Detta seminarium har redan ägt rum.

feb 07

Logistik & Fastigheter 2024

Elite Stadshotellet, Eskilstuna + webbsänt

Fortsatt snabb utveckling inom logistikfastigheter

E-handelns framväxt, coronapandemin och smarta och mer hållbara lösningar har drivit på för nya etableringar och moderna logistikfastigheter med helt ny teknik. I turbulensen på marknaden är det också den fastighetstyp som stått starkast.

Dagens kostnadsökningar och ekonomiska oro har dock skapat utmaningar även i detta starka segment. Vilka logistikfastigheter kommer fortsätta att leverera även ekonomiskt?

Vi går på djupet kring detta och andra frågor under en spännande heldag i ett av landets främsta logistiknav – Eskilstuna. Under seminariet kommer vi prata omvärldstrender, handelns omvandling, hållbarhet, marknads- och investeringsläge för logistikfastigheter och mycket annat. Det finns även möjlighet att följa seminariet via webbsändning.

Välkommen till en spännande heldag och årets stora mötesplats för logistikaktörer och fastighetsbransch!

Program

08.30 Registrering, kaffe och smörgås

09.00 Inledning
Ellinor Persson, journalist och dagens moderator

09.05 Nya tider i världshandeln
Vinden har vänt från ökad liberalisering och globalisering av världshandeln under trycket av pandemieffekter, lågkonjunktur och konflikter. Förutsättningarna förändras också genom den snabba tekniska utvecklingen – Industri 4.0. Vad innebär det för handel och transportströmmar och förutsättningar för logistikfastigheter i Sverige?
Anders Ahnlid, generaldirektör Kommerskollegium

09.30 Överskott mot infrastruktur?
Svenska statens skuld är den lägsta i EU. Protesterna mot överskottsmålet växer nu inom näringslivet, som vill vrida politiken i en annan riktning. Statliga satsningar inom energiförsörjningen och annan infrastruktur står högst på önskelistan. Regeringen samråder med näringslivet; är det dags att lägga om politiken och vilka satsningar kan komma?
Lars Calmfors, professor emeritus i internationell ekonomi, forskare vid IFN

10.05 Kaffe

10.35 Nya ytor förändrar marknaden
Nyproduktionen av moderna logistikytor har på kort mer än fördubblats och en stor andel byggs på spekulation – utan färdig hyresgäst. Samtidigt är uthyrningsprocessen längre. Efterfrågan finns men i vissa lägen blir de många nya ytorna en utmaning. Hur skiljer sig förutsättningarna mellan olika delmarknader och vad händer med priser, yielder och hyror?
Maryrose David, analyschef Savills

10.55 Energikrisen: Svenska Kraftnät tankar 95 miljarder
Under 2023 sjönk elpriserna men elnätet är fortfarande mer utlämnat till väder och vind än någonsin. Kapacitetsbristen påverkar alla typer av fastigheter och hotar energiomställningen. Svenska Kraftnät investerar 95 miljarder i nätet de närmaste åren. Vilken effekt får jättesatsningen, vilka är de viktigaste åtgärderna, var hamnar investeringarna och hur påverkas kapacitet och prisbild på kort och lång sikt?
Peter Wigert, finansdirektör Svenska Kraftnät

11.15 Hållbarhet som konkurrensfaktor
Klimat, miljö, hållbarhet och energi lägger nya krav och restriktioner på logistikfastigheter. Vilka är lösningarna vid skapande av nya logistiklösningar och etablering av nya anläggningar? Hur minskas klimatavtrycket, säkras energibehovet hos hyresgästen, och hur blir det samtidigt en god affär?
Eva Sterner, utvecklingschef Logicenters

11.35 Logistik som tillväxtmotor
Många kommuner vill satsa på logistik och potentialen är stor. Tusentals arbetstillfällen skapas genom logistiksatsningar. Men vilka är flaskhalsarna; marktillgång, energi, infrastruktur, miljöhänsyn och vilka är riskerna – överetablering? Hur blandas receptet för framgång?
Sarita Hotti (S), ordförande stadsbyggnadsnämnden Eskilstuna
Gert Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande Vaggeryd

12.00 Lunch

13.00 Heta Stolen: Så ska Lyko bli störst i Europa
Det började med en frisörsalong i Vansbro i Dalarna. Idag har Lyko en mångmiljardomsättning och är en allt viktigare aktör inom skönhetsprodukter i hela Norden. Men ambitionerna är större än så. Målet är att bli störst i Europa och här är logistiken nyckeln för den expansiva e-handlaren. Hur ser man på marknaden för e-handel och vad är nyckeln till framgångsrik logistik?
Anna Persson, logistikchef Lyko

13.20 Stockholm Syd: Vill rita om logistikkartan
Läget är allt när det gäller fastigheter. Det är precis det kommuner och fastighetsägare vill utnyttja i jätteprojektet Stockholm Syd – ett logistikcentrum närmare godsflödena. Området har flera andra fördelar men räcker det för att rita om logistikkartan för Stockholmsområdet?
Adam Ekdahl, affärsutvecklingschef Catena
Per Fredman, vice VD Södertälje Hamn

13.35 Eskilstuna: Fortsatta nyetableringar
Eskilstuna har med sin Logistikpark och Kombiterminal visat en mycket snabb tillväxt de senaste åren. Nya etableringar fortsätter. Vad är bakgrunden till den snabba tillväxten och vad kan man tro om utvecklingen i den närmaste framtiden?
Mikael Jonsson, etableringschef Eskilstuna Logistik och Etablering

13.50 Enköping: Hetast i norra Europa?
Hundratusentals kvadratmeter lager och logistik byggs just nu i Enköping, där totalt fem stora logistikcenter växer fram. Tusentals arbetstillfällen kan skapas. Vad är anledningen till hypen i det som en del kallar Europas hetaste läge? Hur orolig ska man vara för att en stor andel byggs på spekulation?
Anna Holmström, näringslivschef Enköping

14.05 Försvaret och ökade logistikbehov: Stora behov av mer lagerytor
På tio år har försvarsanslagen femdubblats, den militära styrkan ökas och vi är på väg mot ett medlemskap i Nato. Nya etableringar för mångmiljardbelopp ska uppföras på Fortifikationsverkets marker och det kan också bli aktuellt med förhyrningar av lager från privata marknaden. Hur stora är behoven och vilka regioner är intressanta? Fortifikationsverket ger några perspektiv på vad som krävs av en privat fastighetsägare för att bli intressant.
Jan Kinnander, utvecklingsdirektör Fortifikationsverket

14.30 Kaffe

15.00 Den fjärde revolutionen
Den fjärde industriella revolutionen pågår – Industri 4.0. Efter ångan, elektriciteten och datorerna är nu fokus på sammankoppling, automatisering, artificiell intelligens. Det revolutionerar tillverkning och ”supply chain management”. Revolutionen förändrar logistiken snabbt där robotar och automation snabbt ökar effektivitet, flexibilitet och produktivitet men även har stor påverkan på bland annat hållbarhet. Vilka möjligheter och utmaningar innebär Industri 4.0 för företag och fastighetsutvecklare inom logistik?
• Susanne Timsjö, försäljnings- och marknadschef ABB Robotics Sverige

15.20 Sol, tak, logistik och energiknuten
Att sätta solenergi på taken, liksom solparker, blir allt viktigare för att bygga hållbara och effektiva lager- och logistikanläggningar. Samtidigt hindras expansionen av långdragna och kostsamma tillståndsprocesser hos nätbolagen. Vilka är de största hindren för ny elproduktion och tillväxt? Vilka konkreta förslag finns för att få till en förändring som snabbar på processen? Hur ser prisutvecklingen ut på marknaden?
• Daniel Clavering, Projektutvecklingschef på EnergiEngagemang
• Fredric Blommé Sekund, VD Solare Nordic

15.35 Investerarpanelen: Flaskhalsar, spekulationsbyggen och framtiden
Logistikfastigheter har varit glödheta, såväl i Sverige som internationellt. Nu stiger yielderna. Hur ser några av landets största investerare på intressanta lägen och de alltmer komplexa logistikfastigheterna? Hur är investerarläget – dags att köpa och bygga?
• Fredrik Jagersjö Rosell, managing director Sweden Panattoni
• Rebecka Norberg, senior partner Tango
• Ove Nilsson, Vice VD Kilenkrysset
• Niklas Zuckerman, VD Logistea

16.00 Fastighetsvärlden bjuder in till stort branschmingel och eftersnack

Visa faktaruta

Bland dagens talare:

Anna Persson, logistikchef Lyko
Fredrik Jagersjö Rosell, managing director Sweden Panattoni
Eva Sterner, utvecklingschef Logicenters
Niklas Zuckerman, VD Logistea
Sarita Hotti (S), ordförande stadsbyggnadsnämnden Eskilstuna
Jan Persson, VD och ägare Kilenkrysset
Maryrose David, analyschef Savills

Samarbetspartners:

Medverka som samarbetspartner:
Medverka under seminariet med er expertis och få god exponering före, under och efter seminariet. För mer info kontakta Hampus Thorén på mejl eller ring 072-3304550, alternativt Anki Lissåker på mejl eller tel 070-7537682.