Program

09.00 Analys av den svenska tillväxten
Från ett besvärligt läge tog Sverige väldiga tillväxtkliv och är nu tillbaka i ett normalt konjunkturläge. Investeringar inom näringsliv och en stark hushållssektor pekar mot fortsatt god utveckling i år och nästa år, med god sysselsättningstillväxt. Samtidigt börjar ”flaskhalsproblem” att uppstå. Vad händer med inflation och ränta? Vad kan stjälpa de goda utsikterna?
Annika Winsth, Chefekonom Nordea

09.50 En ny storplacerare på bostadsmarknaden
Det är bostäder som lockar extra många investerare idag. En av dessa är Första AP-fonden som via det nya Willhem förvärvat bostadsfastigheter för sju miljarder, varav mycket i Malmö. Hur ser bolagets strategi ut? Vilken karaktär/typ av bostadsfastigheter är siktet inställt på? Köper bolaget endast begagnat eller ska det även nyproducera?
Utfrågning av Mikael Granath, VD Willhem

10.10 Kaffe

10.40 Den svenska fastighetsmarknaden
Hur har fastighetsmarknaden i regionen utvecklats det senaste året? Hur står det sig i relation till övriga landet? Vilka delar har varit svagast och vad går starkt framåt? Köpare, säljare, priser och hyror.
Jan Wejdmark, Seniorkonsult Newsec

11.15 Förädling ger tillväxt
Det omoderna beståndet får allt svårare att hålla uppe sina driftnetton men i nyproduktionen går det desto bättre. Vilka nyproduktionsmöjligheter ser Wihlborgs? Vad ger satsningen i Köpenhamn för bidrag till resultatet? Behöver bolaget fokusera mer eller ska det istället expandera till nya marknader?
Utfrågning av Anders Jarl, VD Wihlborgs

11.35 Pensionsjätten och Öresund
Även om Öresund förutspås få god tillväxt har Vasakronan ett relativt litet bestånd i regionen.
Varför satsar bolaget inte hårdare här, är det en avsaknad på lämpliga objekt eller är man inte övertygad om tillväxtmöjligheterna? Är det enbart Malmö och Lund som är intressant?
Utfrågning av Lars Johnsson, vice VD Vasakronan

12.00 Lunch

13.10 Så utvecklas sysselsättningen
Det har ljusnat avsevärt på arbetsmarknaden. Arbetslösheten är fortfarande hög men antalet sysselsatta har samtidigt ökat rejält liksom antalet lediga platser. Vilka börjar få problem med rekrytering och vilka branscher har en fortsatt dyster statistik? Vilka nya grepp tar arbetsförmedlingen för att underlätta för arbetssökande och företag? Prognos för sysselsättningsutvecklingen de kommande 24 månaderna.
Pia Gustavsson, chef arbetsförmedlingen Malmö

13.40 Utveckling kryddar förvaltningsportföljen
Med en grund som förvaltningsbolag satsar Diligentia även på egen projektutveckling. Särskilt beståndet i Malmö kommer att utökas kraftigt genom det projekt bolaget har laddat med i Västra Hamnen. Hur drivs projektet vidare? Kommer delar säljas redan nu? Hur stor är Diligentias investering i projektet?
Andreas Ivarsson, Marknadsområdeschef Diligentia

14.00 Bostadsläget i Öresundsregionen
Regionens befolkning växer, men hur hänger bostadsbyggandet med? Ligger nyproduktionen på rätt nivå? Vad sker inom segmenten för ungdomar, studenter och för den åldrande befolkningen?
Birgitta Wadkvist, Länsstyrelsen Skåne

14.30 Kaffe

15.00 Med sikte på fastigheter för 20 miljarder
Under sommaren 2010 sålde Vasakronan sitt bostadsbolag Dombron till Fjärde AP-fonden. Från dagens bestånd om 5 miljarder planerar Dombron att växa till 20 miljarder. Vilken typ av bostadsfastigheter ska förvärvas och vilka orter i Skåne är siktet inställt på? Blir det fler delägare vid sidan om Fjärde AP-fonden?
Utfrågning av Jan-Erik Höjvall, VD Dombron

15.25 Landets snabbaste fastighetsbolag
Med institutionellt kapital som grund har Hemfosa dammsugit landet efter fastigheter. Företaget har på drygt ett år förvärvat fastigheter för nära 13 miljarder och har siktet inställt på ytterligare affärer. Vad är kärnan i affärsidén. Är allt av intresse? Hur bred och stor kan portföljen bli? Vad är intressant i Öresundsregionen?
Utfrågning av Jens Engwall, VD Hemfosa Fastigheter AB

15.50 Seminariet avslutas