Detta seminarium har redan ägt rum.

maj 09

Mälarmarknaden 2017

Conventum, Örebro

Utveckling och fastigheter i Västerås, Örebro och Eskilstuna

Heldag om tillväxt, marknad och investeringar. Mälardalen växer snabbt just nu. Hör om var städerna ska växa, hur marknaderna utvecklas, nya spännande planer och vilka projekt som är på gång.

Välkommen till årets stora heldag om utveckling och fastighetsmarknad i Mälardalen med fokus på Västerås, Örebro och Eskilstuna. Vi går på djupet kring utveckling, nya planer och projekt och spännande aktörer.

Extrainsatt: Hör om Amazons miljardsatsning i Eskilstuna och Västerås och hur det kan påverka fastighetsmarknaden!

Seminariet var fullsatt förra året – Säkra Din plats nu!

08.30 Registrering, kaffe och smörgås

09.00 Inledning
• Lennart Persson, journalist (SVT) och erfaren moderator
Kenneth Nilsson, kommunstyrelsens ordförande (S) Örebro

09.10 Örebro-modellen skapar grund för tillväxt och hållbarhet
Örebro kommun har tagit fram en egen framgångsmodell för stadsutveckling som ger snabbare och enklare planprocesser och hög nivå på hållbarheten. Hör hur Örebromodellen fungerar, vilka effekter den kan ge för nya utvecklingsprojekt och hur byggare och fastighetsinvesterare kan dra nytta av det här sättet att arbeta.
Erik Blohm, exploateringschef Örebro kommun
Ulrika K Jansson, tf programdirektör samhällsbyggnad Örebro kommun

09.40 Utfrågning: Utmaningar och möjligheter för en växande region
Den snabba befolkningstillväxten ökar behovet av bostäder, infrastruktur, skolor och andra samhällsfastigheter. För kommunerna blir det allt viktigare att jobba offensivt med stadsutveckling och arbeta tillsammans med fastighetsägare och byggare. Hör hur ledarna för Västerås, Örebro och Eskilstuna ser på läget, utvecklingen framöver och möjligheterna att växa på ett smart och hållbart sätt.
Sarita Hotti, kommunalråd (S) för stadsutvecklingsfrågor, Eskilstuna
Lars Kallsäby kommunalråd (C) för stadsbyggnad Västerås
Kenneth Nilsson, kommunstyrelsens ordförande (S) Örebro

10.05 Tunga investerare som satsar i Mälardalen
Hur ser två av de stora, rikstäckande fastighetsaktörerna på läget på den svenska fastighetsmarknaden just nu? Hur intressant är Mälardalen i relation till andra delar av landet och vad kan Västerås, Örebro och Eskilstuna tillföra i deras respektive portföljer? Ser de möjligheter att investera mer här framöver?
 Jens Engwall, VD Hemfosa
• Kent Persson, utvecklingschef och senior investment manager Heimstaden

10.25 Kaffe

10.55 Nya möjligheter för branschen med digitaliseringen
Vad innebär den tilltagande digitaliseringen i samhället – vilka är de främsta möjligheterna som hägrar? Hur kan ny teknik och nya användningsområden förändra våra städer och göra bostäder och lokaler smartare?
Måns Norlin, strategisk rådgivare inom samhällsplanering och digitalisering WSP

11.20 Castellum på nästa nivå mot nya mål
För drygt ett år sedan kunde Castellum presentera en riktig rekordaffär med köpet av Norrporten för 13 miljarder kronor. Det nya bolaget är tydlig tvåa i landet i storlek efter Vasakronan och en stor aktör i vår region. Nu har de lokala varumärkena bytts ut och tanken är att förena lokalkännedom med nationell styrka. Hur ser det nya bolaget ut, vilka blir de viktigaste utmaningarna och möjligheterna framöver och vart är branschen på väg?
Claes Larsson, VD Castellum Region Mitt

11.40 Extrainsatt: Amazon jättesatsar i Mälardalen – Vilka kan effekterna bli?
Nyligen blev det klart att e-handelsjätten Amazon storsatsar i Sverige genom affärsområdet Amazon Web Services (AWS). Företaget ska bygga tre stora datacenter i Eskilstuna, Katrineholm och Västerås. Hör om de spännande planerna och vad de kan innebära för städerna och fastighetsmarknaden.
Manuel Brändeborn, affärsutvecklare Eskilstuna Logistik och etablering
• Gustav Källén, vVD och affärsområdeschef transaktioner NAI Svefa
Conny Petrén, näringslivschef Västerås Marknad och Näringsliv

12.00 Lunch

13.15 – 15.00 Välj mellan två temaspår:

A: Bostäder
B: Kontor och handel
Se detaljerade program längre ned.

15.00 Kaffe

15.30 Framtidens arkitektur: Så kan morgondagens städer komma se ut
God och spännande arkitektur blir ett allt viktigare konkurrensmedel – för städer såväl som för fastighetsägare och investerare. Vad betyder arkitekturen för staden och vilka värden kan den skapa för fastighetsägarna? Hur skulle god design kunna utveckla Västerås, Örebro och Eskilstuna och andra städer i Mälardalsområdet imorgon och vilka exempel skulle panelen vilja se?
• Viktoria Buskqvist, arkitekt och kontorschef White Arkitekter Örebro
Johan Eklind, kontorschef Wingårdhs arkitektkontor
 Margaretha Gelius, regionchef Sweco Architects

15.50 Edward Blom: Så vill vi handla och avnjuta maten i framtiden
Restauranger, mataffärer, saluhallar och delikatessbutiker blir en allt viktigare del av stadslivet, cityhandeln och våra köpcentrum. Hör hur en av Sveriges främsta matexperter – och livsnjutare – vill göra sina inköp och njuta av maten i framtiden. Lyssna till hans tips om hur butiker och gallerior kan bli mer attraktiva för medvetna matkonsumenter.
Edward Blom, gastronom och kulturhistoriker

16.10 Seminariet avslutas. Fastighetsvärlden bjuder in till mingel och eftersnack.

 

13.15 – 15.00 Temaspår A: Bostäder

13.15 Går bostadskrisen att lösa – eller kommer det bara bli värre?
Hör en av Sveriges främsta experter på ekonomi och politik inom bostadssektorn om de viktigaste faktorerna bakom den djupa bostadskrisen – och hur stora möjligheter politikerna har att lösa den. Vad talar för att vi går mot en ljusning och hur stor är risken att läget bara blir värre? Vilka effekter kan vi vänta av åtgärder som bolånetak och amorteringskrav?
• Jan Jörnmark, docent i ekonomisk historia

13.45 Så kan vi få fram fler bostäder för nyanlända
Runt om i landet står många kommuner inför en tuff utmaning att få fram tillräckligt med bostäder till alla nyanlända som man blivit ålagda att ta emot. Hör om hur situationen ser ut i vår region, vilka krafter som arbetar med problemet och hur aktörer i fastighetsbranschen kan bidra.
Lennart Balkstedt, planerare kommunstyrelseförvaltningen Örebro kommun
Helena Hasslert, boendestrateg Örebro kommun
Björn Åqvist, ordförande Fastighetsägarna Örebro län

14.10 Hur het är bostadsmarknaden – och vart är vi på väg?
Lyssna till en genomgång av den senaste utvecklingen på bostadsmarknaden – i landet i stort men även i regionen. Hur utvecklas priserna, vilka områden är mest attraktiva och hur mycket bostäder byggs det egentligen?
• 
Tor Borg, chefsekonom SBAB

14.40 Tre bostadsaktörer om marknad och planer
Lyssna på tre av Mälardalens bostadsaktörer om vad som lockar med de olika städerna och orterna runtom och var de bästa möjligheterna finns att bygga och investera. Hur stark är egentligen marknaden och vilka hyror och priser är det som gäller just nu?
• Rickard Langerfors, vVD Magnolia Bostad
 Sofie Sihver, transaktionschef Slättö Förvaltning
• 
Peter Sjerling, VD HSB Mälardalen

15.00 Kaffe

 

13.15 – 15.00 Temaspår B: Kontor och handel

13.15 Så utvecklas marknaden i Mälardalen
Lyssna till en genomgång av den senaste utvecklingen på den kommersiella fastighetsmarknaden i Mälardalen. Vad händer med kontors- och butikshyrorna? Hur ser prisutvecklingen ut? Vilka är det som köper och säljer och vart är marknaden på väg?
John Eriksson, fastighetsvärderare NAI Svefa

13.45 Aktörer om marknad och möjligheter inom kontor och handel
Vad händer kring kontor och handel i Västerås, Örebro och Eskilstuna? Hur utvecklas marknaden, vilka typer av företag är det som expanderar och vilka möjligheter finns att utveckla nya kontors- och handelsprojekt? Hör hur några av de främsta lokala aktörerna ser på läget.
Wilner Anderson, VD Agora Retail
 Leif Carlsson, VD Husman Lokaler

14.10 Hur mår handeln i Mälardalen?
Hur ser strukturen ut för handeln i vår region och hur utvecklas marknaden jämfört med andra delar av landet? Hur klarar sig citykärnorna mot externhandeln och vad kan vi vänta av framtiden?
Per Andersson, konsult HUI Research

14.35 Ge arkitekten makten – nytt sätt öka samspel mellan arkitekt och byggare
I Örebro driver kommunen nu ett pilotprojekt med annorlunda tänk för att få fram nya projektidéer och högklassig arkitektur. Arkitekten får ökat inflytande över byggprocessen, men förväntas också ta större ansvar för ekonomi och genomförande. Hör om upplägget och vilka möjligheter det ger för stadsutvecklingen.
Peder Hallkvist, stadsarkitekt Örebro kommun

15.00 Kaffe

 

OBS! Programmet är preliminärt och uppdateras efterhand.

Visa faktaruta

Priser:
Seminarieavgiften är 3.550:-/person för företag som prenumererar på Fastighetsvärldens magasin eller nyhetsbrev och 4.550:-/person för övriga.

Mängdrabatt:
Anmäl fler än tre personer (minst fyra) från samma företag och Ni får 20 procent rabatt på ordinarie seminarieavgift. Priset blir då 2.840:-/person för prenumeranter, respektive 3.640:-/person för övriga.

Bland talarna:
Sarita Hotti, kommunalråd (S) Eskilstuna
Lars Kallsäby, kommunalråd (C) Västerås
Kenneth Nilsson, kommunalråd (S) Örebro
Jens Engwall, VD Hemfosa Fastigheter
Kent Persson, senior investment manager Heimstaden
Jan Jörnmark, bostadsforskare och docent ekonomisk historia
Ulrika K Jansson, programdirektör samhällsbyggnad Örebro
Manuel Brändeborn, affärsutvecklare Eskilstuna Logistik och etablering
Conny Petrén, näringslivschef Västerås Marknad och Näringsliv
Viktoria Buskqvist, kontorschef White Arkitekter och vinnare MIPIM Awards
Edward Blom, gastronom och kulturhistoriker
Claes Larsson, VD Castellum Region Mitt
Wilner Anderson, VD Agora Retail
Johan Karlsson, VD Slättö Förvaltning
Tor Borg, chefsekonom SBAB

Om Din anmälan:
Priset inkluderar morgonkaffe och smörgås, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika och stort mingel med tilltugg och förfriskningar samt konferensmaterial och dokumentation. Alla priser är exklusive moms.
Seminarieavgiften faktureras i efterhand, efter genomfört seminarium. Anmälan är fullt av- och ombokningsbar fram till en vecka före aktuellt seminarium. Därefter faktureras hela avgiften vid avbokning.