Detta seminarium har redan ägt rum.

apr 11

Mälarmarknaden 2018

The Steam Hotel, Västerås

Framtiden för en växande region

Heldag om bostadsmarknad, investeringar och stadsutveckling i Västerås, Örebro och Eskilstuna.

Utvecklingen går snabbt i Mälardalen just nu med nya, spännande satsningar i näringslivet och full fart på fastighetsmarknaden. Kontorsefterfrågan är stark samtidigt som handeln börjar sakta in och de trögare tiderna på bostadsmarknaden väcker oro.

Allt detta går vi på djupet kring under en fullmatad heldag den 11 april. Ambitionen är att ge klara besked i förvirringen och visa på både bubblor och möjligheter.

Seminariet arrangeras på nya, uppmärksammade The Steam Hotel i Västerås och det blir en stimulerande mötesplats för branschen.

Intresset är stort för seminariet – Boka Din plats nu!

08.30 Registrering, kaffe och smörgås

09.00 Inledning
 Lennart Ekdal, journalist och dagens moderator (känd från bl.a. TV4) 

09.10 Förutsättningar för räntenivån
Efter många år av låg inflation och ett lågt ränteläge går nu centralbankerna i riktning mot en normalisering av penningpolitiken. Den senaste tiden har vi dessutom sett ett betydande uppställ av marknadsräntorna. Detta förändrar omständigheterna för många aktörer, inte minst inom fastighetsbranschen. Vilka är förutsättningarna för snabbt ökande räntor respektive långvarigt låga? Vad är ett troligt framtida scenario för ränteläget?
 Ingrid Wallin Johansson, makroekonom Swedbank

09.40 Logistik, datacenters, elbilar – Så blir Mälardalens nya näringsliv
Det händer mycket i näringslivet i regionen. Nya etableringar förstärker positionen som logistiknav och nätjätten Amazons satsning på datacenters i Eskilstuna och Västerås har väckt hopp om fler etableringar. Northvolts forskningsanläggning för elbilsteknik är ett annat exempel. Hör om hur näringslivet förändras, vilka byggmöjligheter som finns och nya satsningar som kan komma.
 Mikael Jonsson, etableringschef Eskilstuna Logistik och Etablering
 Pia Norstedt, vVD Västerås Marknad & Näringsliv
 Jan Persson, styrelseordförande Kilenkrysset

10.05 Kaffe

10.35 Västerås, Örebro och Eskilstuna: Så vill städerna växa
Hör om städernas tillväxtplaner och överenskommelsen med Sverigeförhandlingen. Hur långt har planeringen kommit, vilka nya områden och projekt kommer först och vad lägger Västerås, Örebro respektive Eskilstuna det mesta krutet på?
 Ulrika K Jansson, stadsbyggnadschef Örebro
 Marianne Hagman, stadsbyggnadschef Eskilstuna
 Tomas Persson, tf stadsbyggnadsdirektör Västerås

11.15 Mälardalen fram till 2022: Vad vill politikerna?
Hur ser de nuvarande styrenas visioner ut för nästa mandatperiod? Perioden rymmer viktiga infrasatsningar och stadsutvecklingsprojekt. Vilka ytterligare satsningar kan väntas? Det saknas heller inte utmaningar – hur hantera växande befolkning och klara bostadsbyggandet trots oron på marknaden? Hör vad som rör sig i huvudet på Mälardalens tyngsta politiker och vad de vill uträtta kommande mandatperiod.
 Sarita Hotti, kommunalråd (S) stadsbyggnad Eskilstuna
 Ullis Sandberg, kommunalråd (S) samhällsbyggnad Örebro
 Anders Teljebäck, kommunstyrelsens ordförande (S) Västerås

11.40 Stadsinspektionen Mälardalen
Följ med på en resa med en av landets mest passionerade arkitekturkritiker och hör hur han ser på några av städerna i vår region. Hur de tar vara på sin potential och vilken klass håller stadsplanering och arkitektur? Vad kan läras från andra städer i landet och hur kommer det som byggs idag att stå sig i framtiden?
 Mark Isitt, arkitekturkritiker känd från bl.a. ”Stadsinspektionen” i Sveriges Radio

12.00 Lunch

13.00 – 14.45 Välj mellan två temaspår:

A: Bostäder

B: Kontor och handel

Se detaljerade program längre ned.

14.45 Kaffe

15.15 När psykologin griper tag i marknaden
Fruktan börjar få grepp den tidigare så självsäkra marknaden, vilket avspeglas såväl på börsen som på fastighetsmarknaden. Ändå påpekar många att fundamenta är starka. Men marknaden styrs ytterst av massans känslor – fruktan och tillit. Genom en unik övning kommer åhörarna erfara vilka mekanismer som ytterst styr affärsbeslut och hur dessa kan påverkas.
 Richard Wahlund, professor i företagsekonomi Handelshögskolan i Stockholm  

15.45 Expertpanelen: Peak Mälardalen – eller har marknaden mer att ge?
En kunnig och erfaren panel av experter och investerare summerar intrycken från dagen och ger sin syn på fastighetsmarknadens utveckling i Mälardalsregionen. Har vi sett det bästa marknaden mer att ge trots dagens rekordnivåer och utmaningar?
 Lena Boberg, VD ICA Fastigheter
 Per Gawelin, VD Castellum Region Mitt
• Biljana Pehrsson, VD Kungsleden
• Fredrik Svensson, VD Arvid Svensson Invest

16.10 Fastighetsvärlden bjuder in till branschmingel och eftersnack

 

13.00 – 14.45 Temaspår A: Bostäder

13.00 Byggboom och befolkningslyft – brist eller bubbla?
Hur ser egentligen befolkningsutvecklingen, avgörande för bostadsmarknaden, ut mer i detalj i Västerås, Örebro och Eskilstuna? Hur många nyproducerade lägenheter kommer ut på marknaden de närmaste åren och hur många finns det som har råd att efterfråga dem? Blir det fortsatt bostadsbrist eller riskerar vi att få en byggbubbla?
 Lars Wilderäng, ekonomibloggare och författare

13.30 Bostadsoron: Vad är det egentligen som händer på marknaden?
I mitten av augusti i fjol toppade bostadsrättspriserna i hela landet. Därefter följde ett snabbt prisfall ner mot 2015 års nivåer. Hur har utvecklingen sett ut i i Västerås, Örebro och Eskilstuna med omnejd? Var ligger prisnivåerna idag, vilka områden har klarat sig bäst och hur stor del av utbudet är egentligen nyproduktion?
• Jennie Leffler, operativt ansvarig Booli Pro nyproduktion
 Andreas Löwgren, VD Booli

14.00 Marknadspanelen: Rapport från verkligheten
Tidningsrubriker, statistik och expertuttalanden är en sak men hur ser det ut i verkligheten enligt de som agerar ute på marknaden i Mälardalen? Hur mår nyproduktionen, hur är intresset på visningarna, vad funkar bäst att sälja och vilka typer av objekt är tröga? Och finns det någon vändning i sikte?
 Stefan Allansson, regionchef Peab Bostad
 Jaqueline Elveljung, fastighetsmäklare Bjurfors Västerås
 Ulf Rohlén, VD ÖBO (Örebrobostäder)
 Elin Sjöstrand, regionchef Riksbyggen

14.25 Framtidsspaning: Konjunkturen, räntan och bostadsmarknaden
Svensk ekonomi går som tåget, arbetslösheten sjunker och räntan är rekordlåg. Till synes ser det mesta väldigt bra ut. Samtidigt råder oro på bostadsmarknaden och olyckskorparna varnar för bubblor och en kommande krasch. Vad säger en erfaren panel av de som iakttagit och hanterat tidigare svängningar? Finns det anledning till oro och vad ska marknadens aktörer tänka på?
 Arne Engvall, ansvarig partner real estate PWC
 
Claudia Wörmann, boendeekonom SBAB

14.45 Kaffe

 

13.00 – 14.45 Temaspår B: Kontor och handel

13.00 Mälarporten – Västerås viktigaste framtidsprojekt
Mellan centralstationen och Mälaren planerar staden tillsammans med 17 olika fastighetsägare för ett nytt resecentrum och en helt ny stadsdel. Det ska bli ett modernt område med bostäder och levande stadsmiljöer. Hör det senaste om planerna och investeringsmöjligheterna.
 Sanna Edling, projektchef Mälarporten

13.25 Västerås, Örebro och Eskilstuna: Hur mår kontorsmarknaden?
Trots trendbrottet på bostadsmarknaden är framförallt kontorsmarknaden fortfarande stark och vakanserna rekordlåga. Hur utvecklas de olika segmenten på marknaden, hyror, värden och vakanser och vilka är de viktigaste affärerna senaste året? Har marknaden mer att ge eller riskerar avmattningen på bostadsmarknaden få spridningseffekter?
 Cecilia Gunnarsson, analytiker JLL

13.50 Nya spelregler: Digitalisering och delningsekonomi
Vilka effekter kan den snabba digitaliseringen få på samhälle, näringsliv och fastighetsbransch? Hur förändras spelreglerna för företagen och vad krävs för att hänga med i utvecklingen?
 Christian Sandström, docent och forskare kring teknologiskiften Chalmers och Ratio

14.20 Strukturomvandling: Handel med kniven mot strupen
Rapporterna om butiksdöd och konkursade varumärken droppar in allt tätare. Huvudorsaken är den stora strukturomvandling som e-handeln medför. Hur påverkas vakanser, hyror och värden för handelsfastigheter? Vilken omfattning kan en utslagning av fysiska butiker få? Vilka fastighetsägare klarar sig bäst?
 Anna K Johansson, projektledare TAM Retail

14.45 Kaffe

 

Säkra Din plats nu – Gör Din anmälan längst ned på sidan!

OBS! Programmet är preliminärt och uppdateras efterhand.

Visa faktaruta

Några av dagens talare:
Biljana Pehrsson, VD Kungsleden
Lena Boberg, VD ICA Fastigheter
Per Gawelin, VD Castellum Region Mitt
Fredrik Svensson, VD Arvid Svensson Invest
Jan Persson, styrelseordförande Kilenkrysset
Richard Wahlund, professor i företagsekonomi Handelshögskolan i Stockholm
Ingrid Wallin Johansson, makroekonom Swedbank
Anders Teljebäck, kommunstyrelsens ordförande (S) Västerås
Ullis Sandberg, kommunalråd (S) samhällsbyggnad Örebro
Sarita Hotti, kommunalråd (S) stadsbyggnad Eskilstuna
Tomas Persson, tf stadsbyggnadsdirektör Västerås
Ulrika K Jansson, stadsbyggnadschef Örebro
Marianne Hagman, stadsbyggnadschef Eskilstuna
Mark Isitt, arkitekturkritiker känd från bl.a. ”Stadsinspektionen” i P1
Sanna Edling, projektchef Mälarporten
Lars Wilderäng, ekonomibloggare och författare
Christian Sandström, docent och forskare kring teknologiskiften Chalmers och Ratio
Jaqueline Elveljung, fastighetsmäklare Bjurfors Västerås
Stefan Allansson, regionchef Peab Bostad
Elin Sjöstrand, regionchef Riksbyggen
Ulf Rohlén, VD ÖBO (Örebrobostäder)
Andreas Löwgren, VD Booli
Lennart Ekdal, journalist och dagens moderator

Några av dagens höjdpunkter:
-Förutsättningar för räntenivån
-Så blir Mälardalens nya näringsliv
-Västerås, Örebro och Eskilstuna: Så ska städerna växa
-Mälarporten – Västerås viktigaste framtidsprojekt
-Mälardalen fram till 2022: Vad vill politikerna?
-Byggboom och befolkningslyft – brist eller bubbla?
-Bostadsoron: Vad händer på marknaden?
-Framtidsspaning: Konjunkturen, räntan och bostadsmarknaden
-Nya spelregler: Digitalisering och delningsekonomi
-Västerås, Örebro och Eskilstuna: Hur mår kontorsmarknaden?
-Expertpanelen: Peak Mälardalen – eller har marknaden mer att ge?

Medverka som samarbetspartner:
Det här är en av årets främsta mötesplatser för branschen och deltagarna utgör en attraktiv målgrupp. Nu finns det möjlighet att medverka som partner och utställare och träffa deltagarna under hela dagen och få mycket god exponering såväl före som under och efter seminariet.
För mer information kontakta:
Anki Lissåker
anki.lissaker@fastighetsvarlden.se.