Seminarier

okt26

Samhällsfastigheter

Hotel Birger Jarl, Stockholm

Fortsatt heta samhällsfastigheter

Med riksdags- och kommunval avklarade vet alla förutsättningarna inom den här sektorn för fyra år framåt.

Samhällsfastigheter har snabbt vuxit till ett viktigt och mycket diskuterat område och är nu kanske den allra mest vitala delarna av fastighetsmarknaden.

Vilka är investeringarna i den social infrastrukturen som nu kommer att prioriteras? Var någonstans behöver kommuner och regioner sälja fastigheter för att kunna investera i nytt.

Programarbete för seminariet pågår

Medverka som samarbetspartner:
Medverka under seminariet med er expertis och få god exponering före, under och efter seminariet. För mer info kontakta Anki Lissåker på mejl eller ring på tel 070-7537682.

Medverka som samarbetspartner:
Medverka under seminariet med er expertis och få god exponering före, under och efter seminariet. För mer info kontakta Anki Lissåker på mejl eller ring på tel 070-7537682.

Visa faktaruta