Detta seminarium har redan ägt rum.

okt 05

Östgötamarknaden 2017

Louis De Geer Konsert & Kongress, Flygeln, Norrköping

Utmaningar och möjligheter på en rekordstark marknad

Heldag om projekten, investeringarna och arkitekturen i vår region.
Byggandet skjuter i höjden, lokalhyrorna rör sig uppåt och räntorna är fortsatt mycket låga. Fastighetsmarknaden är rekordstark just nu, i Östergötland liksom i landet i stort. Men hur ser utsikterna ut framöver?

Hur kommer ekonomin att utvecklas, vad innebär Brexit och riksdagsvalet nästa år och det varnas för en skattechock för branschen. Är det fortfarande läge att investera? Välkommen till årets stora heldag om utveckling och framtid för fastigheter i Linköping och Norrköping.

Seminariet var fullsatt förra året – Säkra Din plats redan idag!

08.30 Registrering, kaffe och smörgås

09.00 Inledning
Pontus Herin, ekonomijournalist och moderator

09.10 Kommunalråden: Utmaningar och möjligheter för en växande region
Den snabba befolkningstillväxten ökar behovet av bostäder, infrastruktur, skolor och andra samhällsfastigheter. För kommunerna blir det allt viktigare att jobba offensivt med stadsutveckling och arbeta tillsammans med fastighetsägare och byggare. Hör hur kommunledningarna för Linköping och Norrköping ser på läget, utvecklingen framöver och möjligheterna att växa på ett smart och hållbart sätt.
Kristina Edlund, kommunstyrelsens ordförande (S) Linköping
• 
Kikki Liljeblad, kommunalråd (S) Norrköping

09.35 Utsikter för 2018: Ekonomi, konjunktur och räntor – håller de goda tiderna i sig?
De senaste åren har Sverige varit något av ett unikum i den globala ekonomin med en kombination av hög tillväxt, rekordlåga räntor och hög sysselsättning. Hur länge kan detta hålla i sig och hur ser förutsättningarna ut för 2018? Vad innebär detta för aktörerna på fastighetsmarknaden?
• Anna Öster, chefekonom Länsförsäkringar

10.10 Kaffe

10.40 Toppinvesterarna: Utsikter och möjligheter i regionen
Svensk ekonomi tuffar på och hyror och fastighetsvärden stiger. Samtidigt pekar många på att tillväxten kommer mattas, räntorna snart börja stiga och så vill regeringens utredning höja skatten på fastighetsförsäljningar. Hur ser några av landets främsta investerare på läget och möjligheterna på marknaden framöver? Hur attraktivt är Östergötland jämfört med resten av landet och vad lockar mest här?
• Louise Lindh, VD Fastighets AB L E Lundberg
• Patrik Hall, VD Heimstaden
Daniel Anderbring, partner Cushman & Wakefield

11.05 Hotas branschen av en skattechock?
I år har två viktiga utredningar presenterats: den s k paketeringsutredningen och en utredning om nya skatteregler för företagssektorn. Utredningarnas förslag har slagit ned som en bomb och är mer långtgående än de flesta fruktat. I korthet innebär de bl.a. att det inte längre ska vara möjligt att skattefritt sälja en fastighet i bolagsform och att rätten att dra av räntekostnader i företagssektorn begränsas. Hör mer om utredningarna och hur de kan komma att påverka branschen.
Anna Persson, partner Svalner

11.35 Brexit, valår och skattechock – hur påverkas regionen och fastigheterna?
Spännande tider stundar i vår omvärld – Storbritannien ska lämna EU, Trumps presidentskap går knackigt och här hemma går vi in i ett valår, med risk att utfallet gör landet svårt att regera. För fastigheter föreslås kraftigt höjd beskattning vid försäljningar och därtill tuffare villkor för bolån. Hör vår expertpanel sia om hur dessa viktiga frågor kan påverka Östergötland och branschen framöver.
Widar Andersson, politisk chefredaktör Folkbladet
Arvid Lindqvist, analyschef Catella
Kent Persson, utvecklingschef och senior investment manager Heimstaden

12.00 Lunch

13.00 – 14.45 Välj mellan två temaspår:

A: Bostäder

B: Kontor och Handel

Se detaljerade program längre ned.

14.45 Kaffe

15.15 Ny station och nya centrala stadsdelar nästa för Norrköping
Med Ostlänken på gång står Norrköping inför en gigantisk stadsomvandling med nya centrala stadsdelar, ny station och en helt ny järnvägsanläggning genom centrala staden. För att leda arbetet samlar staden projekten i en egen organisation, Next:Norrköping. Nu väntar detaljplanering, projektering och fastighetsaffärer. Hur ser planerna ut, vilka är de största utmaningarna och vilka möjligheter finns för marknadens aktörer att vara med?
• Kenneth Hagström, chef Next:Norrköping och VD Norra Staden Fastighetsutveckling

15.45 Framtidens arkitektur: Så kan regionens städer komma se ut
God och spännande arkitektur blir ett allt viktigare konkurrensmedel – för städer såväl som för fastighetsägare och investerare. Vad betyder arkitekturen för staden och vilka värden kan den skapa för ägare av kommersiella fastigheter? Hur skulle god design kunna utveckla städer som Linköping och Norrköping i framtiden?
• Michael Matèrn, kontorschef Norrköping ÅWL Arkitekter
• Martin Heidesjö, planarkitekt Norrköpings kommun
• Johanna Wiklander, stadsarkitekt Linköpings kommun

16.10 Fastighetsvärlden bjuder in till stort branschmingel och eftersnack

 

13.00 – 14.45 Temaspår A: Bostäder. Moderator: Pontus Herin.

13.00 Här kommer framtidens bostäder i Linköping och Norrköping
Var kommer morgondagens nya bostadsområden ligga och hur kommer de att vara? Hör om några av de viktigaste framtida utbyggnadsområdena för bostäder i Linköping och Norrköping och hur investerare, arkitekter och andra intressenter kan delta i processen.
• Alisa Basic, chef plankontoret Linköpings kommun
• Johan Mases, processansvarig översiktsplanering Norrköpings kommun

13.35 Så tänker bostadsinvesterarna om marknad och framtid
Lyssna på några av regionens bostadsaktörer om vad som lockar mest i Linköping och Norrköping och var de bästa möjligheterna finns att bygga och investera. Hur stark är egentligen marknaden och vilka hyror och priser är det som gäller just nu?
Stefan Allansson, regionchef Sydost Peab Bostad
Adam Cocozza, VD BoTrygg
Roger Sjögren, VD HSB Östra

13.55 Går bostadskrisen att lösa – eller kommer det bara bli värre?
Hör en av Sveriges främsta experter på ekonomi och politik inom bostadssektorn om de viktigaste faktorerna bakom den djupa bostadskrisen – och hur stora möjligheter politikerna har att lösa den. Vad talar för att vi går mot en ljusning och hur stor är risken att läget bara blir värre? Vilka effekter kan vi vänta av åtgärder som bolånetak och amorteringskrav?
Jan Jörnmark, docent i ekonomisk historia

14.25 Vallastaden: Hur gick det och vad tar vi med oss in i framtiden?
Under september genomförs bo- och samhällsexpot Vallastaden2017 i Linköping. Förutom en ny, spännande stadsdel utlovas det visningsbostäder, utställningar, diskussioner och en del innovationer. Expot tar ett bredare grepp än tidigare bomässor och omfattar även samhällsfrågor, arkitektur, inredning, livsstil och miljö. På seminariet den 5 oktober tar vi pulsen på hur det gick – och vad vi kan ta med oss från expot till bostadsprojekt och stadsutveckling i framtiden.
• Elias Aguirre, ordförande samhällsbyggnadsnämnden (S) Linköping
• 
Birgitta Ståhl Öckinger, ordförande Linköpingsexpo

14.45 Kaffe

 

13.00 – 14.45 Temaspår B: Kontor och handel. Moderator: Willy Wredenmark.

13.00 Så utvecklas marknaden för kommersiella fastigheter
Lyssna till en genomgång av den senaste utvecklingen på marknaden för kommersiella fastigheter i Linköping och Norrköping. Vad händer med kontorshyrorna? Hur ser prisutvecklingen ut? Vilka är det som köper och säljer och vart är marknaden på väg?
P-O Skoog, värderingsansvarig Forum Fastighetsekonomi

13.35 Aktörerna om marknaden och framtiden
Vad händer kring kontor och handel I Linköping och Norrköping? Hur utvecklas marknaden, vilka typer av företag är det som expanderar och vilka möjligheter finns att utveckla nya kontors- och handelsprojekt? Hör hur några av de främsta aktörerna ser på läget.
Cecilia Aldén, affärsområdeschef Norrköping Castellum
Mikael Forkner, regionchef Öst Klövern

13.55 Ny kontorsmodell ska ge rätt miljö för prestation och välmående
Digitalisering och globalisering förändrar sättet vi arbetar på. För att inte arbetsmiljön ska bli lidande måste arbetsplatsen utvecklas och anpassas efter de nya tiderna. Hör om Lundbergs nya satsning på Hjärnkontoret, där medicinsk forskning kombineras med inredning, arkitektur och design med målet att ge hjärnan de bästa prestationsförutsättningarna och främja hälsan.
Johan Sandborgh, utvecklingsansvarig kontor Lundbergs

14.25 Ingelsta: Utbyggnad och utvecklingsmöjligheter
Hur mår handelsområdet Ingelsta och vilka utbyggnadsplaner finns de närmaste åren? Hur står man sig i konkurrensen i vår region och vilka möjligheter finns att utveckla shoppingupplevelsen här?
Jonas Gustavsson, fastighetsansvarig Eurocommercial Properties

14.45 Kaffe

 

Säkra Din plats nu – Gör Din anmälan längre ned!

Visa faktaruta

Några av dagens talare:
Louise Lindh, VD Lundbergs
Patrik Hall, VD Heimstaden
Kristina Edlund, kommunstyrelsens ordförande (S) Linköping
Kikki Liljeblad, kommunalråd (S) Norrköping
Anna Öster, chefekonom Länsförsäkringar
Martin Heidesjö, planarkitekt Norrköpings kommun
Johanna Wiklander, stadsarkitekt Linköpings kommun
Alisa Basic, chef plankontoret Linköpings kommun
Johan Mases, processansvarig översiktsplanering Norrköpings kommun
Elias Aguirre, ordförande samhällsbyggnadsnämnden (S) Linköping
Birgitta Ståhl Öckinger, ordförande Linköpingsexpo
Kenneth Hagström, chef Next:Norrköping
Jan Jörnmark, docent i ekonomisk historia
Widar Andersson, politisk chefredaktör Folkbladet
Adam Cocozza, VD BoTrygg
Daniel Anderbring, partner Cushman & Wakefield
Cecilia Aldén, affärsområdeschef Norrköping Castellum
Mikael Forkner, regionchef Öst Klövern
Stefan Allansson, regionchef Sydost Peab Bostad
Johan Sandborgh, utvecklingsansvarig kontor Lundbergs
Arvid Lindqvist, analyschef Catella
Anna Persson, partner Svalner
P-O Skoog, värderingsansvarig Forum Fastighetsekonomi

Priser:
Seminarieavgiften är 3.550:-/person för företag som prenumererar på Fastighetsvärldens magasin eller nyhetsbrev och 4.550:-/person för övriga.

Mängdrabatt:
Anmäl fler än tre personer (minst fyra) från samma företag och Ni får 20 procent rabatt på ordinarie seminarieavgift. Priset blir då 2.840:-/person för prenumeranter, respektive 3.640:-/person för övriga.

Om Din anmälan:
Priset inkluderar morgonkaffe och smörgås, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika och stort mingel med tilltugg och förfriskningar samt konferensmaterial och dokumentation. Alla priser är exklusive moms.
Seminarieavgiften faktureras i efterhand, efter genomfört seminarium. Anmälan är fullt av- och ombokningsbar fram till en vecka före aktuellt seminarium. Därefter faktureras hela avgiften vid avbokning.