Detta seminarium har redan ägt rum.

apr 18

Samhällsfastigheter

Berns, Stockholm

Ett högaktuellt seminarium på Berns den 18 april

Utmaningarna för svenska kommuner och landsting är många och stora. Kärnverksamheten riskerar att drabbas när underhålls- och investeringsbehovet i fastighetsbeståndet nu ökar. Att låna är ingen utväg, bättre då att utnyttja det bundna fastighetskapitalet. Vilken perfekt tajming då att intresset från investerare är mycket stort för samhällsfastigheter. Långa hyresavtal med låg risk ger en intressant placeringsmöjlighet. Alternativa lösningar, specialisering och effektivisering, ger en ”win-win-situation”.

Seminariet den 18 april tar sikte på att visa verkligheten och möjligheterna med samhällsfastigheter. Boka nu.

Datum: Onsdagen den 18 april 2012
Plats: Berns, Stockholm

Pris: 3.850:-/person för prenumeranter, 4.850:-/person för icke prenumeranter
Anmäler ni fler än 3 personer så får ni 20% rabatt

 


09.00
Sluta låtsas att det inte kostar något

Flera prognoser visar att resurserna till äldreboende, vård och omsorg måste nära nog fördubblas till 2040 för att uppnå de kvalitetskriterier som gäller. Vi hade en i flera avseenden betydligt bättre valfrihet för 30 år sedan än idag. Hur ska vi göra för att komma på rätt spår igen? Vilka åtgärder behövs kortsiktigt och hur ser de långsiktiga utmaningarna ut?
Mats Thorslund, professor KI

09.40
Vad gör regeringen?
Hur uppmuntrar regeringen till nytänkande, mångfald och valfrihet inom äldreboende, vård- och omsorgsboende? Vilka avvägningar och prioriteringar görs för att få rättvisa för hela landet? Vad händer med investeringsstödet för byggande av äldreboende – kommer det att fasas bort eller tillförs ytterligare resurser?
Henrik Kjellberg, politisk sakkunnig vid Socialdepartementet

10.00
Långsiktig planering för vård och omsorgsfastigheter

Alla vill ha närhet och tillgänglighet men de befintliga resurserna räcker inte till allt. Hur går processen till när ett landsting väljer köp, sälj eller behåll? Var finns de stora kostnadsbesparingarna inom fastighetsförvaltningen på ett landsting? Vilken vilja finns det för OPS-lösningar?
Nathalie Boulas Nilsson, VD Locum

10.20
Kaffe

10.50
En biljon i fastigheter – behålla eller sälja
Kommuner, landsting och staten äger samhällsfastigheter för cirka en biljon kronor. Det privata kapitalet vill förvärva och har redan köpt på flera orter. Vilken typ av fastigheter intresserar sig det privata kapitalet för och vilka affärsmöjligheter finns på marknaden?
Åsa Henninge, analyschef NAI Svefa

11.10
Ja eller nej? Sälja eller behålla? Kommunen sålde allt

Alla kommuner och landsting uppvaktas allt intensivare om att sälja verksamhetsfastigheter till privata investerare. Härnösands kommun var först i Sverige att sälja nästan allt och priset var nästan en miljard kronor. Fem år har gått. Ångrar sig kommunen? Glömdes något i avtalsformuleringarna? Vilka är lärdomarna?
Uno Jonsson, näringslivschef Härnösands kommun
Per Berggren, VD Hemsö

11.35
Privata alternativ på frammarsch

Sverige står inför ett utmaning när bostadsbyggandet är lågt och det drabbar även de äldre. Behovet av nya äldreboenden är stort när tillgången börjar tryta i flera kommuner. Nya aktörer försöker möta efterfrågan. Vilka muskler har Svenska Vårdfastigheter och vad är drivkraften. Hur ser bolagen på kvalitet och hur ser kalkylen ut.
Peter Hallengren, VD Svenska Vårdfastigheter 

12.00
Lunch

13.05
Fastigheterna och ekonomin – äga eller hyra?

Kommuner och landsting har hushållat olika med ekonomin. Ibland krävs nödvändiga och obehagliga beslut för att kunna blicka framåt på kärnområden. Vilka möjligheter finns inom hälso- och sjukvårdsområdet samt hur ser analysen ut när det gäller att äga, eller inte äga, fastigheterna själv.
Stefan Ackerby, biträdande chefekonom för Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

13.40
Vad kan en stor riksaktör erbjuda?

På kort tid har Rikshem blivit en av landets största privata ägare av samhällsfastigheter. I ryggen finns ägarna AMF och Fjärde AP-fonden och investeringarna är långsiktiga och tillväxtplanerna stora. Bolaget har ett 50-tal kommuner på investeringsradarn och många har uppvaktats. På vilket sätt blir ägandet bättre om Rikshem äger och vad kan bolaget erbjuda ytterligare?
Ilija Batljan, vice VD Rikshem

14.10
Kaffe

14.40
Miljardaffär – Rätt ägare till rätt hus
I en bytesaffär med servicebostäder och bostäder mot studentbostäder var Uppsala kommun inblandad i en av fjolårets största fastighetsaffärer i Sverige. Hus värda hela 4,2 miljarder bytte ägare. Varför? Vad säger hyresgästerna och hur såg kalkylen ut? Pengar frigjordes för att användas till annat. Uppsalahem gasar nu med nyproduktion.
Cecilia Forss, kommunalråd Uppsala kommun

15.10
Framtidens seniorbostäder

Under drygt 20 år har Seniorgården nischat sig på boende för seniorer. Finns det en marknad för seniorbostäder framöver ? Hur vill efterkrigsgenerationens seniorer bo ? Vilken service efterfrågas ?
Birgitta Seeman , VD Seniorgården AB

15.30
Vård och omsorg istället för konsumtion

Kraven på morgondagens äldreomsorg överträffar de offentliga resurser som kommer att kunna finansiera den. Hur kan ekvationen gå ihop, och en gemensamt finansierad grund kompletteras med mer av eget ansvar när människors vilja att satsa mer egna resurser för hälsa och välbefinnande ökar? Kan en ökad egen insats för delar av framtidens omsorg vara ett alternativ till fler konsumtionsprylar? Kan det ge mer av innovation och kvalitet? Vad kräver det i så fall av politiken, medborgarna och entreprenörskapet?
Peje Emilsson, grundare av bland annat Magnora och Kunskapsskolan

16.00
Seminariet avslutas