Detta seminarium har redan ägt rum.

apr 09

Mälarmarknaden 2019

Aros Congress Center, Västerås

Stark marknad och växande städer – redo för tuffare tider?

Heldag om bostadsmarknad, investeringar och stadsutveckling i Västerås, Örebro och Eskilstuna med omnejd.
Städernas snabba tillväxt ger många möjligheter men skapar också utmaningar. Goda tider och ett dynamiskt näringsliv leder till kontorsbrist och rekordhyror.

Befolkningen väntas fortsätta växa snabbt – med stora behov av fler bostäder. Samtidigt sätter skjutningar och kriminalitet press på samhälle och fastighetsägare att stärka tryggheten. Hör hur polisen och fastighetsägarna ser på läget och vägen framåt.

Hör också om en stark trend just nu på kontorsmarknaden: Coworking. Är detta framtidens melodi med många möjligheter för fastighetsägarna eller är det snarare en fluga som dessutom riskerar att erodera kundbasen?

Vi tar också pulsen på hur behoven av nya skolor, äldreboenden och samhällsfastigheter ser ut i regionen framöver – en stor utmaning för många kommuner.

Bland talarna under dagen finns Lars Kallsäby, kommunfullmäktiges ordförande (C) Västerås, Sarita Hotti, kommunalråd (S) Eskilstuna, Robert Boije, chefsekonom SBAB, Ylva Sarby Westman, vVD Kungsleden, Mikael Lundström, VD Svefa, Per Gawelin, VD Castellum Region Mitt och många fler.

Missa inte! Komikern Fredrik Lindström bjuder oss på insikter och skratt med en uppdaterad specialversion av succén från 2012: Nu ännu ljusare & fräschare!

Varmt välkommen den 9 april – Säkra Din plats nu!

08.30 Registrering, kaffe och smörgås

09.00 Inledning
Ellinor Persson, journalist och dagens moderator (känd från bl.a. SVT)

09.10 Ränta, bostadspriser och byggande – Vart är vi på väg?
Hör om hur ekonomin, konjunkturen och förutsättningarna för bostadsmarknaden utvecklas just nu och vart utvecklingen är på väg de närmaste åren. Vilka faktorer kommer styra ränteutvecklingen och hur ser riskerna ut för en vändning uppåt? Vilka slutsatser kan man dra om hur bopriser och nyproduktion kommer att gå?
Robert Boije, chefsekonom SBAB

09.45 Demografiska utmaningar: På väg mot 11 miljoner
I fjol passerade Sveriges befolkning 10 miljoner och närmar sig redan 10,3 miljoner människor. Fyra femtedelar av ökningen kommer från migration. De närmaste åren väntas hundratusentals personer ytterligare få uppehållstillstånd. Detta kan ge stor påverkan på bostadsmarknad och behoven av samhällsservice – hör om hur befolkningsutvecklingen ser ut mer i detalj.
Lena Lundkvist, demograf SCB

10.15 Kaffe

10.45 Kommunerna: Så ska vi klara ekonomi, bostäder och byggande
Vi ser ut att gå mot svalare konjunktur, tuffare kommunala finanser och risk för fallande bostadsbyggande. Hur ser våra toppolitiker på de ekonomiska utmaningarna och möjligheterna att hålla sysselsättning och bostadsbyggande uppe de närmaste åren?
• Sarita Hotti, kommunalråd stadsbyggnad (S) Eskilstuna kommun
Lars Kallsäby, byggnadsnämndens ordförande (C) Västerås stad
Patrik Kindström, tf bitr stadsbyggnadschef Örebro kommun

11.10 Hur ser förutsättningarna ut för nya hotell i Mälardalen?
Det händer mycket på hotellmarknaden med många hotellaffärer, flera nyetableringar och spännande framtidsplaner. Men hur stark är marknad och efterfrågan egentligen – hur många nya etableringar tål vår region? Hur ser förutsättningarna ut i Eskilstuna, Västerås och Örebro?
Björn Arnek, chefsekonom Annordia

11.35 Fredrik Lindström: Nu ännu ljusare & fräschare!
Tillsammans med Henrik Schyffert beskrev han vår bostadsångest i ”Ljust & fräscht” som turnerade landet runt under 2012. Hur det står det till med förhållandet till boendet idag, några år senare? Hur har svenskarnas strävan efter det perfekta hemmet förändrats? Missa inte Fredrik Lindströms träffande och underhållande genomgång av läget!
Fredrik Lindström, komiker, författare och programledare

12.00 Lunch

13.00 – 14.20 Välj mellan två temaspår:

A: Bostäder

B: Kontor & Samhällsfastigheter

Se detaljerade program längre ned.

14.20 Kaffe

14.50 Marknadsläget: Har vi nått ”peaken” eller finns det mer att ge?
Fastighetsmarknaden har haft en lång och stark uppgång med stöd av sjunkande räntor. Nu har vi sett ett trendbrott på bostadsmarknaden, men för kontor råder ännu goda tider med rekordlåga vakanser och stark hyrestrend. Hör hur de olika segmenten på marknaden utvecklas i landet och i Västerås, Örebro och Eskilstuna och hur transaktionsmarknaden mår.
Är de goda tiderna snart över eller finns det mer att hämta för den som vill investera?
Mikael Lundström, VD Svefa

15.20 Utsatta områden: Vägen till ökad trygghet och bättre ekonomi
Över en miljon människor bor i landets 61 ”utsatta” eller ”särskilt utsatta” bostadsområden. I såväl Västerås som Örebro och Eskilstuna finns områden på listan. Skottlossningar och annan grov kriminalitet är ett problem och trångboddhet och låg sysselsättning skapar sociala problem för de boende. Resultatet blir också höga kostnader för fastighetsägarna. Hör om läget idag i utanförskapsområdena, hur förvaltning och ekonomi påverkas och vägen framåt. Vad kan kommun, fastighetsägarna och andra gör för att vända utvecklingen?
 Anders Hedström, kommissarie och kommunpolis Lokalpolisområde Västerås
 Wivecka Ljungh, HR- och kvalitetschef Bostads AB Mimer
Ulf Rohlén, VD Öbo (Örebrobostäder)

15.45 Toppinvesterarna: Bästa satsningarna framöver
Fastighetsmarknaden har haft en fantastisk tid med stigande priser, sjunkande vakanser och hög omsättning. Många pekar nu på riskerna med lugnare konjunktur, obalans på bostadsmarknaden och strukturomvandling i handeln. Men vilka möjligheter ser de främsta investerarna – vilka fakta talar för marknaden, vilka områden och nischer har mycket mer att ge och vilka projekt är det rätt att satsa på? Hur ser förutsättningarna ut här i vår region?
• Per Gawelin, VD Castellum Region Mitt
• Sarah Paskota, affärsutvecklare Archus
• Ingemar Rindstig, leader Real Estate Nordics EY
• Ylva Sarby Westman, vVD och investeringschef Kungsleden

16.10 Fastighetsvärlden bjuder in till branschmingel och eftersnack

 

13.00 – 14.20 Temaspår A: Bostäder

13.00 Statistik: Hur påverkar bostadsoron priser och nyproduktion?
Sedan ett drygt år tillbaka har takten gått ned på den svenska bostadsmarknaden. Priserna har stannat upp och på många håll backat, och intresset för att köpa nyproducerade bostadsrätter har avtagit rejält. Hur ser läget ut just nu i landet och här i våra städer? Finns det några tecken på att läget håller på att ändras?
Jennie Leffler, operativt ansvarig Booli Pro nyproduktion
Andreas Löwgren, vVD Booli

13.35 Nyproduktion: Så många har råd att köpa dina bostäder
Med de senaste årens stigande priser, amorteringskrav och allt tuffare krav från bankerna har det blivit tufft att sälja nyproducerade bostäder. Hör om hur illa det verkligen ser ut för efterfrågan och hur läget är just i vår region.
Lars Strömqvist, analytiker Property People

14.00 Marknadspanelen: Rapport från verkligheten
Tidningsrubriker, statistik och expertuttalanden är en sak men hur ser det ut i verkligheten enligt de som agerar ute på marknaden i Mälardalen? Hur mår nyproduktionen, hur är intresset på visningarna, vad funkar bäst att sälja och vilka typer av objekt är tröga? Och finns det någon vändning i sikte?
• Stefan Allansson, regionchef Peab Bostad
• Erik Eriksson, försäljningschef Svensk Fastighetsförmedling

14.20 Kaffe

 

13.00 – 14.20 Temaspår B: Kontor & samhällsfastigheter

13.00 Nya utmaningen: Boom för förskolor, skolor och äldreboenden
Städernas snabba tillväxt skapar många möjligheter men också utmaningar. Med växande befolkning och invandring ökar behoven av förskolor och skolor och den demografiska utvecklingen innebär också att fler invånare lever längre och behöver olika former av vård och omsorg. Hör hur behoven ser ut i vår region av utbyggd service, nya samhällsfastigheter och hur man vill samarbeta med fastighetsbranschen.
• Frederick Cederborg, biträdande direktör teknik- och fastighetsförvaltningen, Västerås stad

13.35 Samhällsfastigheter: Behov, utmaningar och möjligheter
Hur ser samhällets behov av nya fastigheter för skola, vård, omsorg, rättsväsende och liknande ut de närmaste åren? Vilka utmaningar skapar detta för kommuner och regioner/landsting framöver? Hör om hur läget är här i vår region och hur det offentliga kan samarbeta med privata aktörer för att hitta lösningar.
• Frederick Cederborg, biträdande direktör teknik- och fastighetsförvaltningen, Västerås stad
Eva Kriegelstein, projektutvecklingschef Stenvalvet

13.55 Coworking: Revolution eller fluga? Hot eller chans för fastighetsägarna?
På kort tid har begreppet hamnat på mångas läppar på kontorsmarknaden. Är detta början på en omfattande förändring av kontorsarbetet och en helt ny syn på struktur och kontraktsförhållande på marknaden? Eller ser vi en hype som snart kommer svalna? Hur ska fastighetsägarna agera? Hör om vad coworking innebär, hur marknaden påverkas och vilka strategier som fastighetsaktörerna kan. Och hur stort kommer coworking bli i Västerås, Örebro och Eskilstuna?
• Andreas Kristoffersson, arkitekt Archus
Patrik Ölvebäck, country manager Regus

14.20 Kaffe

 

Säkra Din plats nu – Gör Din anmälan längst ned på sidan!

OBS! Programmet är preliminärt och uppdateras efterhand.

Visa faktaruta

Några av dagens talare:
-Robert Boije, chefsekonom SBAB
-Ylva Sarby Westman, vVD Kungsleden
-Per Gawelin, VD Castellum Region Mitt
-Lars Kallsäby, byggnadsnämndens ordf (C) Västerås
-Sarita Hotti, kommunalråd stadsbyggnad (S) Eskilstuna
-Patrik Kindström, tf bitr stadsbyggnadschef Örebro
-Fredrik Lindström, komiker, författare och programledare
-Ulf Rohlén, VD Öbo (Örebrobostäder)
-Anders Hedström, kommunpolis Lokalpolisområde Västerås
-Mikael Lundström, VD Svefa
-Lena Lundkvist, demograf SCB
-Stefan Allansson, regionchef Peab Bostad
-Björn Arnek, chefsekonom Annordia
-Sarah Paskota, affärsutvecklare Archus
-Erik Eriksson, försäljningschef Svensk Fastighetsförmedling
-Ingemar Rindstig, leader Real Estate Nordics EY
-Jennie Leffler, operativt ansvarig Booli Pro nyproduktion
-Andreas Löwgren, vVD Booli
-Patrik Ölvebäck, country manager Regus
-Lars Strömqvist, analytiker Property People
-Andreas Kristoffersson, arkitekt Archus
-Ellinor Persson, journalist och dagens moderator

Några av dagens ämnen:
-Ränta, bostadspriser och byggande – Vart är vi på väg?
-Demografiska utmaningar: På väg mot 11 miljoner
-Kommunerna: Så ska vi klara ekonomi, bostäder och byggande
-Hur ser förutsättningarna ut för nya hotell i Mälardalen?
-Fredrik Lindström: Nu ännu ljusare & fräschare!
-Marknadsläget: Har vi nått ”peaken” eller finns det mer att ge?
-Utsatta områden: Vägen till ökad trygghet och bättre ekonomi
-Toppinvesterarna: Bästa satsningarna framöver
-Statistik: Hur påverkar bostadsoron priser och nyproduktion?
-Här kommer de nya bostäderna i Västerås
-Nyautmaningen: Boom för förskolor, skolor och äldreboenden
-Coworking: Revolution eller fluga? Hot eller chans för fastighetsägarna

 

Medverka som samarbetspartner:
Medverka som partner och utställare och träffa deltagarna under hela dagen och få mycket god exponering såväl före som under och efter seminariet.
För mer information kontakta Anki Lissåker på mejl eller ring på tel 070-753 76 82.