apr 18

Östgötamarknaden 2024

Linköping Konsert & Kongress, Linköping

Östergötland, med de stora städerna Linköping och Norrköping i centrum samt flera andra livskraftiga mellanstora städer, bjuder idag på innovativa företag och goda utbildningsmöjligheter. Det är också en region som nu blivit än mer viktig genom säkerhetsläget och den industri som finns här. Med god infrastruktur, som fortsätter att utvecklas, är det också en ren region som bjuder på både bra logistiklägen samt bra pendlingsmöjligheter både regionalt och till andra affärsnoder.

Under den här dagen speglar vi på djupet marknadssituationen och vilka förändringar ekonomiskt och politiskt vi står inför. Vi specialbevakar trygghets- och säkerhetsfrågor. Tittar på innovationskraft och utvalda segment inom fastigheter. Vilka blir vinnare och förlorare när affärerna och projekt väl kommer i gång? Välkommen till en heldag om Östergötlands fastighetsmarknad den 18 april!

Anmäl dig nu!

Preliminärt program

08.30 Registrering, kaffe och smörgås

09.00 Du sköna nya värld – ränta, inflation och tillväxt
Två år med starkt stigande räntor. Högre räntor för att kyla ned ekonomin och få bukt på den kraftiga inflationen har inneburit stora påfrestningar – kanske främst på privatekonomin men även fått fastighetsvärden att svajja samt slå ut bostadsbyggandet. Hur ser de kommande två åren ut? När ser vi åter en positiv BNP-utveckling. Hur snabbt kan vändningen komma och vart ser vi den först? Var i landet kommer den bli starkast och hur blir det för Östergötland?
• Robert Bergqvist, seniorekonom SEB

09.40 En ny spelplan: Efterfrågan, hyror och värden
Lågräntemarknaden och uppressade värdenivåer är förbi för den här gången. Är vi redan på ett nytt jämviktsläge, eller ska mer ”luft ” ut ur systemet. Var är lokalefterfrågan på väg, vad händer med hyrorna efter två års snabb uppindexering. Vilket segment är det som i dagsläget är tryggast och finns det något som faktiskt kan växa till sig snabbt igen?
• Anders Elvinsson, chef värdering och strategisk rådgivning Cushman & Wakefield

10.10 Kaffe

10.40 Framtida tillväxtmöjligheter i regionen
Bred utbildning är en bra bas för tillväxt och genom att samverka in en stimulerande miljö lyfts den ytterligare. Hur har man skapat den i Linköpings Science Park och Norrköpings Science Park och vad vill man förstärka ytterligare? Vilka är de mest lovande projekten och företagsembryon som nu utvecklas Hur utvecklas de redan mogna företagen? Vilka behov har de när det gäller lokaler och tjänster?
• Fredrik Larsson, digital strateg Mjärdevi Science Park
• Jonas Nilsson, VD Norrköping Science Center

11.10 Våra viktigaste utvecklingsidéer och planer
Vilka är just nu de mest aktuella projekt det planeras för? Vad lägger städerna det mesta krutet på? Vilka tillväxtriktningar kan staden ta i framtiden. Hur ser marktillgången ut och finns det områden som idag har restriktioner men som kan bli aktuella i framtiden?
• Erik Adolfsson, stadsarkitekt Linköping
• Johan Mases, enhetschef översiktsplanering Norrköping

11.40 Lokala aktörer med stabila tillväxtplaner
Med lång erfarenhet av de lokala marknaderna har de här bolagen successivt byggt upp starka positioner och är i allra högsta grad aktiva i den utveckling som nu sker. Hör om deras spännande planer för de kommande åren. Vilka projekt de brinner mest för samt hur de vill se en fruktsam samverkan med övriga privata och offentliga aktörer.
• Fler talare meddelas inom kort

12.10 Lunch

13.10 Bostäder: Stabilisering eller fortsatt prisfall?
Priserna på bostadsrätter och villor har fallit snabbare än på decennier. Hur ser utvecklingen ut idag? Var ligger prisnivåerna? Finns några tecken på stabilisering av priserna?
• Jennie Leffler, affärsområdesansvarig Booli
• Andreas Löwgren, vice VD Booli

13.30 Bostadsinvesterarna om marknad och framtid
Lyssna på några av regionens bostadsaktörer om hur de agerar i den situation som uppstått. Vad ser de för möjlighet att starta nyproduktion under de närmaste två åren? Ser de några enkla förbättringar, annat än lägre räntor, som kan vara avgörande för deras ställningstagande?
• Adam Cocozza, VD BoTrygg
• Fredrik Edlund, VD Hyresbostäder

• Anders Stjärnberg, VD HSB Östergötland
• Fredrik Törnqvist, VD Stångåstaden

14.10 Kaffe

14.40 Lågprishandel ger nya möjligheter för tillväxt
Länge sågs lågpris över axeln, men sedan några år är det den tydliga vinnaren inom handel. Några få fastighetsaktörer har satsat helhjärtat på att utveckla områden och fastigheter för denna del av handelssektorn. Är potentialen fortfarande lika stor? Vad söker de, hur många lägen kan de ”rädda”? Hur ser möjligheterna för ytterligare lågprishandel i Östergötland ut?
• Thomas Holm, VD Svenska Handelsfastigheter
• Fredrik Mässing, VD Prisma Properties

• Ytterligare medverkande tillkommer

15.10 Tryggheten i centrum
Våld och hot ökar i offentliga miljöer och i bostadsområden. Sjöutsikt och parkutsikt får ge vika för säkerhet som den prio ett. Vilka verktyg har kommunerna och vilket ansvar tar de? Hur arbetar de stora fastighetsägarna för att öka tryggheten i sina fastigheter och de omreden där de har fastigheter?
• Stefan Eriksson, kommunalråd Linköping
• Wilhelm Hardt, säkerhetschef Hyresbostäder i Norrköping

• Mariette Hilmersson, vd Willhem
• Emma Österdahl, Fastighetsägarna

15.40 En spännande punkt meddelas inom kort

16.00 Fastighetsvärlden bjuder in till stort branschmingel och eftersnack

Visa faktaruta

Bland dagens talare:

Fredrik Törnqvist, VD Stångåstaden
Mariette Hilmersson, VD Willhem
Anders Elvinsson, chef värdering och strategisk rådgivning Cushman & Wakefield
Emma Österdahl, Fastighetsägarna
Robert Bergqvist, seniorekonom SEB

Samarbetspartners:

Bli partner med FV
Som partner möter du din målgrupp i rätt miljö och sammanhang. Fastighetsvärlden har genom magasin, dagligt nyhetsbrev, sociala medier och marknadens överlägset mest besökta webb en oöverträffad räckvidd i fastighetsbranschen. Vi har flera olika alternativ att erbjuda dig som partner – kontakta oss så kan vi skräddarsy ett partnerskap efter önskemål.

Anki Lissåker
Partneransvarig
anki.lissaker@fastighetsvarlden.se
070-753 76 82

 

Anmälan

Deltagande Prenumerant Ickeprenumerant
Fysiskt – På plats 4.850 SEK 5.850 SEK

Anmäler du fyra eller fler lämnar vi 20 procent rabatt på ordinarie pris.

Östgötamarknaden 2024 Anmälan

Deltagare

Ev. allergier

Faktureringsuppgifter

För utländskt företag.
Bekräftelse på anmälan skickas till denna e-post.

Övrigt

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.