av fler än tre personer från samma företag (minst fyra) erhålls 20 procent rabatt på ordinarie seminarieavgift. Det innebär att priset då blir 3.960:-/person för prenumeranter respektive 4.760:-/person för övriga.

Priset inkluderar morgonkaffe och smörgås, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika och stort mingel med tilltugg och förfriskningar samt konferensmaterial och dokumentation. Alla priser är exklusive moms. Seminarieavgiften faktureras i efterhand, efter genomfört seminarium. Anmälan är fullt av- och ombokningsbar fram till midnatt dagen före aktuellt seminarium. Därefter faktureras hela avgiften vid avbokning.

När du anmäler dig skickas ett bekräftelsemail till din e-post du angett inom några minuter. Se till så att den inte hamnar i spamskyddet.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.