Seminarier

apr09

Mälarmarknaden 2019

Aros Congress Center, Västerås

Stark marknad och växande städer – redo för tuffare tider?

Heldag om bostadsmarknad, investeringar och stadsutveckling i Västerås, Örebro och Eskilstuna med omnejd.
Städernas snabba tillväxt ger många möjligheter men skapar också utmaningar. Goda tider och ett dynamiskt näringsliv leder till kontorsbrist och rekordhyror.

Befolkningen väntas fortsätta växa snabbt – med stora behov av fler bostäder. Samtidigt sätter skjutningar och kriminalitet press på samhälle och fastighetsägare att stärka tryggheten. Hör hur polisen och fastighetsägarna ser på läget och vägen framåt.

Hör också om en stark trend just nu på kontorsmarknaden: Coworking. Är detta framtidens melodi med många möjligheter för fastighetsägarna eller är det snarare en fluga som dessutom riskerar att erodera kundbasen?

Vi tar också pulsen på hur behoven av nya skolor, äldreboenden och samhällsfastigheter ser ut i regionen framöver – en stor utmaning för många kommuner.

Missa inte! Komikern Fredrik Lindström bjuder oss på insikter och skratt med en uppdaterad specialversion av succén från 2012: Nu ännu ljusare & fräschare!

Varmt välkommen den 9 april – Boka till specialpris fram till 28 februari!

Anmäl dig nu!

Specialpris! 500:- rabatt fram till 28 februari
Boka Din plats senast 28 februari 2019 och Du får 500:- rabatt på ordinarie seminarieavgift.

Några av dagens talare:
-Robert Boije, chefsekonom SBAB
-Fredrik Lindström, komiker, författare och programledare
-Mikael Lundström, VD Svefa
-Lena Lundkvist, demograf SCB
-Hans Åke Petersson, VD Annordia
-Ellinor Persson, journalist och dagens moderator

Några av dagens ämnen:
-Ränta, bostadspriser och byggande – Vart är vi på väg?
-Demografiska utmaningar: På väg mot 11 miljoner
-Kommuntopparna: Så ska vi klara ekonomi, bostäder och byggande
-Hur många nya hotell klarar Mälardalen?
-Fredrik Lindström: Nu ännu ljusare & fräschare!
-Marknadsläget: Har vi nått ”peaken” eller finns det mer att ge?
-Utsatta områden: Vägen till ökad trygghet och bättre ekonomi
-Toppinvesterarna: Bästa satsningarna framöver
-Statistik: Hur påverkar bostadsoron priser och nyproduktion?
-Här kommer de nya bostäderna i Västerås
-Nyautmaningen: Boom för förskolor, skolor och äldreboenden
-Coworking: Revolution eller fluga? Hot eller chans för fastighetsägarna

 

Medverka som samarbetspartner:
Medverka som partner och utställare och träffa deltagarna under hela dagen och få mycket god exponering såväl före som under och efter seminariet.
För mer information kontakta Anki Lissåker på mejl eller ring på tel 070-753 76 82.

Samarbetspartners

Visa faktaruta

08.30 Registrering, kaffe och smörgås

09.00 Inledning
Ellinor Persson, journalist och dagens moderator (känd från bl.a. SVT)

09.10 Ränta, bostadspriser och byggande – Vart är vi på väg?
Hör om hur ekonomin, konjunkturen och förutsättningarna för bostadsmarknaden utvecklas just nu och vart utvecklingen är på väg de närmaste åren. Vilka faktorer kommer styra ränteutvecklingen och hur ser riskerna ut för en vändning uppåt? Vilka slutsatser kan man dra om hur bopriser och nyproduktion kommer att gå?
Robert Boije, chefsekonom SBAB

09.45 Demografiska utmaningar: På väg mot 11 miljoner
I fjol passerade Sveriges befolkning 10 miljoner och närmar sig redan 10,3 miljoner människor. Fyra femtedelar av ökningen kommer från migration. De närmaste åren väntas hundratusentals personer ytterligare få uppehållstillstånd. Detta kan ge stor påverkan på bostadsmarknad och behoven av samhällsservice – hör om hur befolkningsutvecklingen ser ut mer i detalj.
Lena Lundkvist, demograf SCB

10.15 Kaffe

10.45 Kommuntopparna: Så ska vi klara ekonomi, bostäder och byggande
Vi ser ut att gå mot svalare konjunktur, tuffare kommunala finanser och risk för fallande bostadsbyggande. Hur ser våra toppolitiker på de ekonomiska utmaningarna och möjligheterna att hålla sysselsättning och bostadsbyggande uppe de närmaste åren?
Talare meddelas inom kort

11.10 Hur många nya hotell klarar Mälardalen?
Det händer mycket på hotellmarknaden med många hotellaffärer, flera nyetableringar och spännande framtidsplaner. Men hur stark är marknad och efterfrågan egentligen – hur många nya etableringar tål vår region? Hur ser förutsättningarna ut i städerna runt Mälardalen och var är möjligheterna för nya hotell bäst?
Hans Åke Petersson, VD Annordia

11.35 Fredrik Lindström: Nu ännu ljusare & fräschare!
Tillsammans med Henrik Schyffert beskrev han vår bostadsångest i ”Ljust & fräscht” som turnerade landet runt under 2012. Hur det står det till med förhållandet till boendet idag, några år senare? Hur har svenskarnas strävan efter det perfekta hemmet förändrats? Missa inte Fredrik Lindströms träffande och underhållande genomgång av läget!
Fredrik Lindström, komiker, författare och programledare

12.00 Lunch

13.00 – 14.20 Välj mellan två temaspår:

A: Bostäder

B: Kontor & Samhällsfastigheter

Se detaljerade program längre ned.

14.20 Kaffe

14.50 Marknadsläget: Har vi nått ”peaken” eller finns det mer att ge?
Fastighetsmarknaden har haft en lång och stark uppgång med stöd av sjunkande räntor. Nu har vi sett ett trendbrott på bostadsmarknaden, men för kontor råder ännu goda tider med rekordlåga vakanser och stark hyrestrend. Hör hur de olika segmenten på marknaden utvecklas i landet och i Västerås, Örebro och Eskilstuna och hur transaktionsmarknaden mår.
Är de goda tiderna snart över eller finns det mer att hämta för den som vill investera?
Mikael Lundström, VD Svefa

15.20 Utsatta områden: Vägen till ökad trygghet och bättre ekonomi
Över en miljon människor bor i landets 61 ”utsatta” eller ”särskilt utsatta” bostadsområden. I såväl Västerås som Örebro och Eskilstuna finns områden på listan. Skottlossningar och annan grov kriminalitet är ett problem och trångboddhet och låg sysselsättning skapar sociala problem för de boende. Resultatet blir också höga kostnader för fastighetsägarna. Hör om läget idag i utanförskapsområdena, hur förvaltning och ekonomi påverkas och vägen framåt. Vad kan kommun, fastighetsägarna och andra gör för att vända utvecklingen?
Talare meddelas inom kort

15.45 Toppinvesterarna: Bästa satsningarna framöver
Fastighetsmarknaden har haft en fantastisk tid med stigande priser, sjunkande vakanser och hög omsättning. Många pekar nu på riskerna med lugnare konjunktur, obalans på bostadsmarknaden och strukturomvandling i handeln. Men vilka möjligheter ser de främsta investerarna – vilka fakta talar för marknaden, vilka områden och nischer har mycket mer att ge och vilka projekt är det rätt att satsa på? Hur ser förutsättningarna ut här i vår region?
Talare meddelas inom kort

16.10 Fastighetsvärlden bjuder in till branschmingel och eftersnack

 

13.00 – 14.20 Temaspår A: Bostäder

13.00 Statistik: Hur påverkar bostadsoron priser och nyproduktion?
Sedan ett drygt år tillbaka har takten gått ned på den svenska bostadsmarknaden. Priserna har stannat upp och på många håll backat, och intresset för att köpa nyproducerade bostadsrätter har avtagit rejält. Hur ser läget ut just nu i landet och här i våra städer? Finns det några tecken på att läget håller på att ändras?

13.35 Marknadspanelen: Rapport från verkligheten
Tidningsrubriker, statistik och expertuttalanden är en sak men hur ser det ut i verkligheten enligt de som agerar ute på marknaden i Mälardalen? Hur mår nyproduktionen, hur är intresset på visningarna, vad funkar bäst att sälja och vilka typer av objekt är tröga? Och finns det någon vändning i sikte?

13.55 Här kommer de nya bostäderna i Västerås
Planeringen pågår för fullt för nya bostäder och bostadsområden i Västerås. Nya infrastruktursatsningar skapar möjlighet att bygga mer och på nya platser. Hör om planerna för framtiden och hur de tuffare tiderna på marknaden påverkar processen.

14.20 Kaffe

 

13.00 – 14.20 Temaspår B: Kontor & samhällsfastigheter

13.00 Nya utmaningen: Boom för förskolor, skolor och äldreboenden
Städernas snabba tillväxt skapar många möjligheter men också utmaningar. Med växande befolkning och invandring ökar behoven av förskolor och skolor och den demografiska utvecklingen innebär också att fler invånare lever längre och behöver olika former av vård och omsorg. Hör hur behoven ser ut i vår region av utbyggd service, nya samhällsfastigheter och hur man vill samarbeta med fastighetsbranschen.

13.35 Coworking: Revolution eller fluga? Hot eller chans för fastighetsägarna?
På kort tid har begreppet hamnat på mångas läppar på kontorsmarknaden. Är detta början på en omfattande förändring av kontorsarbetet och en helt ny syn på struktur och kontraktsförhållande på marknaden? Eller ser vi en hype som snart kommer att svalna? Hur ska fastighetsägarna agera? Hör om vad coworking innebär, hur marknaden påverkas och vilka strategier som fastighetsaktörerna kan ha för att hantera utvecklingen. Och hur stort kommer coworking bli här hos oss?

14.00 Trögt för bostäder – projektvåg för kontor och samhällsfastigheter?
Tuffare tider för bostäder innebär färre nya projekt. Samtidigt är kontorsmarknaden het och behovet av nya förskolor, skolor, äldreboenden och andra samhällsfastigheter växer snabbt. Kan vi vänta oss en projektvåg när resurser och mark nu frigörs från bostadssektorn? Hur ser läget ut i våra städer?

14.20 Kaffe

 

Säkra Din plats nu – Gör Din anmälan längst ned på sidan!

OBS! Programmet är preliminärt och uppdateras efterhand.


Val av temaspår:


Jag anmäler även följande personer från samma företag:


Specialpris! Boka Din plats senast 28 februari och få 500:- i rabatt på ordinarie seminarieavgift!
Seminarieavgiften är 4.050:-/person för företag som prenumererar på Fastighetsvärldens magasin eller nyhetsbrev och 5.050:-/person för övriga.

Priset inkluderar morgonkaffe och smörgås, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika och stort mingel med tilltugg och förfriskningar samt konferensmaterial och dokumentation. Alla priser är exklusive moms. Seminarieavgiften faktureras i efterhand, efter genomfört seminarium. Anmälan är fullt av- och ombokningsbar fram till en vecka före aktuellt seminarium. Därefter faktureras hela avgiften vid avbokning.

Mängdrabatt: Vid anmälan av fler än tre personer från samma företag (minst fyra) erhålls 20 procent rabatt på ordinarie seminarieavgift. Det innebär att priset då blir 3.240:-/person för prenumeranter respektive 4.040:-/person för övriga.

När du anmäler dig skickas ett bekräftelsemail till din e-post du angett inom några minuter. Se till så att den inte hamnar i spamskyddet.