Detta seminarium har redan ägt rum.

maj 07

Samhällsfastigheter 2019

Berns Salonger, Stockholm

Ketchupeffekt i hetaste sektorn

Samhällsfastigheter har snabbt vuxit till ett viktigt område och kanske den allra mest spännande delen av fastighetsmarknaden.

Bakom den snabba utvecklingen ligger framförallt tre faktorer: De mycket stora behoven av nya lokaler för välfärden, tuffare ekonomisk verklighet för kommuner och regioner som väntas skapa ett säljtryck för fastigheter och att kärvare tider för bostäder och handel lett till en tjurrusning bland investerare till samhällsfastigheter.

Välkommen till årets stora mötesplats om politik, marknad och investeringsläge för samhällsfastigheter – möt politiker, ekonomer, byggare, investerare och arkitekter och ta del av analyser och insikter.

Under dagen går vi på djupet kring ovanstående faktorer och utsikterna för branschens hetaste segment.

Hör också om värdeutveckling och investeringsläge för samhällsfastigheter, kommunernas och regionernas (fd landstingen) säljplaner och vilka risker och möjligheter sektorns främsta experter ser framöver.

Möt några av landets tyngsta politiker och hör hur de tänker kring investeringar och försäljningar: Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson (M), Dennis Wedin, fastighetsborgarråd (M) i Stockholm, och Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande (S) Norrköping.

Bland talarna under dagen finns också några av de vassaste aktörerna i sektorn: Ilija Batljan, VD Samhällsbyggnadsbolaget, Magnus Edlund, VD Stenvalvet och Marita Loft, VD Storebrand Fastigheter. Dessutom representanter för viktiga hyresgäster som Cecilia Marlow, tf VD Internationella Engelska Skolan och Kristoffer Andersson, fastighetschef Humana.

Missa inte årets största och viktigaste heldag om samhällsfastigheter!

08.30 Registrering, kaffe och smörgås

09.00 Inledning
Anna Bellman, journalist och dagens moderator

09.05 Nu möter kommuner och regioner utmaningarna
När ekonomin nu svalnar av pressas kommunerna av en förändrad demografi och sjunkande skattekraft. Samtidigt behövs en unikt stor och snabb utbyggnad av välfärden – inte minst i form av samhällsfastigheter. Vilka alternativ står kommuner, landsting regioner inför och hur skiljer dessas situation? Väntar ett nytt stålbad den offentliga sektorn och kan samverkan med privata investerare lätta bördan?
Annika Wallenskog, chefsekonom SKL

09.30 Demografiska utmaningar: På väg mot 11 miljoner
Sverige är på väg mot 11 miljoner invånare samtidigt som befolkningens sammansättning förändras dramatiskt. Det är inte bara migrationen som skapar nya förutsättningar – både äldre och yngre blir allt fler, vilket sätter välfärden på prov. Hur kommer Sveriges demografi förändras mer i detalj och var finns de största utmaningarna?
Lena Lundkvist, demograf SCB                                      

09.55 Kaffe

10.25 Marknadsläget för heta samhällsfastigheter
Samhällsfastigheter håller på att bli ett av de hetaste segmenten på fastighetsmarknaden. Hör vad det innebär för olika lokaltyper och lägen och de framtida trenderna. Vilka är de mest intressanta transaktionerna och aktörerna?
Mikael Lundström, VD Svefa

10.50 Nu kommer försäljningsvågen till Stockholm
I Stockholmsregionen finns den största koncentrationen och de mesta värdefulla av samhällsfastigheterna. Kommunernas och regionens balansräkningar pressas allt hårdare och nu planeras för större försäljningar. Vilka är de troliga affärerna den närmaste framtiden? Hur stora volymer kan det röra det sig om, vilka får köpa och när fattas de avgörande besluten?
Lars Almquist, partner WAK Infra Partners
Rolf Dickson Könberg, partner WAK Infra Partners

11.15 Hur ska välfärdsföretagen klara tillväxten?
Trots det slopade vinstkravet är välfärdsföretagens marginaler små då stat, kommun och landsting pressar priserna i takt med att egna kostnader ökar. Vilken roll kan välfärdsföretagen spela när skola, vård och omsorg måste expandera massivt och måste förutsättningarna ändras? Var finns de bästa affärsmöjligheterna idag och hur vill man arbeta med fastighetsinvesterarna?
Malin Appelgren, tillväxtchef Ambea
Calle Emilsson, VD Magnora (huvudägare i Kunskapsskolan och Silver Life)
Cecilia Marlow, tf VD Internationella Engelska Skolan

11.35 Samhällsfastigheter och säkerheten
Våld och hot ökar i olika offentliga miljöer liksom risken för terrorattentat. Säkerheten skalas idag upp för samhällsfastigheter som polisstationer, sjukhus, socialkontor och även skolor, vilket medför en ny sorts dyrbara investeringar i fastigheterna. Hur utvecklas säkerhetsläget och hur kan situationen förbättras? Hur kan ansvaret fördelas mellan fastighetsägarna och samhället?
• Magnus Lindgren, kriminolog och generalsekreterare Ett tryggare Sverige
Nils Styf, VD Hemsö

12.00 Lunch

13.00 Rättsstatens växande lokalbehov
En växande befolkning kräver inte bara mer skola, vård och omsorg. Ordningsmakt och rättsväsende måste också expandera. Polisen skall öka sin personalstyrka med över 10 000 personer. Domstolar och fängelser är idag överlastade så brottslingar får ”köa” såväl för att dömas som att fängslas. Hur påverkar detta lokalbehoven för polis, domstolar samt kriminalvård och hur mycket av efterfrågan kommer lösas på den privata marknaden?
• Kristina Ferenius, vVD och CFO Specialfastigheter
Kjell-Åke Nilsson, affärsutvecklingschef Intea

13.25 Så ska kommunerna klara tillväxtens utmaningar
De stora kommunernas snabba tillväxt skapar många möjligheter men också utmaningar. Med växande befolkning och invandring ökar behoven av förskolor och skolor och den demografiska utvecklingen innebär också att fler invånare lever längre och behöver olika former av vård och omsorg. Hör om hur Västerås och Stockholm ser på behoven av utbyggd service, nya samhällsfastigheter och hur man vill samarbeta med fastighetsbranschen.
Lars Kallsäby, byggnadsnämndens ordf (C) Västerås stad
Dennis Wedin, bostads- och fastighetsborgarråd (M) Stockholms stad

13.50 Det nya samhället byggs digitalt
Befolkningsförändringarna tillsammans med nuvarande slitna byggnader skapar idag enorma behov av nya samhällsfastigheter, stadsdelar, ja kanske hela städer. Det ställer stora krav på en snabb och effektiv stadsplanering och utformning av offentliga verksamheter. Hör vad det innebär när Kina planerar helt nya miljonstaden Jinan och vad den nya tekniken innebär för svenska förhållanden. Vilka möjligheter och fallgropar erbjuder digitaliseringen?
Andreas Huss, arkitekt Sweco Architects

14.15 Nya samhällsfastigheter: Bygg inte skräp – bra och hållbart är lönsamt
Behovet av nya platser inom omsorg som boende, vård och behandling är akut. Det behövs till exempel minst 800 nya äldreboenden. Hur kan nya omsorgsverksamheter genomföras från fastighetsinvestering till fungerande verksamhet utan att man tappar fokus på kvalitet, hållbarhet och långsiktig lönsamhet? Hur säkerställer man bra processer mellan byggare och verksamhet?
• Kristoffer Andersson, fastighetschef Humana
• 
Alex Mabäcker, VD Odalen Fastigheter

14.40 Kaffe

15.10 Politikpanelen: Välfärdsunderskott och prioriteringar
Befolkningsökningen och en snabbt åldrande befolkning skapar ett väldigt underskottshål i välfärden. Vilka satsningar och inte minst prioriteringar skall ta oss upp ur hålet, vad är politiskt möjligt? Hur skall uppbyggnaden finansieras – skatter, lån, privatiseringar?
Ursula Berge, samhällspolitisk chef Akademikerförbundet SSR
Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande (S) Norrköping
Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson (M)

15.35 Aktivitetsbaserad skola – framtidens läromiljö?
Den stora omställning som skett på kontorssidan är nu på väg att införas i skolan. Klassrum byts ut mot hemvister och aktivitetsbaserade ytor tar tillvara på alla elevers behov. Men en aktivitetsbaserad skola ställer krav på både utformning och inredning. Vilka är lärdomarna från aktivitetsbaserade kontorsmiljöer och hur implementeras detta i framtidens läromiljö?
Andreas Kristoffersson, inredningsdesigner Archus
Margareta Löfgren, arkitekt och kontorschef Archus

15.55 VD-panelen: Samhällsfastigheter – det sista heta?
En mycket kunnig och erfaren panel av experter och investerare summerar intrycken från dagen och ger sin syn på framtiden för samhällsfastigheter som investering. Kommer dagens hausse att hålla i sig och finns tillräckligt med kapital?
Ilija Batljan, VD Samhällsbyggnadsbolaget
Magnus Edlund, VD Stenvalvet
Marita Loft, VD Storebrand Fastigheter

16.15 Fastighetsvärlden bjuder in till branschmingel och eftersnack

 

Säkra Din plats nu – Gör Din anmälan längst ned på sidan!

OBS! Programmet är preliminärt och uppdateras efterhand.

Visa faktaruta
Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson (M)
Ilija Batljan, VD Samhällsbyggnadsbolaget
Cecilia Marlow, tf VD Internationella Engelska Skolan
Magnus Edlund, VD Stenvalvet
Annika Wallenskog, chefsekonom SKL
Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande (S) Norrköping
Marita Loft, VD Storebrand Fastigheter

 

Medverka som samarbetspartner:
Medverka som partner och utställare och träffa deltagarna under hela dagen och få mycket god exponering såväl före som under och efter seminariet.
För mer information kontakta Anki Lissåker på mejl eller ring på tel 070-753 76 82.