Detta seminarium har redan ägt rum.

okt 26

Samhällsfastigheter 2022

Hotel Birger Jarl, Stockholm

Tvärnit eller köpläge?

Samhällsfastigheter har snabbt vuxit till ett viktigt område och kanske den allra mest spännande delen av fastighetsmarknaden.

Bakom den snabba utvecklingen har legat mycket stora behov av nya lokaler för välfärden, kommuners och regioners intresse att sälja fastigheter och en tjurrusning bland investerare till samhällsfastigheter.

Nu prövas konceptet med långa kontrakt med stabila hyresgäster i ekonomisk nedgång. Räcker avkastningarna och vad händer med den nödvändiga utbyggnaden av välfärdens fastigheter?

Under dagen går vi på djupet kring ovanstående faktorer och utsikterna för segmenten. Hör också om värdeutveckling och investeringsläge för samhällsfastigheter, kommunernas och regionernas säljplaner och vilka risker och möjligheter sektorns främsta experter ser framöver.

09.00 Inledning
Jan Wifstrand, grundare nyhetsbyrån Rapidus, f.d. chefredaktör Dagens Nyheter, och dagens moderator hälsar välkommen.

09.05 Tvärnit i ekonomin – när vänder det?
Tillväxtchocken efter coronapandemin har övergått i skenande inflation och räntor som eldas på av geopolitisk oro. En lågkonjunktur kan inte undvikas. Hur påverkas offentliga investeringar och fastighetsmarknaden? Räcker hela offentliga sektorns finansiella styrka? När kan inflation och räntor åter stabiliseras?
• Susanne Spector, senioranalytiker Nordea

09.30 Effektiviseringar, besparingar eller höjda skatter?
Kommuner och regioner står inför en ekonomisk smäll. Många kostnader justeras – som pensioner och försörjningsstöd – med inflationen, medan skatteunderlaget minskar i lågkonjunktur. Då finns bara effektiviseringar, besparingar och skattehöjningar att välja på. Hur påverkar det utbyggnaden av välfärden som krävs, inte minst samhällsfastigheter?
• Annika Wallenskog chefekonom SKR

10.00 Kaffe

10.45 Marknadsläget: Vad är rätta priset?
Samhällsfastigheter har varit ett av de hetaste segmenten på fastighetsmarknaden. Men vad är rätta priset på transaktionsmarknaden i dagens osäkra situation?. Vilka är de stora affärerna och vilka investerare styr marknaden?
• Stefan Timan, Transaktionschef Svefa
• Mårten Lizén, Ansvarig Samhällsfastigheter Cushman & Wakefield
• Maryrose David, analyschef Savills

11.10 Så gjorde vi: Praktiska erfarenheter som avskräcker och inspirerar
Osäkerheten när det gäller att släppa på sina samhällsfastigheter är stor inom det offentliga. Det vanliga är att sälja eller på annat sätt samarbeta med privata investerare först när man tvingas av ekonomiska nödvändigheter. Behöver det vara så? Hur har andra gjort och vilka är erfarenheterna?
• Peter Schilling (S), kommunstyrelsens ordförande Sundbyberg
• Charlotte Broberg (M), ordförande Locum

11.35 Analys: SBB och marknaden
Den mest profilerade investeraren på marknaden för samhällsfastigheter har fått en tuff resa sedan internationella blankare slog klorna i bolaget. Storköparen är numera på säljsidan och krymper balansräkningen. Men hur rättvist är det negativa sentimentet kring bolaget och vilken betydelse kan händelseförloppet få för sektorn?
• Bertil Nilsson, senior Equity Analyst Carlsquare

12.00 Lunch

13.00 Heta stolen: Den nya ekonomiska verkligheten
En snabb konjunkturnedgång närmar sig där både investerare och det offentliga pressas av stigande kostnader, såväl i Sverige som internationellt. Vad kan det innebära för segmentet? Är samhällsfastigheter fortfarande en ”trygg hamn”? Vad tror landets störste investerare i sektorn?
• Rutger Källén, vice VD Hemsö

13.20 Äldreboenden: Värdig omsorg och pengarna
Hundratals nya äldreboenden krävs och hundratals omoderna kommunala behöver läggas ned. Tillsynsmyndighet för privata aktörer, men varför inte för de kommunala? Frågan är hur de nya boenden ska utformas, ägas och inte minst finansieras. Vad är bäst? Låna av Kommuninvest, ta hjälp av privata aktörer eller en mix? Kan fastigheterna i sig hjälpa till att lösa problemen?
• Alex Mabäcker, VD Odalen Fastigheter
• Dan T. Sehlberg, VD Sehlhall
• Carl-Adam Von Scheele, nordenchef Altura

13.40 Skolor: Framtidens läromiljö – största marknaden i förändring
Skollokalmarknaden är den största marknaden inom samhällsfastigheter med över 40 miljoner kvadratmeter. Nu sker stora förändringar. 1.400 nya skolor ska byggas och ännu fler byggas om. Hur ser den moderna utbildningen ut, och hur ska den byggas? Vilken betydelse kan kritiken mot privata operatörer få för processen?
• Andreas Nisser, tillväxtchef Altura
• Anna Sörelius Nordenborg, VD Internationella Engelska skolan
• Maria Frid, VD Hoivatilat

14.00 Idrottsanläggningar: Väldiga investeringsbehov inom sport och bad
Samhällsfastigheter är mer än bara vård, äldreomsorg och skolor. I Sveriges kommuner börjar gamla badhus och idrottsanläggningar att tjäna ut och investeringsbehovet kan vara så högt som 60 miljarder de närmaste åren. Det rör sig om krävande byggnader; vilka är stötestenarna och hur ser lönsamheten ut?
• Joakim Ollén, VD Kunskapsporten

14.20 Rättsfastigheter: Så ska bristen byggas bort
Lokalbristen inom rättsfastigheter är akut. Polisen ska öka sin personalstyrka med tusentals personer, vilket också kräver mängder av lokaler. Domstolar och fängelser är idag överlastade så brottslingar får ”köa” såväl för att dömas som att fängslas. Hur ska bristen byggas bort och hur mycket av efterfrågan kommer lösas på den privata marknaden?
• Lazlo Nagy Nemedi, Fastighetsdirektör Polismyndigheten
• Harald Pleijel, Fastighetsdirektör Domstolsverket
• Björn Myrberg, Ekonomi- och fastighetsdirektör Kriminalvården

14.45 Kaffe

15.15 Juridiska fallgropar i kostnadsexplosionen
Avtal inom samhällsfastighetssegmentet tecknas ofta med långa löptider. Finns det situationer där det råder osäkerhet kring kostnadsfördelningen mellan ägare och brukare? Vilka andra avtalssvårigheter kan uppstå i spåren av den kostnadsexplosion vi nu upplever?
• Henrik Ståhlberg, Partner Foyen Advokatbyrå

15.35 Investerarpanelen: Offensiv eller försiktighet?
En mycket kunnig och erfaren panel av investerare summerar intrycken från dagen och ger sin syn på framtiden för samhällsfastigheter som placering. Finns det fortfarande tillräcklig med kapital?
• Ella Bohlin, Styrelseledamot Bolivo Bostad
• Maria Lidström, VD Stenvalvet
• Poyan Katebi, VD Samfastigheter

16.00 Fastighetsvärlden bjuder in till branschmingel och eftersnack

Visa faktaruta

Medverka som samarbetspartner:
Medverka under seminariet med er expertis och få god exponering före, under och efter seminariet. För mer info kontakta Anki Lissåker på mejl eller ring på tel 070-7537682.