Detta seminarium har redan ägt rum.

nov 09

Proptech & Fastigheter 2022

Brygghuset,Bryggarsalen, Stockholm

Effektivitet och besparingar i fokus

Spännande idéer och mycket kapital. Proptech och digitalisering i olika former av fastigheter har dragit till sig en hel del riskkapital de senaste åren.

Nu är kapitalet svårare att attrahera men de innovationer som nu är i snabb mognadsfas är än mer intressanta idag. Fastighetsbranschen är inne i en ny fas. Den pliktskyldiga effektivisering man tidigare var ute efter är nu på allvar. Skenande energipriser, ökade kostnader över hela linjen, samtidigt som intäktssidan kanske kommer att utsättas för hårda prövningar de närmaste åren.

Väldigt många av de utmaningar vi nu har framför oss går att lösa.

Ofta hamnar mycket fokus på tekniken, vid det här seminariet försöker vi vidga perspektivet och visa på de stora möjligheter till besparingar proptech och digitalisering kan ge. Dessutom innebär mycket av den nya tekniken väsentliga hållbarhetsvinster.

Fastighetsbolagen måste snabbt bygga upp sin kompetens på det här området om de inte redan besitter den.

08.30 Registrering, kaffe och smörgås

09.00 Inledning
Ellinor Persson, dagens moderator, hälsar välkommen.

09.05 Här står vi – hit vill vi
Emellanåt låter det som att fastighetsbranschen är rena stenåldern. Så illa är det inte. Många fastighetsaktörer har kommit ganska långt i omställning och ny teknik. Med vad tvekar man om? Vilka är de viktigaste frågorna man vill ha nya lösningar för? Tänker man mest på kostnadsbesparingar eller ser man möjligheter i nya intäkter, en utökad palett med tjänster?
• Per Karmteg, CDO Riksbyggen
• Henrik Svanqvist, Avy-Tmpl
• Maria Säterdal, ordf. PropTech Sweden

09.25 En svensk satsning på europeisk Proptech-plattform
På endast något år har Hydda etablerats, uppbackade av flera starka investerare, och gjort betydande investeringar. Idén är att tillsammans med stora fastighetsaktörer gå in i företag inom proptech-sektorn och vara med i utvecklingsarbetet för att skapa nya lösningar och synergier. Basen med de befintliga fastighetsaktörerna blir en grund att stå på för att rulla ut tjänsterna till hela marknaden. Hur ser de på tillväxtmöjligheten och vilka är svårigheterna?
• Martina Skande, VD Hydda

09.40 Lösningarna finns – hur når de marknaden?
Riskerar vi att tappa bort framtidslösningar för att det är svårt att nå marknaden i tillräckligt snabb takt? Lyssna på en diskussion med tillväxtbolag i fokus, om hur fastighetsbolag och investerare ser på deras teknik och hur samarbetsklimatet ser ut.
• Henrik Jarl, VD OurLiving
• Max Sandberg, VD Srenity
• Fredrik Tunberg, VD Sally R

10.00 Du måste möta efterfrågan sekundsnabbt
Det går att göra mycket för att effektivisera sin marknadsföring och administration av uthyrningsärenden inom bostadssektorn. Dessutom kan processen ge viktig information kring efterfrågan, möjlighet att utveckla nya produkter och bostäder, liksom att sända varningssignaler för vart efterfrågan är på väg.
• Hedi Kurda, grundare och VD HomeQ

10.15 Kaffe

10.45 Den skenande elkrisen – energi blir valuta för fastighetsägare
Vad är det som ligger till grund för den rådande energikrisen och hur kan fastighetsbolag framtidssäkra sin verksamhet genom att hantera energi likt en ny valuta? Användningen i fastigheter är stor och en förändring behöver ske. Hur går det till att ta kontroll över energianvändningen? Vad är det första steget och hur snabbt betalar det sig?
• Kristin Berg, VD Mestro
• Ellen Zetterberg Westerlund, COO Mestro

11.05 Smarta batterier och automatiserad lösning effektiviserar elförsörjningen
Energilagring med automatiserad intelligens innebär att det går att ta kontroll över energi­användningen. På så vis kan driftkostnaden sänkas för fastigheten genom att automatiskt kapa dyra effekttoppar. Med svensktillverkade Nilarbatterier och intelligenta QuiPower-lösningar för energikontroll säkerställs flödet av ren och problemfri energi för hyresgästens behov, utan byte till större och dyrare säkringar i fastigheten eller omfattande uppgraderingar.
• Erik Oldmark, VD Nilar
• Martin Lovén, Försäljningschef Enequi

11.30 Jävla skitsystem
Se upp! Har ni klart för er vilket som är ert viktigaste mål, och kommer detta att levereras som utlovat? Många tjänster och system är fortfarande usla. Det kan kännas som att papper och penna är en bättre lösning. Vad beror det på? Vad missar kunder och utvecklare? Går det att förenkla när det hela tiden läggs till nya tjänster som kan vara ”bra att ha”.
• Jonas Söderström, konsult och författare

12.00 Lunch

13.15 Cybersäkra dina fastigheter
Kostnaden för dataintrång har ökat lavinartat. Att ha en bra teknisk infrastruktur i fastigheterna och utbyggd cybersäkerhet är en viktig framtidsfråga, både för fastighetens drift och för att attrahera hyresgäster. Många av hyresgästerna är villiga att betala mer för lokaler med säker IT-miljö. Fastighetsägare behöver prioritera området och skaffa sig bättre kunskap för att kunna erbjuda detta och stötta sina hyresgäster.
• James Shannon, CTO Essensys

13.45 Framtidens nycklar till bästa kundnyttan
Hur mogen är marknaden för smarta lås? Det kan både spara pengar och innebära en mängd innovationer, samt att nya tjänster blir möjliga att erbjuda hyresgästerna. Är marknaden allt för fragmentiserad – vågar fastighetsägarna satsa på teknik och produkter som inte redan har en stor marknadsandel?
• Jonas Arvidsson, VD Parakey
• Håkan Eriksson, VD Accessy

14.05 Topplistan på de nya tjänsterna inom proptech/digitalisering
Utvecklingen går vidare. Tjänster och produkter du inte visste fanns, än mindre trodde att du behövde, tillförs kontinuerligt. Här är listan med spännande framtidstjänster.
• Magnus Svantegård, Partner Stronghold

14.20 Kaffe

14.50 Europeiska fonden placerar i spetsidéer
Att välja rätt bland start-ups och tillväxtföretag inom proptech och tech-satsningar kräver erfarenhet och bred kunskap. Dessutom behövs kapital för att få en bra riskspridning. Den europeiska aktören Proptech1 har gått in i många spännande bolag och erbjuder både investerare och entreprenörer en flora av olika möjligheter till delägande och utvecklingshjälp.
•Tzvete Doncheva, International Investor Relations Lead

15.20 Klimatsäkra med vassa beräkningar
Omställning inom både bygg- och förvaltning kräver snabb, och helst enkel, tillgång till mycket data om material och processer med mera. Det är ett omfattande arbete men med smarta verktyg går det enklare att identifiera och minska klimatpåverkan i olika byggprojekt. Klimatrapportering och klimatdeklarationer behöver inte belasta organisationen utan kan istället bli ett bra och effektivt styrmedel.
• Pelle Tunell, VD & LCA-specialist Plant

15.40 Enkelt att förstå men svårt att utföra
Ta del av grundläggande och handfasta automatiseringsråd för att lyckas med projekt där olika typer av teknik ska integreras i fastigheter, och hur personal behöver kompetensutvecklas för att satsningarna inte ska rinna ut i sanden.
• Joachim Bähr, Business Developer Nordomatic

16.00 Fastighetsvärlden bjuder in till branschmingel och eftersnack

Visa faktaruta

Medverka som samarbetspartner:
Medverka under seminariet med er expertis och få god exponering före, under och efter seminariet. För mer info kontakta Anki Lissåker på mejl eller ring på tel 070-7537682.