Detta seminarium har redan ägt rum.

sep 15

Öresundsmarknaden 2022

Malmö Live, Malmö

Öresundsregionen har 3,6 miljoner invånare och den största koncentrationen av högutbildad befolkning i norra Europa, och en allt större närhet till den europeiska marknaden. Det driver en kraftig värdeutveckling på fastigheter och mängder med projekt. Den snabba tillväxten innebär dock stora utmaningar, samtidigt som frågetecknen inför framtiden blir allt fler. Pandemin, den politiska och geopolitiska risken, och energikrisen ökar osäkerheten. Vad händer med inflationen, räntan och tillväxten och hur påverkas fastighetsbranschen?

Hör om läget och framtiden för fastigheter och hur förutsättningarna ser ut i Malmö och i övriga Öresundsregionen. Under seminariet får du träffa regionens främsta experter och investerare. Välj mellan tre temaspår med fokus på antingen kontor, handel eller bostäder.

Välkommen till årets tyngsta heldag om fastighetsmarknaden i Öresund!

09.00 Inledning
Dagens moderator hälsar alla välkomna.
• Jan Wifstrand, grundare Rapidus, tidigare bl.a. chefredaktör DN och Sydsvenskan

09.05 Ränta, inflation, fastigheter och stabilitet
Skuldrekord, ränterusning, inflation, krig… Det finns knappast liknande situationer att modellera utvecklingen ifrån och osäkerheten är stor. Uppgiften att upprätthålla ett stabilt finansiellt system vilar på Finansinspektionen. Hur ser myndigheten på dagens situation och vilken roll spelar fastighetsmarknaden? Vilka åtgärder kan bli aktuella för att garantera säkerheten – åtstramade kreditvillkor?
• Erik Thedéen, Generaldirektör Finansinspektionen

09.25 Börsen, fastigheterna och krisen
Efter pandemin kom inflationen, följt av ett europeiskt krig. Marknaden visar dock motståndskraft och fortfarande menar många att motvindarna är tillfälliga och övergående. Vad menar en av de främsta experterna är riskerna och möjligheterna? Vad kommer att hända med räntan och hur påverkas fastighetsbolag?
• Anders Elgemyr, Managing Partner Carlsquare

09.45 Hyra, yield och värde
Stigande räntor och inflation skapar motvind på fastighetsmarknaden, men vad händer egentligen med hyror, yielder och värden? Hur ser utvecklingen ut för olika fastighetstyper och vad kännetecknar marknaden i syd?
• Marie Bucht Toresäter, VD Novier
• Tomas Nyström, värderingschef, Novier

10.05 Kaffe

10.35 Malmöregionen – på väg söderut
I Malmöregionen skapas mer än 70 procent av jobben i Skåne. Inte minst genom tunnelprojektet Fehmarn Bält mellan Danmark och Tyskland växer man nu samman med den europeiska kontinenten. Hur involverar man hela staden i de kommande förändringarna? Var kommer de största investeringarna att ske och hur organiseras samarbetet med fastighetsägare och utvecklare?
• Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör Malmö

10.50 Fastigheter och säkerhet
Våld och hot i olika offentliga miljöer ökar, liksom risken för terrorattentat. Inte mindre än var femte Malmö-bo undviker att röra sig ute i vissa miljöer och vid vissa tidpunkter. Hur utvecklas säkerhetsläget och hur kan situationen förbättras? Hur kan ansvaret fördelas mellan fastighetsägarna och samhälle?
• Jarl Holmström, biträdande regionpolischef Sydsverige
• Ulf Nilsson, enhetschef Säkerhet och beredskap Malmö Stad
• Cecilia Safaee, VD Fastighets AB Hemmaplan

11.15 Efter valet: Så ska Malmö styras
Den politiska temperaturen har stigit i takt med att valet närmat sig. Nu är det över. Vad innebär resultatet för ekonomin och för fastighetsmarknaden? Vilka reella förändringar kan vi vänta?
• Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande Malmö

11.35 Riksdagsval och fastigheter – vad händer nu?
Den politiska temperaturen har stigit i takt med att valet närmat sig. Vad innebär resultatet för ekonomin och för fastighetsmarknaden? Vilka reella förändringar kan vi vänta?
• Heidi Avellan, Politisk redaktör Sydsvenskan
• Stig-Björn Ljunggren, statsvetare och politisk analytiker

12.00 Lunch

Välj temaspår

A) Kontor
B) Bostäder
C) Handel

Temaspåren pågår 13.00–14.45. Se program nedan.

15.15 Fastigheter i orostider – en trygg hamn?
Fastigheter är reella tillgångar och har sedan urminnes tider varit en grundbult i stora förmögenheter. Vilka är erfarenheterna historien lär oss om fastigheters styrka i turbulenta tider, och vilka är svagheterna?
• Gunnar Wetterberg, historiker, ekonom, författare

15.35 Vägen vi ska vandra
Dagens erfarna moderatorer sammanfattar seminariets slutsatser och ger sin prognos för framtiden i osäkra tider. De bjuder också på en överraskning…
• Linus Eriksson, VD JLL Sverige
• Jan Wifstrand, dagens moderator och VD Rapidus, tidigare bl.a. chefredaktör DN och Sydsvenskan
• Willy Wredenmark, grundare och chefredaktör Fastighetsvärlden

16.00 Fastighetsvärlden bjuder in till branschmingel och eftersnack

Spår A: Kontor

Moderator: Linus Eriksson, VD JLL

13.00 Kontorens revansch
Kontorsfastigheter har setts med viss misstro under pandemin på grund av utbrett distansarbete. Nu återvänder personalen och än så länge förefaller effekterna på lokalanvändningen måttliga. Eller kommer lokalanvändningen minska på allvar först långsiktigt? Vad händer med vakanser, hyror och yielder i Malmö och andra större städer?
• Mikael Stellinger, Head of Capital Markets Malmö Cushman & Wakefield

13.20 Fyrtornet visar vägen?
Nu börjar en unik byggnad resa sig i det tomma området vid Hyllie station – Fyrtornet; Sveriges högsta kontorsbyggnad i trä och planerad extremt hållbart. Den är första steget i helt ny stadsdel – Embassy of Sharing -med kontor, bostäder, restauranger, start ups och service. Kostar hållbarheten extra och hur ser efterfrågan på lokaler ut i dagens konjunktur?
• Maria Ekström, Affärschef kommersiellt Granitor

13.40 Nya projekt i hårda tider
De senaste åren har mängder av nya kontor färdigställts i expansiva Malmö. Och mer är på gång. Wihlborgs satsar till exempel hårt i Hyllie där ytterligare nya kontor är under färdigställande. Kostnadsökningar och dämpad konjunktur är inte bästa klimatet för projekt. Hur ser bolaget på situationen; räcker efterfrågan, kommer planerade projekt att läggas i malpåse?
• Andreas Ivarsson, Projekt- och utvecklingschef Wihlborgs

14.00 Så bygger vi framtidens kontor
Pandemins akuta effekter klingar av men människors beteende har ändå ändrats. Vad får det för effekt på arbetsplatserna och möter fastighetsägarna nya krav från kunderna? Vi får höra hur en av de större kontorsutvecklarna analyserar förändringarna och hur man möter dem.
• Sofia Ekerlund, marknadschef Skanska Öresund

14.20 Investerarna: Kontor i den digitala ekonomin
Frågetecknen för kontorsfastigheter har ökat i takt med distansarbetet och nu bekymrar den ekonomiska utvecklingen. Men hur upplever Malmöregionens stora investerare i segmenten verkligheten och framtidsmöjligheterna?
• Arvid Liepe, CFO Wihlborgs
• Unni Sollbe, VD Stena Fastigheter Malmö
• Anna Stenkil, Regionchef Vasakronan

Spår B: Bostäder

Moderator: Jan Wifstrand, grundare Rapidus, tidigare bl.a. chefredaktör DN och Sydsvenskan

13.00 Borätter och villor: Prisökning, stabilisering eller prisfall?
Priserna på bostadsrätter och villor har överraskat med rejäla rusningar under pandemin. Hur ser utvecklingen ut idag? Var ligger prisnivåerna, vilka marknader har klarat sig bäst och hur stor del av utbudet är nyproduktion? Hur ser det ut specifikt i Malmö och övriga Skåne?
• Jennie Leffler, Affärsområdesansvarig Booli Pro
• Andreas Löwgren, Vice VD Booli

13.20 Bomarknaden just nu – möter byggandet efterfrågan?
Vad ska man egentligen tro om läget på svensk bostadsmarknad efter två år med pandemi och i en miljö med stigande räntor och elpriser? Bostadsbyggandet tuffar på bra, men motsvarar det verkligen vad som efterfrågas? Hur är situationen i Öresundsregionen och hur skiljer sig den från övriga landet?
• Robert Boije, chefekonom SBAB

13.40 Hyresrättens framtid
De senaste åren har fastigheter med hyresrätter varit bland de absolut hetaste investeringsobjekten och tagit ledartröjan från bostadsrätter. Problemen är dock liknande som för bostadsrätter – hyran för nyproducerat är högre än vad stora grupper kan bära, samtidig som bostadsbehoven är stora. Hur ser efterfrågan och utbudet på hyresrätter ut i landet och i Malmöregionen i synnerhet?
• Tomas Ernhagen, chefekonom Fastighetsägarna Sverige

14.00 Coliving: Hur funkar delningsboende?
Bostadsbrist och höga boendekostnader är ett problem i de flesta större städer, främst för unga. Internationellt blir delningsboende allt större och det växer även i Sverige. Aktören Colive planerar för tusentals lägenheter i närtid. Men vad innebär coliving egentligen – hur god affär är det för fastighetsägaren och hyresgästen?
• Katarina Liljestam Beyer, VD och medgrundare Colive

14.20 Panelen: Vad kommer efter bostadsrallyt?
Är rallyt på bostadsrätter och det stora intresset för nyproducerade hyresrätter över nu? Hur kommer inflation, ränta, energikris, pandemi med mera att påverka marknaden? Hör hur några av de största investerarna och utvecklarna i Malmö ser på läget och vart de tror marknaden tar vägen.
• Per Ekelund, VD Victoriahem
• Patrik Hall, VD Heimstaden
• Marie Thelander Dellhag, VD MKB

Spår C: Handel

Moderator: Willy Wredenmark, grundare och chefredaktör Fastighetsvärlden

13.00 Pressen, utslagningen och omstarten
Nu vänder konsumtionsströmmarna mot butiker och restauranger igen. Är dags för revansch för den fysiska butiken och hur kommer e-handeln att klara omställningen och höga energikostnader? Hur kommer hela branschen klara pressen mot konsumenterna genom prisökningarna? Skiljer sig Malmöregionen från övriga landet?
• Emma Wähl, detaljhandelsanalytiker HUI

13.20 Investeringsläget för handelsfastigheter
Hur har värdena för handelsfastigheter utvecklats under pandemin? Syns någon påverkan på hyresnivåer och vakanser? Vilka typer av fastigheter och vilka lägen har de bästa förutsättningarna framöver?
• Katrin Wallensjö, Affärschef Analys Svefa

13.40 Handelns giganter och framtiden
De stora köpcentrumen kan blicka tillbaka på en mer än 20-årig kraftig tillväxt och de stora anläggningarna har enkelt fyllts med butiker. Idag är läget ett annat. E-handel, pandemi och inflation minskar behovet av butiksytor. Vilka koncept fungerar i den tuffare konkurrensen och vilka verksamheter ska fylla tomställda ytor? Hör erfarenheterna från regionens största köpcentrum.
• Johan Forsgren, Köpcentrumledare Emporia

14.00 Digitala koncept i fysisk miljö
Det sker just nu en spännande integration på många håll mellan digitala och fysiska koncept. Många tjänster och aktörer som vi vant oss vid att använda digitalt vill också etablera sig i den fysiska miljön, och den snabba utvecklingen inom e-handeln kräver även en vassare fysisk infrastruktur – ”sista milen-problemet”. Hör hur några experter ser på möjligheterna för den moderna handeln att ta plats i vår stadsmiljö.
• Jonathan Herrlin, Business Developer Invest in Skåne
• Markus Trautmann, marknadschef IBoxen

14.20 Investerarna om butiksdöden och de nya strategierna
Coronakrisen har slagit olika mot butikslokalerna där de mest exklusiva lägena drabbats hårdast. Hör om fastighetsägares och handelsaktörers erfarenheter och analyser av framtiden. Är det dags att sluta baissa handelslokaler nu? Och hur är det egentligen med den långsiktiga efterfrågan på butiker?
• Olof Andersson, VD Trianon
• Cassandra Jertshagen, VD Jefast
• Lennart Sten, VD Svenska Handelsfastigheter

Visa faktaruta

Ordinarie seminarieavgift är 4.850:-/person för prenumeranter, 5.850:-/person för övriga.

Anmäler du fyra eller fler lämnar vi 20 procent rabatt på ordinarie pris.

Medverka som samarbetspartner:
Medverka under seminariet med er expertis och få god exponering före, under och efter seminariet. För mer info kontakta Anki Lissåker på mejl eller ring på tel 070-7537682.

Erik Thedéen, Generaldirektör Finansinspektionen
Marie Bucht Toresäter, VD Novier
Cecilia Safaee, VD Fastighets AB Hemmaplan
Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande Malmö
Arvid Liepe, CFO Wihlborgs
Katarina Liljestam-Beyer, VD och medgrundare Colive
Per Ekelund, VD Victoriahem
Lennart Sten, VD Svenska Handelsfastigheter
Olof Andersson, VD Trianon
Jennie Leffler, Affärsområdesansvarig Booli Pro