Detta seminarium har redan ägt rum.

maj 15

Samhällsfastigheter 2018

Berns Salonger, Stockholm

Bäddat för säljtryck

Årets största mötesplats om fastigheter för offentligt finansierade verksamheter. Samhällsfastigheter har vuxit till en viktig sektor av fastighetsmarknaden. Nu pekar mycket på att trycket kommer att öka på kommuner, landsting och andra offentliga verksamheter att sälja fastigheter de närmaste åren. Sju av tio kommuner sägs planera för försäljningar.

Risken för uppslitande politiska strider minskar när valet är över och samtidigt väntas behoven att få loss kapital öka med de stora välfärdsunderskott som byggts upp.

Vi går på djupet kring hur kommunernas och landstingens ekonomi väntas utvecklas framöver, hur valresultatet och eventuella vinsttak kan påverka sektorn och hur mycket välfärdsföretagen kan växa.

Hör också om värdeutveckling och investeringsläge för samhällsfastigheter, de viktigaste arkitekturtrenderna inom vård, skola och omsorg och vilka risker och möjligheter sektorns främsta experter ser framöver.

Välkommen till en initierad heldag om valet, välfärden och möjligheterna inom samhällsfastigheter!

08.30 Registrering, kaffe och smörgås

09.00 Inledning
• 
Gunnar Wrede, ekonomijournalist (DI, TV4 m.m.) och dagens moderator

09.05 Den ofantliga offentliga marknaden
Privata bolag fakturerar den offentliga sektorn över 1 000 miljarder årligen. Den helt dominerande branschen är bygg och fastigheter. Investerare blir allt större som fastighetsägare och äger en femtedel av alla offentliga fastigheter, en andel som växer snabbt. Hur ser den offentliga marknaden ut, vilka är de största investerarna och hur ser trenden ut idag?
Fredrik Tamm, seniorkonsult och partner DoubleCheck Consulting
Rolf Könberg, senior partner Kintore Kompetens

09.35 Tillväxtmöjligheter inom vård, skola och omsorg
De senaste decennierna har marknaden för privata aktörer i välfärdssektorn haft en fantastisk tillväxt. Framöver väntas befolkningen öka snabbt, samtidigt som barnkullarna växer och andelen äldre stiger. Vilka affärsmöjligheter innebär detta för entreprenörer i sektorn? Var i landet och i vilka segment finns de bästa förutsättningarna? Hör också hur aktörerna ser på valet och vinstdebatten och hur de vill arbeta ihop med fastighetsinvesterarna för att klara expansionen.
• David Fredriksson, marknads- och affärsutvecklingschef Frösunda
Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör Vårdföretagarna
Ulla Hamilton, VD Friskolornas Riksförbund
Urban Thorén, chef affärsutveckling Attendo

10.00 Kaffe

10.30 Debatt: Välfärdsutmaningar och vinsttak
En av valets hetaste frågor är om de privata välfärdsföretagens vinster bör begränsas. I ett första skede handlar det om företag inom skola och omsorg. Hur hänger den här diskussionen ihop med de kommande årens utmaningar inom välfärdssektorn? Vilka är de bästa argumenten för och emot vinsttaket, skadar det eller gynnar välfärden? Och om förslaget genomförs, vilka blir konsekvenserna och hur ska de hanteras?
Johan Ingerö, ansvarig för välfärdsfrågor Timbro
Sandro Scocco, chefsekonom Arena Idé

10.55 Heta stolen: Utmaningar i näst största offentliga budgeten
Efter staten är det Stockholms läns landsting som har de största skatteintäkterna och kostnadsmassorna, med tyngdpunkt på sjukvård. Hur hård är pressen på finanserna de närmaste åren? Vilka utmaningar innebär befolkningsökningen och hur skulle ett vinsttak påverka? Hör också om lärdomarna som kan dras av problemen kring Nya Karolinska och vilka fastighetsförsäljningar som är att vänta framöver.
Iréne Svenonius, finanslandstingsråd (M) Stockholms läns landsting

11.15 Kommunernas och landstingens ekonomi – ökad press att sälja?
Enligt SKL byggs det upp ett enormt välfärdsunderskott i kommunerna de närmaste fyra åren. Vilka alternativ står kommunerna inför och hur skiljer sig olika kommuners situation åt? Och vilka utmaningar väntar landstingen? Ska vi räkna med ett rejält stålbad och skattehöjningar och kommer behoven att sälja fastigheter öka?
• Annika Wallenskog, chefsekonom SKL (Sveriges Kommuner och Landsting)

11.40 Politikpanelen: Vad händer med välfärden efter valet?
Rekordsnabb befolkningsökning, växande barnkullar och en snabbt åldrande befolkning sätter en väldig press på välfärden och dess finansiering. Hur skall kommuner och landsting ta sig ur rävsaxen, vad är politiskt möjligt? Och vad händer med vinsttaket: Blir det av och vilka blir då konsekvenserna? Vilka andra förändringar är att vänta efter valet som kan påverka marknaden för samhällsfastigheter?
• Widar Andersson, politisk chefredaktör Folkbladet i Östergötland
• Stig-Björn Ljunggren, statsvetare och samhällsdebattör
• Filippa Reinfeldt, chef affärsutveckling och public affairs Aleris

12.00 Lunch

13.00 Tough love – vägen till att bli en framgångsrik välfärdsentreprenör
1993 startade hon sin egen skola. 25 år senare har verksamheten vuxit till en av landets mest framgångsrika välfärdskoncerner – med ett trettiotal skolor och 25 000 elever runt om i landet. Bakom tillväxten finns en tydlig filosofi: vikten av att behärska det engelska språket, en trygg och ordnad skolmiljö och höga förväntningar på eleverna. Hör om Barbara Bergströms resa som välfärdsentreprenör och hennes tips till företagare och fastighetsägare i denna sektor.
• Barbara Bergström, grundare av Internationella Engelska Skolan och aktuell med boken ”Tough love”

13.30 Rekordbyggande väntar vård, skola och omsorg
De snabba befolkningsförändringarna skapar stora behov av nya ytor inom välfärden. Närmare 1 000 nya skolor och förskolor ska byggas tillsammans med tiotusentals nya platser på äldreboenden och inom vården. När i tiden ligger de här investeringarna och vilka utmaningar och möjligheter skapar det för byggbranschen? Märks den exploderande efterfrågan redan i orderböckerna?
• Johan Deremar, nationalekonom Sveriges Byggindustrier

13.55 Arkitekturtrender i välfärdens byggnader
Den kraftiga befolkningsökningen och förändrade demografin skapar stora behov av fler skolor, äldreboenden och vårdlokaler. Kommuner och landsting står inför en rejäl byggutmaning men många av de nya fastigheterna väntas också ägas av privata investerare. Hur ska byggherrarna tänka kring arkitekturen – vilka krav bör de ställa och vilka är de viktigaste trenderna i designen av offentliga fastigheter framöver?
• Ulla Bergström, kontorschef Stockholm White Arkitekter
• Lina Swanberg, studiochef utbildning Tengbom

14.15 Kaffe

14.45 Investeringsläget: Marknaden, aktörerna och värdeutvecklingen
Samhällsfastigheter har haft en mycket kraftig värdeökning och blivit allt hetare som investeringsobjekt. Var står priserna idag? Vilken skillnad är det mellan olika lokaltyper och lägen och har t.ex. äldreboenden blivit för dyra? Hur ser trenderna ut framöver när det gäller vilka objekt som är hetast och vilka aktörer som köper?
 Felix Ridderström, affärschef transaktioner Svefa

15.15 Finansiärernas syn på kapitalflöde och risker
Det finns många affärsuppslag kring samhällsfastigheter idag. Alla dessa investeringar har en sak gemensamt – de kräver kapital. Hur resonerar de svenska och internationella aktörer som står för finansieringen? Hur stort är egentligen intresset och till vilka fastighetstyper riktar det sig? Innebär långa hyresavtal och låg betalningsrisk att bankerna accepterar en högre belåningsgrad för den här typen av fastigheter?
• Linus Ericsson, chef Debt & Financial Advisory JLL

15.35 VD-panelen: Utmaningar och möjligheter de kommande åren
En kunnig och erfaren panel av experter och investerare summerar intrycken från dagen och ger sin syn på framtiden för segmentet samhällsfastigheter. Vilka utmaningar för befolkningsökningen och ett eventuellt vinsttak med sig? Andra frågor är om offentlig sektor kommer tvingas sälja mer framöver, om kapitalet kommer räcka till alla affärer och om prisnivåerna redan har stigit för mycket?
• Magnus Edlund, VD Stenvalvet
• 
Jens Engwall, VD Hemfosa
Sophia Mattsson-Linnala, VD Rikshem
• Nils Styf, VD Hemsö

16.00 Fastighetsvärlden bjuder in till branschmingel och eftersnack

 

Säkra Din plats nu – Gör Din anmälan längst ned på sidan!

Visa faktaruta

Några av dagens talare:
Barbara Bergström, grundare av Internationella Engelska Skolan
Iréne Svenonius, finanslandstingsråd (M) Stockholms läns landsting
Annika Wallenskog, chefsekonom SKL (Sveriges Kommuner och Landsting)
Filippa Reinfeldt, chef affärsutveckling och public affairs Aleris
Jens Engwall, VD Hemfosa
Nils Styf, VD Hemsö
Sophia Mattsson-Linnala, VD Rikshem
Magnus Edlund, VD Stenvalvet
Sandro Scocco, chefsekonom Arena Idé
Johan Ingerö, ansvarig välfärdsfrågor Timbro
Ulla Hamilton, VD Friskolornas Riksförbund
Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör Vårdföretagarna
Stig-Björn Ljunggren, statsvetare och debattör
Widar Andersson, politisk chefredaktör Folkbladet i Östergötland
Felix Ridderström, affärschef transaktioner Svefa
Lina Swanberg, studiochef utbildning Tengbom
Ulla Bergström, kontorschef Stockholm White Arkitekter
Johan Deremar, nationalekonom Sveriges Byggindustrier

Några av dagens höjdpunkter:
-Tough love – Barbara Bergström om vägen till att bli en framgångsrik välfärdsentreprenör
-Den ofantliga offentliga marknaden
-Tillväxtmöjligheter inom vård, skola och omsorg
-Debatt: Välfärdsutmaningar och vinsttak
-Kommunernas och landstingens ekonomi – ökad press att sälja?
-Politikpanelen: Vad händer med välfärden efter valet?
-Rekordbyggande väntar vård, skola och omsorg
-Arkitekturtrender i välfärdens byggnader
-Investeringsläget: Marknaden, aktörerna och värdeutvecklingen
-Finansiärernas syn på kapitalflöde och risker
-VD-panelen: Utmaningar och möjligheter de kommande åren

Medverka som samarbetspartner:
Det här är en av årets främsta mötesplatser för branschen och deltagarna utgör en attraktiv målgrupp. Nu finns det möjlighet att medverka som partner och utställare och träffa deltagarna under hela dagen och få mycket god exponering såväl före som under och efter seminariet.
För mer information kontakta:
Anki Lissåker
anki.lissaker@fastighetsvarlden.se.