Seminarier

okt07

Östgötamarknaden 2020

Linköping Konsert & Kongress

Östergötland mot nästa nivå

Mycket tyder på att fastighetsmarknaden nu är på väg in i ett nytt skede.
Corona-pandemin
kommer att få stora effekter på ekonomin, vårt sätt att arbeta och leva och på fastighetsmarknaden. Den redan allvarliga butikskrisen blir ännu värre och tecken tyder också på att den uppgång som märkts på bostadsrättsmarknaden nu tappar fart.

Vi går givetvis på djupet kring dessa och andra effekter av pandemin och försöker se vart marknaden är på väg och vilka risker och möjligheter som väntar för fastighetsinvesterare.

Under dagen hör vi också om många av de spännande planer, projekt och satsningar som spirar i Linköping, Norrköping och andra delar av regionen.

Stora investeringar är på gång och många goda krafter arbetar för att skapa en bättre och vassare region. Möt också några av de fastighetsinvesterare som satsar i Östergötland.

På scen under dagen finns flera kommuntoppar, ekonomer, forskare och investerare.  Vi får också ta del av den senaste statistiken och analyserna om hur bostadsmarknaden mår och vilka effekter Corona får på nyproduktionen.

Med anledning av Corona-viruset har vi höjt nivån kring hygien och hälsa på våra seminarier. Alla deltagare får tillgång till handsprit/alkogel under dagen. Vi följer naturligtvis också hela tiden utvecklingen och är beredda att anpassa eller flytta fram seminariet för att säkerställa att det kan genomföras tryggt och säkert. Dessutom är Din anmälan fullt avbokningsbar, utan kostnad, fram till midnatt dagen före aktuellt seminarium.

Välkommen till årets stora mötesplats om marknad, investeringsläge och stadsutveckling i Linköping och Norrköping med omnejd – möt politiker, ekonomer, byggare, investerare och arkitekter och ta del av analyser och insikter.

Under eftermiddagen väljer Du mellan två fördjupningsspår:
A: Bostäder
B: Kontor och handel

Missa inte årets viktigaste dag om fastigheter, utmaningar och framtid i Östergötland!
Specialpris: Boka Din plats senast 28 juni och få 500:- rabatt!

Anmäl dig nu!

Boka nu till specialpris – 500:- rabatt!
Boka din plats fram till 28 juni 2020 och få 500:- rabatt på ordinarie seminarieavgift.

Specialpris för grupper:
Anmäl fler än tre personer (minst fyra) från samma företag och Ni betalar endast 3.400:-/person för prenumeranter respektive 4.200:-/person för övriga.

Hygien, hälsa och avbokningsgaranti:
Med anledning av Corona-viruset har vi höjt nivån kring hygien på våra seminarier. Alla deltagare får tillgång till handsprit/alkogel. Vi följer utvecklingen och är beredda att anpassa eller flytta fram seminariet för att säkerställa att det kan genomföras tryggt och säkert. Dessutom är din anmälan fullt avbokningsbar, utan kostnad, fram till midnatt dagen före aktuellt seminarium. Har du frågor så kontakta oss gärna: seminarier@fastighetsvarlden.se.

Medverka som samarbetspartner:
Träffa deltagarna under hela dagen och få mycket god exponering före, under och efter seminariet. För mer info kontakta Anki Lissåker på mejl eller ring på tel 070-753 76 82.

För anmälan/kontakt:
seminarier@fastighetsvarlden.se

Samarbetspartners:

Visa faktaruta

08.30 Registrering, kaffe och smörgås

09.00 Inledning – Så kan vi ta Östergötland till nästa nivå
Hör om den spännande utvecklingen i vår region och möjligheter på resan mot nya höjder för den fjärde storstadsregionen. Hur kan bygg- och fastighetssektorn vara med?
• Ellinor Persson, journalist och dagens moderator (känd från bl.a. SVT)

09.15 Linköping och Norrköping: Viktigaste satsningarna för framtiden
Hör hur ledarna för två av landets snabbast växande kommuner tänker inför framtiden. Hur ska de klara att växa tillräckligt snabbt och på ett hållbart och tryggt sätt? Vad krävs för att få fram tillräckligt med nya bostäder och hur vill de samarbeta med näringsliv och fastighetsmarknad? Vilka offensiva satsningar vill de genomföra under de närmaste åren?

09.40 Bostadsministern: Så ska vi bygga mer, bättre och hållbart
Hur ska svensk bostadsmarknad klara utmaningarna de närmaste åren med lägre tillväxt i ekonomin, många unga som behöver bostad och behov av mindre klimatpåverkan? Vilka politiska satsningar och reformer kan bli aktuella och vad måste marknadens aktörer själva bidra med?

10.05 Kaffe

10.35 Ekonomi och konjunktur: Hur djup blir nedgången efter pandemin?
Makrosignaler pekar på att tillväxttakten i svensk ekonomi kommer avta och arbetslösheten öka. Hur oroade ska vi vara och hur djup kan nedgången bli? Vad betyder utvecklingen för bostads- och fastighetssektorn i allmänhet och för marknaden i Östergötland i synnerhet? Och vilka positiva tecken finns?

11.05 Efter Corona: Effekter för fastigheter och möjligheter framöver
Vilka är de viktigaste effekterna av Corona-pandemin för fastighetssektorn på kort och lite längre sikt? Och vilka möjligheter kan öppna sig för investerare framöver?

11.35 Toppinvesterarna: Möjligheter som lockar i regionen
Möt några tunga fastighetsinvesterare som satsar i regionen och hör vilka möjligheter de ser de närmaste åren. Hur ser de på Linköpings och Norrköpings position och utmaningar och vad är det som lockar att investera? Vilka typer av satsningar vill de göra och vad önskar de av kommunen och andra aktörer?

12.00 Lunch

13.00 – 14.40 Välj mellan två temaspår:

A: Bostäder
B: Kontor och handel
Se detaljerade program längre ned.

14.40 Kaffe

15.10 De mest spännande projekten och planerna
Hör om hur Linköping och Norrköping vill växa och utvecklas framöver. Vilka nya områden vill städerna satsa på och vilka möjligheter ger Ostlänken och annan ny infrastruktur? Var finns de främsta möjligheterna för nya, spännande projekt?

15.50 Framtidens region: Vägen till större, bättre och grönare städer
Hur kan vi göra morgondagens Linköping och Norrköping till bättre städer att bo, leva och arbeta i? Och vad måste göras för att stimulera näringsliv, tillväxt och skapa en attraktiv miljö för projektutveckling och fastighetsinvesteringar?

16.10 Fastighetsvärlden bjuder in till branschmingel och eftersnack

 

13.00 – 14.40 Temaspår A: Bostäder

13.00 Utsikter och förutsättningar för bostadsbyggandet
Fallet i bostadsbyggandet verkar ha bromsats upp men pandemin gör osäkerheten stor. Hur ser förutsättningarna för bostadsbyggandet ut framöver? Håller bostadsrättsbyggandet på att återhämta sig? Hur påverkar de nygamla investeringsstöden för hyresrätter? Hur ser byggandet ut i Östergötland jämfört med resten av Sverige?

13.25 Kommunernas nya bostadsplaner
Hör hur Linköping och Norrköping planerar för morgondagens nya bostadsområden. Vad är det som planeras och var finns de bästa utbyggnadsmöjligheterna?

13.55 Spännande, nytänkande bostadsprojekt
Programpunkt meddelas inom kort.

14.15 Färsk statistik: Så mår bostadsmarknaden
Efter två år av lägre priser och tuffare säljprocesser verkar det blåsa ljummare vindar på bostadsrättsmarknaden. Hör hur priserna utvecklas i Linköping och Norrköping med omnejd och hur budgivningar och säljtider förändrats. Vilka delar av vår region har återhämtat sig mest och hur går det för nyproduktionen?

14.40 Kaffe

 

13.00 – 14.40 Temaspår B: Kontor och handel

13.00 Marknadsläget: Boom för nya, gröna kontor
Kontorsmarknaden är hetare än på länge. Flera nya byggprojekt är på väg att färdigställas och mer är på gång. Hållbarhet och nya sätt att arbeta är också tydliga tecken i tiden. Hör om hur marknaden ser ut och några av de viktigaste trenderna.

13.30 Efter Corona: Så förändras arbetsliv och konsumtion
Nya vanor, nya sätt att arbeta och leva. Vilka blir effekterna för kontor och handel och hur kan fastighetsägarna ligger i framkant?

13.55 Spännande, nytänkande kontorsprojekt
Programpunkt meddelas inom kort.

14.20 Butikskrisen: Vad ska fylla ytorna och kommer butikshyrorna gå ned?
Det pågår en betydande strukturomvandling och fysiska butiker i flera segment har problem med lönsamheten. Vad kommer istället när mode och annan handel allt mer flyttar ut på nätet? Hur allvarligt är läget här i Östergötland och vilka tagare av ytor finns det egentligen? Hör också om hur stor risken är för fallande butikshyror framöver.

14.40 Kaffe

 

Säkra Din plats nu – Gör Din anmälan längst ned på sidan!

OBS! Programmet är preliminärt och uppdateras efterhand.


Val av temaspår:


Jag anmäler även följande personer från samma företag:


Specialpris! Du får 500:- rabatt på seminarieavgiften om Du bokar senast den 28 juni 2020! Ordinarie seminarieavgift är 4.250:-/person för företag som prenumererar på Fastighetsvärldens magasin eller nyhetsbrev och 5.250:-/person för övriga.

Grupprabatt: Vid anmälan av fler än tre personer från samma företag (minst fyra) erhålls 20 procent rabatt på ordinarie seminarieavgift. Det innebär att priset då blir 3.400:-/person för prenumeranter respektive 4.200:-/person för övriga.

Priset inkluderar morgonkaffe och smörgås, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika och stort mingel med tilltugg och förfriskningar samt konferensmaterial och dokumentation. Alla priser är exklusive moms. Seminarieavgiften faktureras i efterhand, efter genomfört seminarium. Anmälan är fullt av- och ombokningsbar fram till midnatt dagen före aktuellt seminarium. Därefter faktureras hela avgiften vid avbokning.

När du anmäler dig skickas ett bekräftelsemail till din e-post du angett inom några minuter. Se till så att den inte hamnar i spamskyddet.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.