Detta seminarium har redan ägt rum.

okt 10

Östgötamarknaden 2018

Linköping Konsert & Kongress

På väg mot tuffare tider?

Heldag om bostadsmarknad, investeringar och stadsutveckling i Linköping, Norrköping och Motala med omnejd.
Utvecklingen går snabbt i Östergötland just nu med nya, spännande satsningar i näringslivet och full fart på fastighetsmarknaden. Kontorsefterfrågan är stark samtidigt som handeln börjar sakta in och de trögare tiderna på bostadsmarknaden väcker oro.

På scen finns några av landets främsta fastighetsinvesterare: Rutger Arnhult, VD Klövern, Sophia Mattsson-Linnala, VD Rikshem, Christian Claesson, regionchef Öst Lundbergs, Per Gawelin, VD Castellum Region Mitt och Lennart Sten, VD för Svenska Handelsfastigheter.

Under dagen får vi också en analys av vart ekonomin är på väg och hur valet kan påverka vår region och fastigheterna.

Allt detta går vi på djupet kring under en fullmatad heldag den 10 oktober. Ambitionen är att ge klara besked i förvirringen och visa på både bubblor och möjligheter – och erbjuda en stimulerande mötesplats för branschen.

Säkra Din plats nu!

08.30 Registrering, kaffe och smörgås

09.00 Inledning
 Ellinor Persson, journalist och dagens moderator (känd från bl a SVT)

09.10 Ränta, inflation och tillväxt – vart är ekonomin på väg?
Trenden går mot stigande räntor. Det ställer centralbanker, regeringar, börser med flera på svåra prov – och inte minst fastighetsbranschen. Högre räntor riskerar efter en så lång tid av rekordlåga nivåer att krossa många kalkyler. Hur är trenden just nu och vilka är förutsättningarna för snabbt ökande räntor respektive långvarigt låga? Hur stark är egentligen den svenska tillväxten och hur ser det ut här i Östergötland?
 Andreas Wallström, chefsanalytiker Nordea

09.40 Logistik, e-handel, självkörande bilar – Så blir Östergötlands nya näringsliv
Förändringarna i Östergötlands näringsliv är stora och snabba. Investeringar förstärker positionen som logistiknav medan många nyetableringar, ofta med teknisk spetskompetens, sker. Hör om hur näringslivet förändras, vilka projektmöjligheter som finns och nya satsningar som kan komma.
 Pia Carlgren, näringslivsdirektör Linköpings kommun
 
Pontus Lindblom, näringslivsdirektör Norrköpings kommun
 
Joakim Ljungqvist, VD Tillväxt Motala

10.05 Kaffe

10.35 Linköping, Norrköping och Motala: Så vill städerna växa
Hör om städernas tillväxtplaner och planeringen för Ostlänken. Hur långt har planerna kommit, vilka nya områden och projekt kommer först och på vad lägger städerna det mesta krutet på? Finns det också risker med den snabba utbyggnaden?
 Alisa Basic, kontorschef plankontoret Linköping
 
Karin Milles, stadsarkitekt Norrköping

11.15 Efter valet: Så påverkas Östergötland och fastigheterna
Ett dramatiskt val är över. Hur kommer riksdagsvalet påverka Sverige och de lokala valen kommunerna i Östergötland? Fastigheter är en politiskt styrd bransch –  vad händer med skatter, planregler, bostadspolitik, försäljningar av offentliga fastigheter med mera?
 Widar Andersson, politisk chefredaktör Folkbladet
 Stig-Björn Ljunggren, statsvetare och samhällsdebattör
 Johanna Palmér, VD Östsvenska handelskammaren

11.40 Arkitektur: Stadsinspektionen Östergötland
Följ med på en resa med en av landets mest passionerade arkitekturkritiker och hör hur han ser på några av städerna i vår region. Hur de tar vara på sin potential och vilken klass håller stadsplanering och arkitektur? Vad kan läras från andra städer i landet och hur kommer det som byggs idag att stå sig i framtiden?
 Mark Isitt, arkitekturkritiker känd från bl.a. ”Stadsinspektionen” i Sveriges Radio

12.00 Lunch

13.00 – 14.25 Välj mellan två temaspår:

A: Bostäder

B: Kontor och handel

Se detaljerade program längre ned.

14.25 Kaffe

14.55 Kommunernas och landstingens ekonomi – ökad press att sälja?
Enligt SKL byggs det upp ett enormt underskott i kommunerna de närmaste fyra åren. Vilka utmaningar står kommunerna inför och hur skiljer sig olika kommuners situation åt? Och vilka problem väntar landstingen? Ska vi räkna med ett rejält stålbad med skattehöjningar och hur kommer behoven av att sälja offentliga fastigheter utvecklas?
 Niclas Johansson, analyschef SKL (Sveriges Kommuner & Landsting)

15.20 Östgötamarknaden: Är det här ”peaken” för fastigheter?
Hyror och värden närmar sig nu 1980-talets nivåer. Trots trendbrottet på bostadsmarknaden är framförallt kontorsmarknaden urstark och vakanserna rekordlåga. Hur utvecklas de olika segmenten på marknaden? Har marknaden mer att ge eller riskerar avmattningen på bostadsmarknaden att få spridningseffekter?
 Mikael Lundström, VD Svefa

15.45 VD-panelen: Har marknaden mer att ge?
En kunnig och erfaren panel med några av regionens stora investerare summerar intrycken från dagen och ger sin syn på fastighetsmarknadens utveckling i regionen. Har vi sett det bästa eller har marknaden mer att ge trots dagens rekordnivåer och utmaningar?
 Rutger Arnhult, VD Klövern
 Christian Claesson, regionchef Öst Lundbergs
 Sophia Mattsson-Linnala, VD Rikshem

16.10 Fastighetsvärlden bjuder in till branschmingel och eftersnack

 

13.00 – 14.25 Temaspår A: Bostäder

13.00 Byggboom och befolkningslyft – brist eller bubbla?
Hur ser egentligen befolkningsutvecklingen, avgörande för bostadsmarknaden, ut mer i detalj i Linköping, Norrköping och Motala? Hur många nyproducerade lägenheter kommer ut på marknaden de närmaste åren och hur många finns det som har råd att efterfråga dem? Blir det fortsatt bostadsbrist och riskerar vi samtidigt att få en byggbubbla?
 Lars Wilderäng, ekonomibloggare och författare

13.30 Bostadsoron: Vad är det egentligen som händer på marknaden?
I mitten av augusti i fjol toppade bostadsrättspriserna i hela landet. Därefter följde ett snabbt prisfall ner mot 2015-års nivåer. Hur har utvecklingen sett ut i Linköping, Norrköping och Motala med omnejd? Var ligger prisnivåerna idag, vilka områden har klarat sig bäst och hur stor del av utbudet är egentligen nyproduktion?
 Jennie Leffler, operativt ansvarig Booli Pro nyproduktion
 
Andreas Löwgren, VD Booli

14.00 Marknadspanelen: Rapport från verkligheten
Tidningsrubriker, statistik och expertuttalanden är en sak men hur ser det ut i verkligheten enligt de som agerar ute på marknaden i Östergötland? Hur mår nyproduktionen, hur är intresset på visningarna, vad funkar bäst att sälja och vilka typer av objekt är tröga? Och finns det någon vändning i sikte?
 Johan Ahlén, fastighetsmäklare Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Norrköping
 Emelie Johansson, fastighetsmäklare Svensk Fastighetsförmedling Linköping
 
Fredrik Törnqvist, VD Stångåstaden

14.25 Kaffe

 

13.00 – 14.25 Temaspår B: Kontor och handel

13.00 Butiksdöden: Vad händer när e-handeln tar över?
Handelns utmaning i dag är inte konjunkturläget utan det gäller att anpassa sig till en digital affärsmodell och en helt ny konkurrens från utlandet. Enlig HUI har all tillväxt inom handeln flyttat över till nätet och nu verkar mathandeln stå på tur. Hur snabbt sker den här utvecklingen, hur slår det mot butiker och fastighetsägare och hur stor kan utslagningen av fysisk butiksyta bli? Vilka nya lokalbehov skapar utvecklingen?
 Jonas Arnberg, VD HUI Research

13.35 Heta stolen: Rätt läge att satsa på handel?
Svenska Handelsfastigheter har nyligen köpt Ingelsta Marknad i Norrköping. Är det en vältajmad satsning med tanke på de tuffare tiderna för traditionell handel? Hur skiljer sig marknaden i Östergötland från övriga delar av landet och vilken är strategin att möta den allt hårdare konkurrens från näthandeln?
Lennart Sten, VD Svenska Handelsfastigheter

13.55 Tvärnit för bostäder – projektvåg för kontor och samhällsfastigheter?
Tuffare tider för bostäder innebär färre nya projekt. Samtidigt är efterfrågan på kontorsmarknaden hög och behovet av nya förskolor, skolor, äldreboenden och andra samhällsfastigheter likaså. Ska vi vänta oss en projektvåg när resurser nu frigörs från bostadssektorn? Hur ser läget ut här i regionen?
 Per Gawelin, VD Castellum Region Mitt
 Henrik Lindekrantz, VD Intea

14.25 Kaffe

 

Säkra Din plats nu – Gör Din anmälan längst ned på sidan!

OBS! Programmet är preliminärt och uppdateras efterhand.

Visa faktaruta

Några av dagens talare:

Rutger Arnhult, VD Klövern
Sophia Mattsson-Linnala, VD Rikshem
Mark Isitt, arkitekturkritiker känd från bland annat Sveriges Radio
Johanna Palmér, VD Östsvenska Handelskammaren
Stig-Björn Ljunggren, statsvetare och samhällsdebattör

Christian Claesson, regionchef Öst Lundbergs
Jonas Arnberg, VD HUI Research
Per Gawelin, VD Castellum Region Mitt
Lennart Sten, VD Svenska Handelsfastigheter
Andreas Wallström, chefsanalytiker Nordea
Henrik Lindekrantz, VD Intea
Karin Milles, stadsarkitekt Norrköping
Alisa Basic, kontorschef plankontoret Linköping
Fredrik Törnqvist, VD Stångåstaden
Pia Carlgren, näringslivsdirektör Linköpings kommun
Pontus Lindblom, näringslivsdirektör Norrköpings kommun
Joakim Ljungkvist, VD Tillväxt Motala
Widar Andersson, politisk chefredaktör Folkbladet
Niclas Johansson, analyschef SKL (Sveriges Kommuner & Landsting)
Mikael Lundström, VD Svefa

Några av dagens höjdpunkter:
– Ränta, inflation och tillväxt – vart är ekonomin på väg?
– Efter valet: Så påverkas Östergötland och fastigheterna
– Så blir Östergötlands nya näringsliv
– Linköping, Norrköping och Motala: Så vill städerna växa
– Arkitektur: Stadsinspektionen om Östergötlands städer
– Östgötamarknaden: Är detta ”peaken” för fastigheter?
– Samhällsfastigheter: Ökad press på kommuner och landsting att sälja?
– Byggboom och befolkningslyft – brist eller bubbla?
– Bostadsoron: Färsk statistik om utvecklingen
– Nätboom och butiksdöd – hur ska handeln utvecklas?
– Tvärnit för bostäder – projektvåg för kontor och samhällsfastigheter?

Medverka som samarbetspartner:
Medverka som partner och utställare och träffa deltagarna under hela dagen och få mycket god exponering såväl före som under och efter seminariet. För mer information kontakta:
Anki Lissåker
anki.lissaker@fastighetsvarlden.se,
tel: 070-753 76 82