Seminarier

nov09

Proptech & Fastigheter

Bryggarsalen, Stockholm

Fokus för det här seminariet är hur den nya tekniken och de nya lösningarna kan snabba upp processer, bidra till ökad lönsamhet och en bättre hållbarhet. En mycket aktuell fråga är också hur den kan öka flexibiliteten i de olika lokallösningar som erbjuds och hur den kan skapa förbättrad produktivitet för hyresgästerna.

Välkommen till ett seminarium för dig som vill ligga i framkant av utvecklingen inom digitalisering och proptech!

Programarbete för seminariet pågår.

Medverka som samarbetspartner:
Medverka under seminariet med er expertis och få god exponering före, under och efter seminariet. För mer info kontakta Anki Lissåker på mejl eller ring på tel 070-7537682.

Anmäl dig nu!

Medverka som samarbetspartner:
Medverka under seminariet med er expertis och få god exponering före, under och efter seminariet. För mer info kontakta Anki Lissåker på mejl eller ring på tel 070-7537682.

 

Visa faktaruta

Anmälan

Ordinarie seminarieavgift är 5.450:-/person för prenumeranter, 6.450:- för övriga.

Anmäler du fyra eller fler lämnar vi 20 procent rabatt på ordinarie pris.

Proptech & Fastigheter Anmälan

Faktureringsuppgifter

Bekräftelse på anmälan skickas till denna e-post.

Deltagare

Ev. allergier

Övrigt

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.